Setkají se nad Prahou

Prezentovat se tu budou různé spolky, například spolek kynologie Bašť. Fotografie je z 1. ročníku akce.
 

Sousedé z regionu Nad Prahou podruhé potkají v obci Předboj. Během 17. října se tu budou prezentovat nejrůznější spolky z regionu, mažoretky, školáci ze ZUŠ atd.

Napříč obcemi

V předbojském Yard Resortu sousedé z obcí nad Prahou budou tvořit, soutěžit, mohou si zasportovat nebo poslouchat mladé hudebníky ze ZUŠek.

"Cílem akce je skutečně "sousedské" setkání, poznání toho, co dělají nebo umí v sousední vesnici. Loňský 1. ročník navštívilo více než 2 000 návštěvníků, letošní účast bude hodně ovlivněná aktuálním počasím," uvedla Ing. Cucová, starostka obce Bašť.

Kdy? V sobotu 17. října mezi 10 - 17 h.

Předvedou se tu různé spolky:

 • Mažoretky Berušky z Odolené Vody - tři různé skupiny
 • Kynolové z Bašti
 • ZUŠ Neratovice - Junior band pod vedením kapelníka pana Novozámského
 • Taneční soubor ZUŠ Neratovice - mělo by přijet 18 tanečnic
 • prezentace  hudební školy YAMAHA
 • Stonožka Líbeznice - zumba
 • Stonožka Odolena Voda - taneční vystoupení
 • Spolek Pravý Hradec z Klecan - sportovní aktivity a tvůrčí dílny

 

Klání základek

Poprvé proběhne také Klání Nad Prahou. "My jsme vyzvali základní školy, aby se přihlásily ze složených pětičlenných týmů dětí 1. - 5. ročníku základní školy. Budou si tu moci změřit síly, jak v nějakých sportovních disciplínách, tak zručnosti, logických disciplínách apod. To by mělo být dopoledne, ta celá soutěž vyvrcholí odpoledne v půl třetí," prozradila paní Miriam Kupková za organizátory.

Fotografie z 1. ročníku akce, kterou navštívilo v dubnu 2014 kolem 2 tisíc lidí.

Mažoretky Berušky z Odolené Vody budou letos vystupovat uvnitř
Zobrazit fotogalerii (5)

Akce pro všechny

Dále zde budou různé dobrovolné aktivity v podobě tvůrčích dílen. "Některé neziskové organizace si připravily tvůrčí a výtvarné aktivity pro děti, které budou probíhat paralelně celý den. A ještě venkovní aktivity. Například obecní policie Líbeznice tu bude střílet ze vzduchovky. Přivezou si svou techniku, povozí děti na motorce apod. Yard Resort, tedy golfisti, umožní, že si odpoledne budou moci návštěvníci vyzkoušet odpaly na golfovém hřišti," uvedla paní Kupková. "Dále by mělo probíhat chytání kapříků v rybníce. To je oblíbená činnost pro děti, protože tam jsou obrovští kapři. Je to taková zkouška rybolovu," dodala.

MAS NAD PRAHOU byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu. Jedná se o území severně od hranic Prahy mezi pravým břehem Vltavy a levým břehem Labe.

 

Páteční konference

Během pátku 16. října probíhá v Yard Resortu také konference "Společně nad Prahou", kde se probírají následující témata:

 • Nové legislativní změny pro obce a města ČR
 • Společné plánování ve školství
 • Sociální podnikání pro potřeby obcí
 • Místní akční skupiny a nové možnosti rozvoje regionu
 • „Jak dál s odpady?“ (Regionální systém nakládání s odpady ve Středočeském kraji)
 • “Jak si povídat s veřejností, aby to k něčemu bylo?“ (Komunitní získávání informací)

"Konferenci Společně nad Prahou MAS Nad Prahou smluvně zajišťuje pro organizátora, kterým je Dobrovolný svazek obcí Region povodí Mratínského potoka. Smyslem konference je prezentovat příklady dobré praxe meziobecní spolupráce v regionu a ukázat možnosti především legislativní a dotační na podporu dalšího rozvoje spolupráce mezi obcemi a městy v regionu," uvedla baštěcká starostka Ing. Cucová.

Aktivity MAS Nad Prahou
V letošním roce odporovala cyklistické akce.
Připravuje projekt zasíťování celého regionu cyklostezkami a cyklotrasami, tak, aby propojila jednotlivé obce a města regionu.
Zorganizovala vzdělávací seminář pro NNO.
Zapojila se do akce Ukliďme Česko.
V loňském roce zrekonstruovala 34 autobusových zastávek v 11 obcích a městech regionu.

Životní styl

Zdraví