Ornitologové na jihu Moravy mapují vzniklé mokřady. Krajina má svoji paměť

Mokřady jsou v krajině důležité (ilustrační foto)
 

Ornitologové na jihu Moravy chtějí zmapovat mokřady, které na polích vznikly po vydatných deštích v předchozích týdnech. Jsou útočištěm mnoha vzácných druhů. Ornitologové žádají o pomoc s mapováním i veřejnost.

Polní mokřady se objevují nepravidelně na orné půdě ve vlhkých obdobích a po určité době vysychají. V současné době jich lze najít desítky, jsou roztroušené na území od Uherskohradišťska po Znojemsko, přičemž na mnoha místech se mokřady znovu objevily po několika suchých letech, uvedl předseda Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Jan Sychra.

Vzácné druhy v mokřadech

„Polní mokřady jsou jediným biotopem na jižní Moravě, kde lze aktuálně pozorovat například ohrožené korýše listonohy či žábronožky. Nalezeny zde byly i některé vzácné druhy vážek. Přítomnost vody přitahuje i mnoho druhů ptáků, například konipasy luční nebo celou řadu bahňáků, jako jsou vodouš rudonohý, kulík říční nebo pisila čáponohá," uvedla Sychra.

Krajina má svoji paměť

Voda se v krajině jižní Moravy objevuje po vydatných deštích i díky takzvané paměti krajiny. „Mokřady vznikají tam, kde je člověk kdysi zničil. Jsou to například místa v blízkosti řek, jejichž charakter dodnes dovoluje jejich rozlivy nebo komunikaci s okolní krajinou. Bohužel situace s většími i drobnými toky na jižní Moravě takovou obnovu krajiny nedovoluje. Řeky jsou většinou napřímené, zahloubené a nekomunikující s okolím,“ uvedl Sychra.

Mapování pro budoucnost

Ornitologové nyní polní mokřady mapují a žádají o pomoc i veřejnost. „Pokud byste takovýto biotop vzniklý po deštích, případně i se zajímavými ptáky znali, pošlete nám o tom informaci. Nejlépe s uvedením nejbližší obce a souřadnic lokality. Jen mapováním těchto biotopů lze totiž do budoucna zajistit i jejich ochranu v součinnosti se zemědělci,“ uvedl Sychra. Ornitology lze kontaktovat na e-mail: jmpcso@birdlife.cz.

Předchozí týdny byly na jihu Moravy mimořádně srážkově vydatné. Podle meteorologů v kraji v červnu napršelo průměrně 142,5 milimetru, což představuje bezmála 200 procent normálu.

KAM DÁL: Okurková sezóna je tady, naložte je ještě lépe. Do sklenic se dají přidat neuvěřitelné věci


Životní styl

Zdraví

V obraze