Proměna Kralup v centrum vědy a techniky začíná. Na jaké novinky se tak mohu místní žáci a studenti těšit?

Rekonstrukce kralupských škol proběhly již dříve, nyní město chystá přeměnu na centrum vědy a techniky
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Nejen rozvoj centra města a výstavba nových parkovišť, ale také moderní a dobře vybavené školy patří mezi hlavní priority kralupské radnice. Zatímco v minulých letech se zejména díky úspěšné dotační politice podařilo zrekonstruovat jednotlivé vzdělávací instituce, nyní se pozornost zaměřila na modernizaci výuky. Na programu jsou tak naučné zahrady či nové laboratoře a podstatné změny plánuje i Dvořákovo gymnázium.

Připravovaná naučná zahrada v Kralupech navíc do putníku splňuje představy projektu "Pojďte s námi do přírody", na kterém v loňském roce kralupská radnice začala pracovat. V jeho rámci tak dochází ke snaze přitáhnout Kralupáky blíže k přírodě. Postupně tak vznikají nové parky a odpočinková místa s grily. Velkou pozornost přitáhl i BIGFRAM, zatím jediný v ČR

Kralupy nad Vltavou dnes patří mezi nejznámější průmyslové aglomerace v České republice a taktéž zdejší odborné technické vzdělávání se pyšní dlouholetou tradicí. Právě tato skutečnost inspirovala místostarostu Libora Lesáka a jeho tým z oddělení rozvoje města k tomu, aby na slavnou industriální historii navázali rozvojem školství. To tak má začít směřovat hlavně přírodovědně-technickým směrem, neboť o odborníky z této oblasti panuje nouze.

Zájem o vědu se začne posilovat již odmala

Pokud má ale děti věda a technika začít bavit a ne se stát strašákem, jak se tomu nyní často stává, je třeba v nich posilovat zájem o matematiku a svět okolo nás již odmala. „V minulých letech se tak začalo s výstavbou environmentálních zahrad při místních mateřinkách, a jelikož příroda nemusí sloužit jen ke hře, ale i k výuce, rozhodli jsme se toto pojetí rozšířit,“ vysvětluje Libor Lesák s tím, že již brzy vznikne naučná zahrada pro 1. stupeň ZŠ V. Havla.

V rámci dvou etap tak dojde k postupné proměně školního areálu na zcela jedinečné místo, kde se žáci dostanou blíže k přírodě. „Jedním z hlavních problémů, kterému dnes musíme čelit, je fakt, že mladá generace tráví většinu svého času hlavně u monitorů a na poznávání přírody ji tak mnoho času nezbývá,“ myslí si kralupský místostarosta, podle kterého je toto ideální způsob, jak v malých školácích vzbudit zájem o přírodní děje okolo nás.

Žáci se seznámí s přírodními jevy v praxi

Součástí naučné zahrady bude řada environmentálních prvků, jako je třeba hmyzí domeček, „broukoviště“ či „plaziník“. Právě s jejich pomocí tak nyní žáci dostanou ideální příležitost pozorovat drobné živočichy přímo v jejich přirozeném prostředí. Stejně tak ale nebude chybět ani ovocný sad, ohniště s posezením či bylinková zahrádka. V rámci druhé etapy pak přibydou i zajímavé herní prvky pro malé i velké, mezi nimi také oblíbená hmatová cesta.

V rámci modernizace školství v Kralupech se však nezapomíná ani na sport a volnočasové aktivity pro mládež. V loňském roce se tak v novém představil třeba moderní multifunkční sportovní areál při ZŠ Gen. Klapálka. 

Zatímco u menších dětí má pomoci s výukou právě výstavba těchto zábavně-naučných zahrad a hřišť, žáci druhého stupně se mohou těšit rovnou na nový areál exaktních věd, k jehož výstavbě při ZŠ Komenského dojde již v letošním roce, a to díky dotaci, kterou se Liboru Lesákovi a jeho týmu podařilo získat. Samozřejmostí tak budou moderně vybavené učebny matematiky, fyziky a chemie, kde si žáci hravou formou zkusí aplikovat teorii přímo do praxe.

Moderní výuka nejen zaujme ale i pomůže

„Zejména díky této inovaci děti konečně zjistí, že matematika a jí podobné předměty nemusí být jen strašákem, ale naopak mohou dobře posloužit jako nástroj pro lepší pochopení světa kolem nás,“ domnívá se ředitelka školy Mgr. Jiřina Hereinová, podle níž navíc nové pojetí výuky pomůže žákům také při přípravě k přijímačkám na střední školy.

Již nyní Komenda nabízí badatelské kluby přírodopisu a fyziky, kde žáci pracují více v praxi a zábavnou formou hledají řešení nastíněných problémů. „Kromě toho škola rozšířila svůj školní vzdělávací program a děti, které budou navštěvovat třídu s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů, budou mít navíc hodiny přírodopisu, fyziky a chemie formou praktik,“ pokračuje dále Mgr. Jiřina Hereinová s tím, že ale i ostatní žáci budou využívat špičkově vybavené laboratoře a učebny v rámci běžných předmětů a aplikované techniky.

Inovativní změny čekají i na středoškoláky

Navíc ten, koho věda zajímá, jistě uvítá i změny, jež si letos připravilo pro své uchazeče Dvořákovo gymnázium. Právě tato kralupská střední škola s dlouholetou tradicí vyšla vstříc moderním trendům a od školního roku 2019/2020 otevírá dvě třídy čtyřletého gymnázia, jež uchazečům nabídnou zcela odlišné specializace, a to přírodní vědy a humanitní studia. V případě osmiletého gymnázia se otevírá tradičně jedna třída o třiceti studentech, a naopak s obchodní akademií se, kvůli mimo jiné stále klesajícímu zájmu, do budoucna již nepočítá.

Kdo se chce uplatnit v oblasti vědy a techniky a zvýšit tak své šance na získání dobré pracovní pozice, ale zároveň netouží po gymnaziálním vzdělání, může nastoupit i na SOŠ chemickou v Kralupech. 

Ta uchazecům nabízí poptávané a dobře placené obory, jako jsou například informační technologie či analýza potravin. Nechybí pak ani farmaceutická výroba či klasika, jako elektrotechnika. 

Ten, kdo letos nastoupí na čtyřleté gymnázium a bude se chtít do budoucna profilovat jako odborník na exaktní vědy, se tak může těšit na řadu zajímavých předmětů. Mezi ně patří třeba robotika, technika či praktika z přírodních věd. „Budoucí studenti jistě uvítají i pestrou nabídku seminářů, jako je například biochemie, vyšší matematika, jazykové semináře, programování a informatika a mnohé jiné,“ uvádí RNDr. Andrej Plecháček ředitel školy s tím, že na své si na gymnáziu přijdou taktéž humanitně zaměření mladí lidé.

Získají před vrstevníky náskok

Pro ně má škola připraveny hodiny dějin umění, multimediální tvorby a stejně tak nechybí možnost vyzkoušet třeba cestovní ruch, marketing a management či latinu. „Všichni uchazeči pak zajisté uvítají menší třídní kolektivy, konzultace a individuální přístup vyučujících, stejně jako možnost výběru z pěti cizích jazyků,“ pokračuje ředitel školy s tím, že samozřejmostí je i pohodová atmosféra a především perfektní příprava k dalšímu studiu na vysokých školách.

„Nejlepší absolventi, kteří to myslí s technikou vážně, se pak mohou uplatnit třeba jako vědci v kralupském technoparku, čímž se vlastně celý kruh uzavře,“ dodává místostarosta Lesák s tím, že po takto vzdělaných mladých lidech je navíc trvalá poptávka, a proto nehrozí, že by zůstali bez práce. Proměna Kralup v centrum vědy a techniky tak nejen zvýší prestiž města, ale především mladým pomůže zajistit dobrou budoucnost, a právě to je tím nejdůležitějším.