Ochránci přírody vypustili výra u břežanského zámku

 

Dnes byla v Dolních Břežanech vypuštěna samice výra velkého, který byl v dubnu letošního roku nalezen poraněný v Břežanském údolí. Díky všímavosti jeho nálezce a následné péči zaměstnanců Záchranné stanice Vlašim se mohl tento výr vrátit zpět do volné přírody.

Vypuštění zachráněného výra do přírody organizoval Český svaz ochránců přírody Vlašim, za účasti nálezce zraněného zvířete p. Hrubeše z Hrnčířů, starosty Dolních Břežan a také dětí, které navštěvují břežanský příměstský tábor. Úvodem zazněly informace o nálezu a průběhu odchytu nalezené sovy. Výr byl následně vypuštěn v lesoparku, který je součástí areálu břežanského zámku.

Výr je již v dobré kondici

„Nalezený výr měl poraněné křídlo a byl poněkud vysílen, vážné zranění naštěstí neměl. Vzali jsme si ho do péče, zranění se dobře zhojilo, výr je dostatečně vykrmený, v dobré kondici a dnes tedy může být vypuštěn,“ sdělila Jaroslava Syslová ze Záchranné stanice Vlašim. „Naše stanice se zabývá odchytem i záchranou zvířat žijících ve volné přírodě. Naší snahou je vyléčená zvířata vracet zpět do přírody, pokud to však možné není, zůstávají zvířata v naší stanici nastálo, “ dodává Jaroslava Syslová.

Osvěta pro děti

„Jsem rád, že jsem se této akce mohl zúčastnit. Naše obec se záchrannou stanicí Vlašim spolupracuje, momentálně uvažujeme o zajištění vzdělávacích přednášek pro břežanské děti,“ řekl Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany.

Připraveno z tiskové zprávy obce Dolní Břežany

 


Životní styl

Hobby