Za stará auta zaplatíte více. Svaz chce rozšířit eko poplatek

Od roku 2009 bylo na emisních poplatcích vybráno 3,7 miliardy korun
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Noví majitelé starších aut plnících emisní normy Euro 3 a Euro 4 by v budoucnu mohli zaplatit ekologický poplatek při první registraci vozu 10 000 korun, respektive 5 000 Kč. V současnosti poplatky platí pro auta neplnící buď žádnou normu nebo maximálně Euro 2. Změnit nastavení poplatků chce ve Sněmovně navrhnout Svaz obchodu a cestovního ruchu.

Majitelé vozů při první registraci nebo přeregistraci v současnosti platí 10 000 Kč za vůz neplnící žádnou normu, 5 000 Kč za auto plnící Euro 1 a 3 000 za Euro 2. Od roku 2009 bylo na emisních poplatcích vybráno 3,7 miliardy korun. Vybrané peníze například podpořily program Zelená úsporám na nové kotle.

Je to i v rukách státu

"V minulosti již zavedené opatření v podobě emisních poplatků na nejstarší vozy vedlo k radikálnímu snížení jejich dovozu. Kupující jednoduše začali preferovat koupi novějších a čistších vozů. Stát může v této politice jednoduše pokračovat," uvedl prezident SOČR Tomáš Prouza.

Vedle dopadu na ekologii by rozšířené poplatky přinesly minimálně 600 milionů Kč ročně za registraci dovezených aut a další 2,1 miliardy Kč za první přeregistraci aut již jezdících v České republice.

Součást novely zákona

Zvažovaná úprava by mohla být součástí návrhu novely zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, která nyní čeká na projednání vládou. Návrh by vedle nových poplatků za Euro 3 a Euro 4 zvýšil platbu za Euro 0 na 25 000 Kč, Euro 1 na 20 000 Kč a Euro 2 na 15 000 korun.

Emisní normy s označením Euro existují od roku 1992. Jsou závazné ve všech zemích Evropské unie a udávají, jaké maximální množství škodlivin může být obsaženo ve výfukových plynech. Normy sledují a regulují množství oxidu uhelnatého, uhlovodíků, oxidů dusíku a pevných částic na ujetý kilometr.