Místo posledního odpočinku připomíná keltskou symboliku

Kamenné zídky a procházející cesty mají tvar keltského kříže
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Starosta Dolních Břežan Věslav Michalik si může připsat realizaci dalšího úspěšného projektu. Dolnobřežanští mají konečně vlastní hřbitov. A krásný!

Hřbitov se nachází na západním okraji obce na turistické trase ke keltskému oppidu. Hlavním záměrem je propojení zástavby obce s okolní krajinou prvky klasické krajinářské kompozice. 

Starosta Věslav Michalik o ideovém záměru architektury hřbitova: Protože symbol kruhu je symbolem jednoty, absolutna, dokonalosti, času, nekonečnosti, věčnosti, vesmíru, přírody a jejich cyklů, cyklů stvoření. Kruh je na nejstarších křesťanských náhrobcích symbolem boha. V té době ještě měli paměť pohanské historie, kde kruh (slunce) stojí nade vším.  Všichni to cítíme a je nám v kruhu dobře. A kříž má rovněž dlouhou předkřesťanskou historii. Čtyři body, které na kruhu kříž vyznačuje, symbolizují čtyři významné okamžiky v průběhu dne, západ a východ slunce, půlnoc a poledne, čtyři významné okamžiky v postavení slunce - slunovraty a rovnodennosti. Nebo také čtyři elementy, či čtyři světové strany. Trochu komplikovanější interpretace, horizontální čára znázorňuje pozemskou cestu, vertikální čára cestu  duchovní. Průnik je středem bytí. Je to archetypální symbol dvou cest, cesty pozemské sdílené s ostatními a cesty duchovní sdílené s Bohem. Spojíme-li fyzický svět (pozemská cesta) se světem spirituálním (cesta duchovní), pak střed kříže je bodem rovnováhy. Křesťanskou symboliku všichni známe, není potřeba se rozepisovat. 

Hřbitov jako součást krajiny
"Hřbitov je pouze malou části projektu komponované krajiny, která navazuje na zastavěné území obce a volně přechází do krajiny navazující na Břežanské údolí. Vlastně na 4 hektarech vznikl nový park, jehož malou součástí je hřbitov. Filozofie celého prostoru podobně jako Keltský park v centru obce odráží celou historii Dolních Břežan, od neolitu, přes Kelty, pohanské Slovany až po křesťanství," říká starosta Věslav Michalik.

Architekt krajiny

Autorem řešení je přední zahradní architekt Zdeněk Sendler.  "Je to krajinářský hřbitov, který je současně parkem. Je součástí vývoje aglomerace Dolní Břežany a může za to velmi osvícené vedení městečka," řekl nám Zdeněk Sendler. Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler má za sebou řadu významných realizací, za Park “Přírodní Katedrála“ v Brně získal prestižní cenu Obce architektů.

Symbolika kříže

"Samotný hřbitov je situován kolem středu kříže tvořeného dvojitým lipovým stromořadím. Čtyři stromy uprostřed jsou duby, odkazující na naši keltskou minulost. Je vymezen kamennými zídkami a habrovými stěnami obtočenými kolem středu kříže, takže z leteckého pohledu to opravdu vypadá jako keltský kříž, nebo také sluneční kříž. Je to asi nejstarší symbol naší civilizace. Zobrazuje putování slunce ročními  obdobími. Symbol slunce a připomenutí cyklické povahy času. Ale také bod rovnováhy obklopený celistvostí a jednotou," vysvětluje Věslav Michalik. 
 
Finanční náklady

"Celkové náklady nejsou malé. Ale založili jsme nový park a vybudovali zcela nadčasový hřbitov," říká Věslav Michalik. 8,7 milionu stála zeleň, 1,5 milionu zídky a cesty a ještě něco bude potřeba na mobiliář. Odhad po úplném dokončení je 10,5 až 11 milionů Kč. 


Nejkrásnější hřbitov 
"Za padesát let až sto let, až budou všechny stromy mohutné a vzrostlé, tak to bude jeden z nejkrásnějších hřbitovů v této zemi. Budu se na to dívat zespoda, možná shora. Těžko dneska říct," uzavírá starosta.
 

Plánek pohřebních míst

 

Klíčová slova: