Za stará auta zaplatíte více. Svaz chce rozšířit eko poplatek

Od roku 2009 bylo na emisních poplatcích vybráno 3,7 miliardy korun
Zobrazit fotogalerii (2)
09.10.2019 - 09:45  

Noví majitelé starších aut plnících emisní normy Euro 3 a Euro 4 by v budoucnu mohli zaplatit ekologický poplatek při první registraci vozu 10 000 korun, respektive 5 000 Kč. V současnosti poplatky platí pro auta neplnící buď žádnou normu nebo maximálně Euro 2. Změnit nastavení poplatků chce ve Sněmovně navrhnout Svaz obchodu a cestovního ruchu.

Majitelé vozů při první registraci nebo přeregistraci v současnosti platí 10 000 Kč za vůz neplnící žádnou normu, 5 000 Kč za auto plnící Euro 1 a 3 000 za Euro 2. Od roku 2009 bylo na emisních poplatcích vybráno 3,7 miliardy korun. Vybrané peníze například podpořily program Zelená úsporám na nové kotle.

Je to i v rukách státu

"V minulosti již zavedené opatření v podobě emisních poplatků na nejstarší vozy vedlo k radikálnímu snížení jejich dovozu. Kupující jednoduše začali preferovat koupi novějších a čistších vozů. Stát může v této politice jednoduše pokračovat," uvedl prezident SOČR Tomáš Prouza.

Vedle dopadu na ekologii by rozšířené poplatky přinesly minimálně 600 milionů Kč ročně za registraci dovezených aut a další 2,1 miliardy Kč za první přeregistraci aut již jezdících v České republice.

Součást novely zákona

Zvažovaná úprava by mohla být součástí návrhu novely zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, která nyní čeká na projednání vládou. Návrh by vedle nových poplatků za Euro 3 a Euro 4 zvýšil platbu za Euro 0 na 25 000 Kč, Euro 1 na 20 000 Kč a Euro 2 na 15 000 korun.

Emisní normy s označením Euro existují od roku 1992. Jsou závazné ve všech zemích Evropské unie a udávají, jaké maximální množství škodlivin může být obsaženo ve výfukových plynech. Normy sledují a regulují množství oxidu uhelnatého, uhlovodíků, oxidů dusíku a pevných částic na ujetý kilometr.