Změny v pravidlech pro příspěvky na bydlení. Pozor, abyste o něj nepřišli

Žádost o příspěvek na bydlení dozná od července změny
 

V životě mohou nastat situace, kdy se hodí opravdu každá koruna. Pro takové příležitosti jsou k dispozici i programy podpory od státu - například příspěvek na bydlení. A právě získání těchto peněz bude nyní o něco složitější. Proto je dobré vědět, jaké změny se od července chystají.

Hlavní změnou, která žadatele o příspěvek na bydlení čeká, se týká okruhu tak zvaně společně posuzovaných osob. Kdo se do této skupiny bude počítat? Jednoduše řečeno všichni další lidé, žijící se žadatelem o dávku ve společné domácnosti, tedy manžel nebo manželka i nezletilé nezaopatřené děti. Nebude už přitom záležet na tom, jestli má dotyčný v bytě nebo v domě trvalé bydliště či nikoliv. Toto se ale netýká pouze zmiňovaných rodinných příslušníků, ale i dalších případně společně hospodařících osob, které náklady na život a potřeby jednotlivých členů domácnosti hradí společně.

Mohou přijít úředníci

Co se tedy konkrétně od 1. července změní? „V první řadě prošla úpravou samotná žádost o příspěvek na bydlení. Klient musí nově vyplnit, kromě trvalého pobytu a adresy pro doručování, také informaci o tom, kde skutečně žije. V části B pak už nebude uvádět jména těch, kteří s ním mají v bytě pouze hlášený trvalý pobyt, ale uvede všechny osoby, které s ním v domácnosti skutečně žijí. Další velkou změnou je fakt, že zaměstnanci Úřadu práce ČR mají v rámci hodnocení nároku na dávku oprávnění vykonat v předmětném bytě šetření v místě,“ uvedla Ing. Kristýna Křupková, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.

Příspěvek pokaždé jiný

K novému systému při určování nároku a výše uvedené dávky vedly bohužel i snahy některých žadatelů o podvodné jednání ve snaze získat dávky, na které by za běžných okolností neměli nárok. „Šetření budou moci zástupci ÚP ČR vykonat po předchozím souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky nebo společně posuzovaných osob. V tomto ohledu je třeba upozornit na to, že zástupce Úřadu práce ČR se vždy při výkonu šetření v místě prokáže příslušným služebním průkazem i zvláštním oprávněním, které vydává krajská pobočka Úřadu práce ČR,“ doplnila Kristýna Křupková.

Příjmy a výdaje

Při podání žádosti o příspěvek na bydlení musí žadatelé i nadále předkládat potvrzení o příjmech společně posuzovaných osob za minulé čtvrtletí a o nákladech na bydlení za stejné období. O dávku je možné požádat buď osobně na pracovišti Úřadu práce České republiky nebo i elektronicky, například prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným podpisem, nebo je možné žádost zaslat také poštou. Možná máte na příspěvek na bydlení nárok i vy, jen o tom nevíte.

Kdy máte nárok na příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení vám náleží v případě, že náklady s bydlením spojené převýší 30 (v Praze 35) procent rozhodného příjmu společně posuzovaných osob a zároveň není vyšší než tak zvané normativní náklady, které se odvíjí od velikosti obce a počtu členů v domácnosti. Je tak nutné si uvědomit, že příspěvek na bydlení není paušální částkou a může být v případě každé rodiny jiný. Pokud se domníváte, že máte na příspěvek na bydlení nárok, zastavte se na své pobočce úřadu práce. 

KAM DÁL: Povodně ukazují sílu přírody. Neštěstí, strach a bezmoc, tak je popisují ti, kteří je prožili

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru