Akceptace při změně dodavatele energií nemusí zákazníky děsit

Definice znásilnění se v průběhu let měnila
  |   názor

Energetický regulační úřad (ERÚ) v poslední době stále častěji řeší dotazy spotřebitelů ohledně tzv. akceptace, kterou po nich požaduje dodavatel energií před podpisem nové smlouvy. I když může jít o pozitivní snahu, jak ochránit spotřebitele, tento požadavek ve výsledku komplikuje a prodlužuje změnu dodavatele. Záležitosti s ukončením smluv však řeší novela energetického zákona platná od 1. 1. 2022, která jasně určuje povinnost dodavatelů sdělovat termíny ukončení smlouvy se zákazníkem. To by novým dodavatelům jako důkaz řádného ukončení smlouvy mělo stačit.

Pokuty za předčasné ukončení smlouvy s dodavatelem patří mezi nejčastější a zároveň nejvyšší sankce, kterým spotřebitelé resp. zákazníci v energetice čelí. Výjimkou nebyly v minulosti ani pokuty v řádech vyšších desítek tisíc korun za jeden rodinný dům. Také proto někteří dodavatelé začali před podpisem nové smlouvy vyžadovat, aby jim spotřebitel doručil tzv. akceptaci ukončení smlouvy od předchozího dodavatele. V ní původní dodavatel potvrdí, že zákazník smlouvu řádně ukončil a za přechod k jiné společnosti mu nehrozí pokuta.

„Chápeme snahu dodavatelů uchránit spotřebitele před pokutami, o tom nemůže být pochyb. Zároveň ale apelujeme na zdravý rozum, aby se taková ochrana neobrátila proti spotřebitelům samotným. Jestliže si je zákazník jistý tím, že předchozí smlouvu řádně ukončil, ale akceptaci nemůže doložit, dodavatelé by na ní trvat neměli,“ upozorňuje Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Poctivý dodavatel nekličkuje

„Vidím v tom v prvé řadě neochotu některých dodavatelů dělat pořádně svou práci. Novela energetického zákona tuto záležitost díky intervenci předsedy Senátu Miloše Vystrčila upravuje. Každý dodavatel je povinen sdělit zákazníkovi datum ukončení dodávky. Tedy lhůtu, ve které má zákazník možnost výpověď podat i výši případné sankce. Pokud o termín ukončení, v rámci přechodu zákazníka a na základě plné moci, nový dodavatel požádá toho starého, mělo by se vše vyřídit bez toho, aby do záležitosti vstupoval zákazník a fungoval jako doručovatel nějakého lejstra mezi starým a novým dodavatelem,“ vysvětluje Ondřej Doležal z poradenské a dodavatelské společnosti SforP.

Podle něj bylo dříve zvykem, že dodavatelé využívali obstrukční taktiku, když tvrdili, že termín ukončení dodávky nemůže být sdělen kvůli ochraně osobních údajů tzv. GDPR. „Je to nesmysl, protože termín ukončení smlouvy na elektřinu není osobní údaj. Pokud se zákazníci s něčím takovým setkají, vymahatelnost těchto zákonných ustanovení a pokutování obstrukcí má na starost Energetický regulační úřad a tam by se měli obracet,“ doplňuje Doležal s tím, že o povinnosti sdělovat zákazníkům termíny ukončení smluv byl při přípravě aktuálně platné novely energetického zákona velký boj. „Nakonec se nám ale podařilo díky stoprocentní podpoře senátorů tuto povinnost dodavatelů do zákona dostat,“ dodává.

KAM DÁL: Jednoduchý návod, jak s pomocí feng shui vybudovat šťastnější domov: Příliv pozitivní energie zaručen.

Klíčová slova: