Moderní muzeum vzniklo při keltském hradišti Závist

Infocentrum vzniklo v budově bývalého pivovaru
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Veřejnosti se otevřelo nové Regionální informační centrum Národní kulturní památky Závist v Dolních Břežanech. Expozice infocentra představuje bohatou historii osídlení od pravěku po dnešek a multiprojekční zařízení Závist Cave vizualizuje historické scény.

Náročná rekonstrukce

Od lońského května probíhala náročná rekonstrukce budovy č.p. 11 v centru obce. Projekt s celkovým rozpočtem 27,4 mil. Kč získal podporu z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 19,8 mil. Kč. Odborné partnerství poskytli Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Archeologický ústav AV ČR a Národní památkový ústav.

V citlivě zrekonstruovaném objektu naleznete expozici v duchu soudobého muzejnictví. Staví na vizuálních vjemech a plně si uchovává osvětovou a didaktickou funkci. 

Závist byla největším keltským hradištěm v Čechách z přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem.

Audiovizuální jeskyně

Expozice CAVE je jakási audiovizuální jeskyně. Moderní zobrazovací zařízení je skryto v podobě zvětšeného keltského korálku. Uvnitř jeskyně je divák obklopen panoramatickou projekční stěnou a se stereoskopickými brýlemi se může projít po keltském hradišti a seznámit se s životem našich předků.

„Vizualizováno je zde několik etap, které jsou zásadní pro místní historii. Jsou tu první zemědělci se svými záhony a zahrádkami, kupci a tržiště, obřad keltských druidů i bitva, která nejspíš způsobila zánik keltského oppida“, říká Tomáš Petráň z FAMU, jeden z autorů virtuálního obsahu CAVE.

Klasická forma musea

V expozici jsou čtyři panely jako pilíře zemědělství, lovu a činnosti spojené s lesem, rybolovu a včelařství. Dále jsou k vidění repliky nálezů ze Závisti z 1. a 2. stol př.n.l. – šperky, nástroje, náčiní, stavební součásti. Archeologický ústav zapůjčil řadu originálních nálezů.

Po projekci do terénu

Na expozici navazují dva venkovní poznávací okruhy v krajině historického kontextu. První vede obcí a popisuje stavby od doby kamenné, přes osídlení Kelty až po raně středověké hradiště. Druhý okruh vede přes Národní kulturní památku Závist. Virtuální prohlídku doprovodných materiálů zprostředkují QR kódy. „Na displejích mobilních zařízení si návštěvníci mohou zobrazit texty, fotografie a komentáře odborných průvodců – významných archeologů Petra Drdy a Vladimíra Čtveráka," říká starosta Dolních Břežan Věslav Michalik.

Slavnostní otevření 

"Na slavnostní otevření infocentra 26. září připravujeme ukázky virtuální archeologie. Návštěvníci budou mít příležitost vyzkoušet si práci s 3D skenerem, prezentovány budou neuvěřitelné možnosti moderního 3D tisku,“ dodává starosta Věslav Michalik.

Odměny pro děti

Naučné okruhy dále nabízí dětským návštěvníkům možnost získat odměnu za splnění úkolu. Na každé informační ceduli je umístěn trojrozměrný model mince a úkolem pro děti je překreslit tyto mince na podklad, který si vyzvednou v infocentru či stáhnou ze stránek Regionálního informační centra NKP Závist v Dolních Břežanech.