Vědci znají lék, který pomáhá proti koronaviru. První zveřejněné studie to dokládají

Vědci znají lék, který výrazně zkracuje dobu léčby choroby Covid-19
21.03.2020 - 16:11  

Zdá se, že se lékaři v různých zemích světa na základě prováděných studií shodují na možné léčbě koronavirové infekce. Čínské i francouzské vědecké týmy již potvrdily účinek hydroxichlorochinu. Co by to mohlo znamenat v boji s onemocněním COVID-19?

Čína je zemí, kde se koronavirus v prosinci minulého roku objevil, a právě odtud také pocházejí zprávy o léku, který může mít možnost nad tímto virem zvítězit. Podle provedených laboratorních testů bylo zjištěno, že je na virus účinný chlorochin. Lék byl proto nasazen pacientům s různým stupněm závažnosti onemocnění a i tato fáze testů účinnost daného léku naštěstí prokázala.

Kratší nemoc, lehčí příznaky

Šlo celkem o 20 klinických studií v několika čínských nemocnicích. První výsledky, získané od více než stovky pacientů, potvrdily, že užívání chlorochinu zkracuje dobu léčby, snižuje intenzitu příznaků a přitom nevykazuje závažnější vedlejší účinky.

Léčil už malárii

Chlorochin byl v minulosti využíván již k léčbě jiných onemocnění, jako jsou například malárie, Q horečka nebo Whippleova choroba. Nyní se ukazuje, že chlorochin může zkrátit délku pobytu v nemocnici a zlepšit vývoj pneumonie.

Francouzská studie

Další studie koordinuje Fakultní nemocniční ústav Méditerranée Infection v Marseille. Pacienti, kterým byla navržena léčba hydroxychlorochinem (je šetrnější k organismu než chlorochin), byli přijati a léčeni v centru Marseille. Kontrolní pacienti bez léčby hydroxychlorochinem pak byli přijati ve městech Marseille, Nice, Avignon a Briançon - všechna se nacházejí v jižní Francii. Do studie byli zahrnuti pacienti starší 12 let, u nichž nebyla známa alergie na podávané léky a nešlo o těhotné ženy. Tým téměř dvaceti odborníků vede Philippe Gautret z univerzity v Maiselle a zpráva o jeho výsledcích byla uveřejněna pod názvem “Hydroxychlorochin a azithromycin jako léčba COVID-19” v International Journal of Antimicrobial Agents 17. března.

Šestidenní léčba

Studie francouzských vědců ukázala, že hydroxychlorochin u pacientů, jimž byl podáván, působil v některých případech již během tří, v jiných během šesti dnů. „Tyto výsledky jsou velmi důležité, protože nedávná práce ukázala, že průměrné trvání virového infekce u pacientů trpících COVID-19 v Číně bylo 20 dní, s nejdelší dobou dokonce 37 dnů,“ uvádí studie.

Kombinace léků

„Naše předběžné výsledky také naznačují doplňující se účinek kombinace hydroxychlorochinu a azithromycinu. Ukázalo se, že azithromycin je účinný v laboratorních podmínkách proti virům Zika a Ebola a zabraňuje závažným infekcím dýchacích cest při podání pacientům trpícím virovou infekcí. Toto zjištění by mělo být dále prozkoumáno, aby se zjistilo, zda je kombinace účinnější zejména v závažných případech,” dávají současným i případně dalším nakaženým pacientům naději vědci.

Vakcína až do budoucna

„Tyto výsledky jsou slibné a otevírají možnost mezinárodní strategie pro ty, kteří rozhodují v boji proti této nové virové infekci, i když by mohly být účinné i jiné strategie a výzkum, včetně vývoje vakcíny,“ uvádí tým v závěru své práce, která vznikla na základě jejich výzkumného projektu s upozorněním, že vývoj vakcíny je spíše otázkou budoucnosti, zatímco jimi prověřovaná léčba je tím, co by mohlo být nasazeno do boje s koronavirem prakticky okamžitě. „Doporučujeme proto, aby byli pacienti COVID-19 léčeni hydroxychlorochinem a azithromycinem, aby se vyléčili jednak sami a potom také aby se omezil přenos viru na jiné lidi, aby se zabránilo šíření COVID-19 na světě.“  

KAM DÁL: Koronavirus postihne nejen naše zdraví, ale i ekonomiku a jednotlivé firmy. Vláda se rozhodla pomoci.