Důchody 2018 přehledně: Povinné odvody za zaměstnance i nárok na důchod

Ke konci března 2018 činil průměrný starobní důchod v ČR 12 347 korun
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Česká správa sociálního zabezpečení, jak jistě víte, vyplácí starobní, invalidní a pozůstalostní důchody. Ke konci března 2018 činil průměrný starobní důchod 12 347 korun. Oproti minulému roku si důchodci polepšili o 563 korun. Počet lidí pobírající alespoň jeden ze tří typů důchodů se zvýšil o 8 561 oproti minulému roku. Kde si můžete zjistit výši vašeho důchodu a co vše se do důchodu počítá? Pojďme se na to společně podívat.

Na stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) si můžete nezávisle na věku zjistit díky důchodovému "kontu“ stav evidovaných dob pojištění. Nemusíte tak žádat od úřadu výpis dob pojištění. Tato bezpečná a bezplatná služba vám poskytne přehled o tom, zda váš zaměstnavatel potvrdil ČSSZ dobu vašeho důchodového pojištění a ve správné výši vaše hrubé příjmy. Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí můžete vše včas řešit.

Předčasný důchod a přivýdělek: Zatímco starobní důchodci si můžou přivydělávat bez omezení, pro předčasné důchodce platí přísnější pravidla – jejich zaměstnání nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. V předčasné penzi proto můžete pracovat pouze na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Měsíční výdělek z obou dohod přitom nesmí překročit určité hranice – 10 000 korun u DPP a 2 500 korun u DPČ.

Řešení online nebo přes informativní list

Pro přístup ke "kontu“ nepotřebujete nic jiného, než mít přístupové údaje k vaší datové schránce a přihlásit se přes ePortál ČSSZ. Stále si můžete jednou za kalendářní rok zažádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP).

Pro orientační výpočet starobního důchodu můžete využít kalkulačku dostupnou na stránkách ČSSZ. Abyste měli nárok na starobní důchod, musíte splnit dvě obecné podmínky: Za prvé dosáhnout důchodový věk a za druhé získat potřebnou dobu pojištění, kam se započítává jak samotná doba povinného pojištění, tak i náhradní doba pojištění, což představuje období, kdy sice není vykonávána výdělečná činnost, ale to z vážných společensky přijatelných důvodů, jako například že jste vedeni v evidenci Úřadu práce ČR, doba studia do 31. 12. 2009, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně či péče o dítě/osobu závislou. V těchto případech se na dané období pohlíží (i když většinou v kráceném rozsahu), jako by bylo za vás pojištění uhrazeno.

Počet nezbytných odpracovaných let se stále zvyšuje

Stále se zvyšuje počet let, které musíme odpracovat, abychom dosáhli na důchod. A to přesto, že politici letošní rok odhlasovali strop v 65 letech, nemůžeme počítat s tím, že tomu tak bude napořád. Pokud by vše šlo podle původního vzorce, děti narozené v roce 2018 by se dočkaly důchodu v 73 letech. Samozřejmě se musí vždy kalkulovat s demografickým vývojem a to může mít za následek opět se zvyšující věk odchodu do důchodu.

Tento nový systém přinese změnu lidem, kteří mají odchod do penze vyměřený na rok 2030. Do té doby vše půjde podle systému původního a pomalu se to celé zastaví na 65 letech.

Rok dosažení důchodového věku - Potřebná doba pojištění dle § 29 odst. 1 ZDP:

Do roku 2010 - 25 let

V roce 2010 - 26 let

V roce 2011 - 27 let

V roce 2012 - 28 let

V roce 2013 - 29 let

V roce 2014 - 30 let

V roce 2015 - 31 let

V roce 2016 - 32 let

V roce 2017 - 33 let

V roce 2018 - 34 let

Po roce 2018 - 35 let

Proč muži umírají dříve než ženy? Dlouhověkost jako nedostižný fenomén. Více čtěte: ZDE.