Zámek Veltrusy po letech láká návštěvníky

Zámek Veltrusy a čestný dvůr
Zobrazit fotogalerii (21)
 

Co se děje s hlavní budovou? Bude zámek otevřen mimo sezónu? Třeba i na toto zodpoví rozhovor se Sylvií Kročákovou, která ve Veltrusích na zámku pracuje.

Mgr. Sylvie Kročáková pracuje na zámku Veltrusy již šest měsíců, a to jako vedoucí nově vzniklého vzdělávacího centra Schola naturalis. Během jejího působení se na zámku otevřela expozice v severozápadním křídle, jež po více než deseti letech přilákala tisíce návštěvníků do povodněmi poškozeného zámeckého areálu.

 

Sylvie Kročáková pracuje ve Veltrusích od letošního roku

Na zámku Veltrusy se poprvé od ničivých povodní otevřela expozice v severozápadním křídle. Jak byste ji charakterizovala?

Expozice otevřená v letošním roce v severozápadním křídle zámku Veltrusy nese název Aristokracie: začátek konce. Na příběhu posledních členů rodiny Chotků, kteří zde pobývali, se snažíme návštěvníkům zajímavou formou přiblížit změny, které se dotkly členů šlechtických rodin na konci 19. století a v 1. polovině 20. století, tedy na přelomu dvou epoch.

 

A proč jste si vybrali zrovna toto období?

V té době nastaly ve společnosti veliké změny, které vedly k proměně postavení šlechty v mladé Československé republice. Samozřejmě se nevyhýbáme ani jejich osudům za druhé světové války. Během prohlídky si návštěvníci mohou například prohlížet kopie fotografií ze života posledních Chotků, snažíme se je tak aktivně zapojit do výkladu. Na základě těchto dokumentů se rozpřede hovor nad zajímavými tématy.

Zámek Veltrusy na konci 19. století, kdy ještě patřil rodu Chotků

Jaký byl návštěvnický zájem o expozici od jejího otevření v polovině letošního června?

Letošní sezóna je první po povodních 2002, kdy se pro veřejnost otevřela alespoň část zámeckých interiérů, byť hlavní budova zůstává i nadále z důvodů rekonstrukce uzavřena. Lidé za ty roky trošku pozapomněli přemýšlet o zámku Veltrusy jako o cíli svých výletů. Zámek se tedy návštěvnicky teprve pomalu probouzí, ale i přes to jsme zaznamenali poměrně veliký zájem. Během prázdnin k nám zavítaly téměř 4 tisíce návštěvníků.

 

Co všechno jste museli zorganizovat a zařídit, aby vše fungovalo tak, jak má?

Nejprve bylo nutné prostory, kde se nachází expozice, kompletně zrekonstruovat. Mezitím oddělení expozic z pražské pobočky NPÚ činilo archivní rešerše, dohledávalo vybavení a poškozené kusy byly restaurovány. Zároveň pracovali na průvodcovském textu, což si vyžádalo mnoho stovek hodin strávených v archivech. Samozřejmě bylo nutné zaučit průvodce a lektory a seznámit je s novým provozem. Během několika málo týdnů bylo nutné zajistit odbornou péči o mobiliář, pořídit zámecké pantofle a samozřejmě dalších milión drobností, které si běžný návštěvník ani neuvědomí. Bylo to opravdu hektické. Ale mám dojem, že výsledek je velice zajímavý, podnětný a zároveň i milý.

 

Zámek má novou prohlídku v interiérech

Jak to zvládali vaši návštěvníci během prázdninových veder? Napadá mě, že mohli v zámeckých interiérech omdlévat.

Ano, letošní léto bylo opravdu náročné na vysoké teploty. Jelikož se interiéry dokončovaly ještě v červnu, tak vše bylo nové a čerstvé. V horkém počasí byl vzduch kromě tepla naplněn i jemným pachem laků a barev, což některým návštěvníkům nedělalo dobře. Nešlo však o nic vážného. Stačilo návštěvníka vyvést na chodbu, kde se u otevřeného okna rychle vzpamatoval.

 

Jak bude fungovat provoz veltruského zámku mimo sezónu?

Aristokracie, začátek konce je zamýšlena zejména jako vzdělávací program pro studenty 2. stupně základních škol a středoškoláky, ale nejenom pro ně. Na objednávku budou moci všichni zájemci přijet kdykoli během roku. Také přemýšlíme, že pro veřejnost budeme mít otevřeno o některých podzimních a zimních víkendech mimo klasickou sezónu. Domníváme se, že mnoho lidí by na památkové objekty rádi zavítali i v těchto měsících. Aktuální informace včas uvedeme na našich internetových stránkách.

 

Jak se vám osvědčili noví průvodci a lektoři, které jste letos přijali?

Staří i noví průvodci a lektoři jsou skvělí. Většinou se jedná o vysokoškolské studenty historie, cizích jazyků či dějin umění. Jsou to mladí lidé, kteří mají o zámek zájem a je radost s nimi spolupracovat. Patří jim náš dík, že vůbec můžeme zámek pro návštěvníky otevřít.

 

Jaké jsou další záměry a plány, které se na zámku budou realizovat?

Plánů máme opravdu hodně! Edukační centrum Schola naturalis na zámku Veltrusy vzniklo zejména jako prostor, ve kterém se školy, odborníci i široká veřejnost budou moci seznámit s obsahem Evropské úmluvy o krajině. To znamená, že naším hlavním tématem je krajina a vše, co s ní souvisí. Do budoucna tedy připravujeme různorodé vzdělávací programy a aktivity zaměřené nejen na krajinu a enviromentální otázky, ale i programy s kulturně-historickým obsahem, programy tvůrčí - výtvarné, dramatické. Pro každého by v naší nabídce mělo být něco zajímavého.

 

Po parku jezdí dvanáctimístný koňský povoz

Z jakého důvodu by měli lidé přijet zrovna do Veltrus?

Lidé by k nám měli jezdit za aktivním odpočinkem, něco nového se dozvědět, obohatit se a načerpat inspiraci. K tomu by kromě zámku měl sloužit zejména rozlehlý park, který na svých 300 hektarech dává téměř neomezené možnosti vyžití včetně například projížďky na povozu taženém koňmi.

 

Probíhají ještě nějaké rekonstrukční práce uvnitř hlavní budovy? A co se vlastně děje s exponáty, které tam patří?

Ano, hlavní budova stále prochází rekonstrukcemi. Pracuje se na obnově podlah, zdí, výmalby, historických tapet a podobně. Vybavení se v současné době z velké části nachází v restaurátorských dílnách. Práce je stále spousta a nesmí se uspěchat. Krok za krokem se tedy pomalu blížíme k cíli, kterým je znovuzpřístupnění hlavní zámecké budovy veřejnosti.

 

Klíčová slova: