Lidé z Mělnicka volají: Zastavme projekt obří spalovny odpadu, jde o naše děti

Takto by to celé mělo vypadat
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Petice "Stop spalovně Mělník" požaduje zastavení projektu na největší spalovnu v České republice. Plánovaný objekt, kterému ČEZ říká ZEVO Mělník, podle občanů především ze sousedních obcí přispěje k devastaci životního prostředí Polabí a možnému snížení životní úrovně obyvatel Mělnicka. Petici již podepsalo přes třináct set lidí. Co bude dál?

Skupina ČEZ plánuje spalovnu uvést do provozu v roce 2024. Argumentuje přitom zákazem skládkování odpadů, který má od tohoto roku v ČR platit. Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) má však řadu vážných nedostatků.

Místní mají obavy z emisí nebezpečných látek, k nimž má v plánovaném komplexu elektrárny Mělník spalovna přispívat z jedné třetiny až poloviny. Půjde i o obzvláště nebezpečné látky, jako jsou toxické těžké kovy anebo například rakovinotvorný benzo(a)pyren, pro který jsou již dnes v okolí elektrárny překračovány imisní limity.

Se současnou podobou projektu ZEVO Mělník už vyjádřila nesouhlas i zastupitelstva obcí Dolní Beřkovice a Horní Počaply. Kriticky se k němu vyjadřují i zastupitelé Mělníka, včetně starosty Ctirada Mikeše.

"Společnost ČEZ deklarovala plán v Horních Počaplech ročně spálit až 320 tisíc tun odpadu zejména ze Středočeského kraje. Spalovna tak svou kapacitou převýší tu v pražských Malešicích a bude vůbec největším zařízením svého druhu v České republice," tvrdí zástupkyně petičního výboru PhDr. Hana Beranová. "Chybí nám ovšem zdůvodnění, proč je třeba postavit zrovna tak velký závod a porovnání s jinými možnostmi naložení s odpady."

Kromě emisí ze samotné spalovny znepokojuje místní také s jejím provozem spojená dopravní zátěž už tak silně namáhaných silnic vedoucích okolními obcemi. Z těchto důvodů požaduje dosavadních 1 350 signatářů petice "zastavení projektu spalování odpadů ZEVO Mělník a snahu nahradit jej méně centralizovaným a ekologičtějším systémem nakládání s odpady".

Bude se znovu projednávat

Skupina ČEZ předložila projektovou dokumentaci EIA začátkem února. V těchto materiálech však není zahrnut popis konkrétní technologie, kterou chce při spalování využívat. To je přitom zásadní aspekt, který může výrazně ovlivnit množství toxických emisí.

"To, že v dokumentaci chybí údaje o konkrétní technologii, považujeme za naprosto nepřípustné," upozorňuje expert na toxické látky Jindřich Petrlík ze společnosti Arnika. "ČEZ také nepočítá s instalováním filtru na zachycování emisí rtuti, které mají být dle jeho výpočtů poměrně vysoké. Bylo by rozhodně žádoucí srovnat zvolené řešení s variantami pro jiné způsoby nakládání s odpady, které budou efektivní i v dlouhodobém horizontu." Důležitým mezníkem v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí bude veřejné projednání, které svolalo Ministerstvo životního prostředí na 8. března od 16 hodin do Mělnického kulturního centra.

"Ve hře je budoucnost a životní prostředí lidí, kteří žijí v okolí mělnické elektrárny. Dopad na ně nebyl důkladně zhodnocen, protože ani nemohl být. ČEZ přichází s virtuálním projektem a chce volnou ruku pro výstavbu provozu, u kterého v tuto chvíli nikdo s jistotou neví, jak bude vypadat a fungovat," říká expert na toxické látky a odpady Jindřich Petrlík.

Chceme zdravé děti

"To, že se kvalita ovzduší nezhorší, pro nás není nijak dobrá zpráva. My bychom chtěli dýchat čistší vzduch než teď a to právě mělnická spalovna nezaručí. Naštěstí se o projektu dozvídá stále více a více lidí a většina z nich s výstavbou nesouhlasí a mají pro to rozumné důvody. Vždyť spalovna nenávratně ovlivní život v obcích, hodnotu pozemků a možná i zdraví našich dětí," má jasno Kristýna Hypšová, obyvatelka Vliněvsi, tedy obce spadající pod Dolní Beřkovice.

Zástupci ČEZ často argumentují zákazem skládkování, který má platit od roku 2024. Na únorovém setkání s občany v Horních Počaplech přitom museli přiznat, že na strusku, popel a popílek, které po spálení odpadů ve spalovně zbydou, se zákon nevztahuje. Tento "zbytek" přitom představuje asi třetinu objemu, který se do spalovny přiveze. "112 tisíc tun odpadu ze spalovny tedy poputuje - kam jinam - než na skládku. Z tohoto pohledu není možné považovat navrhovanou spalovnu za ekologické řešení, jak se ji zástupci ČEZu snaží lidem vymalovat v růžových barvách," uzavírá zástupkyně petičního výboru Hana Beranová.