Novou trojskou lávku nepřetržitě hlídají snímače z ČVUT

Nová lávka by měla vydržet sto let
 

Snímače a čidla z ČVUT nepřetržitě hlídají novou lávku mezi pražským Císařským ostrovem a Trojou. Lávka, která je v provozu od pátku, nahradila konstrukci zřícenou v prosinci 2017. Přístroje budou lávku on-line monitorovat po celou dobu její životnosti. Kontrolu lávky mají v rámci pilotního projektu na starost odborníci z Fakulty stavební ČVUT.

Přístroje jsou umístěné v oblastech nad podporami lávky. Podle odborníků to umožňuje sledovat natočení nosné konstrukce pro jednotlivá zatížení a vyhodnocovat, zda se lávka chová podle předpokladů. Na lávce jsou také meteorologická čidla pro snímání teploty a laserové měřice, které sledují zkracování a protahování konstrukce. Data putují do úložiště a monitorovacího centra na fakultě a následně k Technické správě komunikací hlavního města Prahy.

Jak to funguje?

Pro monitoring přitom výzkumníci určili jevy, které jsou zásadní pro vyhodnocení, zda lávka funguje, jak má. „Jde zejména o různé deformace, jako jsou průhyby, natočení, zkrácení či prodloužení, vzhledem k zatížení lávky a okolním vlivům, které jsou taktéž v rámci monitoringu sledovány. Unikátní je, že pro tyto sledované veličiny se stanovily kritické intervaly. Pokud by došlo k překročení stanovených mezních hodnot, budou upozorněni všichni správci v projektu a bude možné obratem dělat další kroky,“ popsal Lukáš Vráblík z Katedry betonových a zděných konstrukcí FS.

Celý kontrolní systém stál 1,2 milionu korun. Byl financován z výzkumného projektu, v rámci kterého se odborníci ze zmíněné katedry a firmy Alimex zabývali právě vývojem metodiky, zařízení a vyhodnocování dat on-line monitoringu mostních konstrukcí. „Jedním z našich zásadních výstupů je právě ucelený systém kontroly vybraných zásadních parametrů chování konstrukce,“ vysvětlil Vráblík. Podle odborníků také nebude problém v případě potřeby přístroje na lávce opravit či vyměnit.

„I když je lávka nyní v perfektním stavu, jsou pro nás získaná data velmi cenná, a to zejména do budoucna, kdy budeme zajišťovat její běžnou správu i v dobách možných mimořádných událostí, jako je příkladně povodeň,“ doplnil generální ředitel TSK Jozef Sinčák.

Systém slouží i jinde

Fakulta stavební (FS) měla na podzim na starost i dynamickou zkoušku nosné konstrukce lávky. „Lávka při dynamické zkoušce vyhověla. Při experimentu jsme se především zaměřili na dynamické chování konstrukce lávky s ohledem na pohodu chodců, kde jsme kontrolovali maximální zrychlení konstrukce při napodobování běžného provozu na lávce. Zkouška prokázala nezbytnost tlumičů pro zajištění komfortního provozu lávky,“ uvedl Michal Polák z Katedry mechaniky FS.

Obdobný systém podle ČVUT slouží i na lávkách v jihočeském Písku a v Lužci nad Vltavou na Mělnicku. Bude i na lávce v Plzni, která je ve výstavbě. Podle Vondrákové se jedná i o jeho využití pro Barrandovský most v Praze. Jeho rekonstrukce začala na sklonku září.

KAM DÁL: Babiš se nestydí přijímat pomoc z Evropy, Prymulova poslední večeře a potřebuje Zeman čas na restart?