Koho jak podpoří stát při dalším zabrzdění ekonomiky. Lockdown to ale prý ještě není

OSVČ a podnikatelé mají nárok na podporu od státu. Kdo na ni ale tentokrát dosáhne?
 

Od čtvrtka 22. 10. 2020 platí další vládní „zpřísněná opatření“, která se dotknou firem a živnostníků. Ministr Havlíček oznámil spuštění „klíčových nástrojů podpory“, které mají „do značné míry kompenzovat náklady spojené s chodem zavřených provozoven“. Jaké možnosti se živnostníkům a podnikatelům nabízejí?

Živnostníci a podnikatelé se ještě nevzpamatovali z jarní vlny pandemie a už jsou tady další opatření, která některým ztíží a jiným úplně znemožní činnost. Takoví lidé se pak neobejdou bez státní podpory - jednoduše řečeno, pokud stát zakáže činnost, je třeba také kompenzovat ztrátu. Ministr Havlíček zatím prezentoval klíčové nástroje podpory „zasaženého“ podnikatelského sektoru. Ten definoval jako „zavřený podnik“. Na podporu si také sáhnou ti, kteří jsou aspoň z 50 % závislí na zavřených provozech. V každém případě je dobře, že tento krok přišel - a to hned. Jenže na podporu nedosáhnou subdodavatelé ani další nepřímo poškozené podniky.

 

  • První z opatření, směrovaných k podpoře OSVČ a podnikatelů, by měl být podle ministra Havlíčka program Covid - nájemné, který by se měl týkat všech postižených sektorů. Firmy z oblastí, které vinou lockdownu přijdou o možnost podnikat, mají možnost již od čtvrtka žádat o kompenzaci nájemného ve výši 50 % zaplacených částek za uplynulé tři měsíce. Půjde tak o sumu 1,5násobku měsíčního nájmu. Ministr Havlíček přislíbil prakticky okamžitou výplatu tohoto příspěvku.

Program vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu, na jehož stránkách bude také umístěna výzva a formulář žádosti. 

 

  • Dalšími náklady, o jejichž kompenzaci mohou zasažení podnikatelé požádat, je úhrada osobních nákladů a mezd, kde nyní bude platit upravený program Antivirus A. Jeho prostřednictvím má stát uhradit postiženým firmám 100 % nákladů na mzdy zaměstnanců i povinné odvody. O tuto podporu je možné žádat prostřednictvím formuláře umístěného na webu antivirus.mpsv.cz.

Pro „nezasažené“ podniky vláda podporu nenachystala. Zato se chystá navrhnout Bruselu dotaci na výměnu kotlů v chemičce Lovochemie  za šest miliard.

Peníze mají přijít z Fondu spravedlivé transformace, který je určen především malým a středním firmám na výzkum, na obnovu životního prostředí, na vzdělávací programy a na nabídku pracovních míst a který má pomoci regionům dosud závislým na výrobě energie z uhlí.

Lovochemie je vlastněna svěřenskými fondy Andreje Babiše.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), tedy malí živnostníci, mají možnost požádat o výplatu kompenzačního bonusu, podobného jarní “pětadvacítce”. Jde o částku pěti set korun denně, ovšem opět jde o segmenty, které budou lockdownem buď přímo nebo nepřímo postiženy. Mělo by jít tedy i o osoby, které zajišťují služby nebo servis společnostem, které podléhají zákazu činnosti. 

„Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, např. v pohostinství, kultuře či sportu,“ uvedl tiskový mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. O kompenzační bonus budou moci podnikatelé, které ministr Havlíček považuje za “zasažené”, požádat, stejně jako na jaře, na finančním úřadu. 

 

  • Současně s nově vypsanými, respektive obnovenými programy, mohou podnikatelé až do konce října čerpat dobíhající program Antivirus, který bude od listopadu nahrazen programem Antivirus B, jehož konkrétní podmínky budou podle vyjádření ministra průmyslu v nejbližší možné době zveřejněny. Stále také běží možnost průběžně čerpat programy Českomoravské záruční a rozvojové banky, která poskytuje záruky k podnikatelským úvěrům. Ty si podnikatelé mohou následně sjednat u jakékoliv komerční banky. Podle zkušeností z jara jde opět o nástroj pro většinu podniků nedostupný. Navíc je pro takový úvěr pro menší podniky a živnostníky složitá administrativa, pro kterou nemají ani zkušenosti ani znalosti. Pan ministr zde nepřislíbil, že by stát proceduru zjednodušil nebo že by poskytl poradenství vedoucí k získání úvěru.

 

  • Ministerstvo financí v souvislosti s podzimní vlnou pandemie a současnými opatřeními boje proti jejímu šíření také povolilo řadu odkladů pro lockdownem postižené firmy a živnostníky, včetně odkladu splatnosti záloh na daně.

 

Opomenuté vysvětlení

Opatření, která dnes oznámil ministr Havlíček, se zdají být poměrně široká. Havlíček velmi úzce vymezil „postižené“ podniky, ale zapomněl zmínit, že se díky polouzavření ekonomiky snížila celková spotřeba, a tím i výroba a souvislé služby. Takové firmy nemají odbyt a je třeba jim také pomoci a nenechat je utopit se v nákladech.

Dejme příklad: Firma dodává do nemocnic potřeby pro operace. Ty jsou ale rušeny ve prospěch péče o Covid pacienty, ale podle Havlíčka nejde o „postižený“ podnik, protože se nemocnice nezavřely. Stejně tak je na tom grafik nebo ten, který pracuje pro reklamní agenturu starající se o uzavřené obchody. Ti už mají smůlu, protože nejsou přímými dodavateli zavřeného obchodu. Ale hypotéku a daně musí platit dál.

Nebo firma, která právě otevřela  stánky s vánočním sortimentem. Ta se do řešení superministra nevejde, protože nemůže spočítat nájem z předchozích tří měsíců. Navíc nic neprodá. Kromě úředníků a potravinářů a pár dalších odvětví jsou lidé v tísni, snižují útratu, a tím ekonomika slábne. A to bez podpory vlády.

KAM DÁL: Imunitu můžeme posílit i propolisem. Včely nám nabízejí lék i snadnou prevenci.