Projekt Pražského okruhu je paskvil. Jde na ruku spekulantům s pozemky a kamarádům mocných

Kamiony už dnes hledají cesty po silnicích nižších tříd, v Říčanech je zastavují
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Stavba okruhu kolem hlavního města je evergreenem, který stále vzbuzuje emoce. Jedni tvrdí, že stávající naplánovaná varianta je jediná možná. Jiní jsou proti a navrhují řešení, které by prý dokonce ušetřilo velké peníze i životní prostřední. Stejný názor má i zastupitel Běchovic Miroslav Mevald. 

Pane Mevalde, co vám vadí na navrhovaném řešení Pražského okruhu?
Zaráží mě tam hodně věcí. Například to, že ŘSD si plně uvědomuje, že navržený úsek 510/511 je kapacitně nevyhovující. Nakonec, potvrdil to i jeden z manažerů této organizace pan Skoupil v nedávném rozhovoru pro vás web (přečíst si ho můžete zde, pozn. red.). Přesto ŘSD stále prosazuje řešení, které přivede do oblasti Černého Mostu, Počernic a Běchovic obrovskou dopravní zátěž.

Co konkrétně znamená "obrovská dopravní zátěž"?
Myslím tím zhruba 135 tisíc až 150 tisíc vozidel denně. A tolik aut se na dvakrát tři pruhy prostě nemůže vejít. Ve špičkách tedy bude doprava kolabovat. Na úseku 510 z Běchovic do Satalic je navíc 5 mimoúrovňových křižovatek a vytvoří se tak nebezpečné a kolizní místo, na což poukazuje i stanovisko ministerstva vnitra.

"Zastánci dnešní varianty okruhu často argumentují tím, že už je projekt dlouho naplánován. Ano, okruh je hrubým plánem z roku 1965, pak se posunul ve své  jižní části mimo Prahu. Současná trasa A ZUR je cca z roku 1999, ale ta právě nereflektuje na všechny podstatné změny, ke kterým za celou dobu došlo i z důvodů přistoupení ČR do EU a Schengenského prostoru a zapojení naší dálniční sítě do tranzitního systému TEN-T.  Praha také rozrostla a narostla významně tranzitní a především těžká kamionová doprava. Je třeba skutečně vyvézt kamiony z Prahy!"

Jestli tomu rozumím správně, tak podle vás si pak i kamiony a další těžká auta budou hledat objízdné trasy a zahltí okolní obce?
Přesně tak. Tranzit se bude snažit jezdit po okreskách a občané Prahy budou pro příměstskou dopravu používat zase jiné nevhodné komunikace. Nemluvím o tom samozřejmě jen tak spatra, v Běchovicích máme vlastní zkušenosti z nárůstem dopravy. Zmíněná prognóza vychází z materiálů k územním řízením a opírá se i o analýzu informací o dopravních intenzitách na přilehlých komunikacích včetně předpokladu jejich vývoje do roku 2025/2040.

Co ještě se vám na stávající variantě okruhu nelíbí?
Dříve už jsme poukazovali na to, že nová EIA pracuje se značně podhodnocenými intenzitami dopravy. Podklady z TSK se značně liší od podkladů samotného ŘSD, rozdíl je nějakých patnáct procent a to je docela hodně.

Co z toho plyne?
Že vstup do dopravního modelu pro účel EIA je tak kvůli použití podkladů z TSK značně zkreslen a výsledky studie EIA jsou nevěrohodné a jen proto EIA pro parametry hluku i znečištění ovzduší vychází dle přípustných norem. Je tam ale i spousta dalších nejasností. Řešení současné trasy okruhu je také staré 50 let, takže zastaralé a nebude sloužit svému účelu.

Spousta projektů je malinko "vousatých", tak proč je to problém právě v tomto případě?
Je to snadné, trasa prostě nereflektuje na změny od roku 1962. Například v tom, že metropole se značně rozrostla, na Černém Mostě už opravdu není pole, ale vede tam metro na velké sídliště. Česko se stalo tranzitní zemí s naprosto jinou intenzitou tranzitní dopravy a došlo i k nárůstu příměstské dopravy.

Dobře, konstruktivní kritika je fajn, ale jaké řešení nabízíte?
Okruh je třeba postavit v souladu s legislativou EU, ke které se Česká republika zavázala přistoupit. Tedy stavět okruh skutečně kolem Prahy a oddělit tranzitní, především těžkou kamionovou dopravu od dopravní obsluhy hlavního města s důrazem na bezpočnost a plynulost dopravy. Navíc na takto navržený projekt by bylo možné čerpat prostředky z EU. To na stávající návrh pro porušení směrnic EU nelze.

Co námitka, že toto jsou plány spekulantů s pozemky, kteří na nich chtějí vydělat?
Nesmysl! Vždyť zástavba obce Běchovice-Nová Dubeč, u které má vyrůst  třípatrová dálniční křižovatka a deset pruhů dálnice,  byla postavena kolem roku 1930, tedy dávno před plány na okruh. Naopak, vliv spekulantů s pozemky lze tušit jako jediný představitelný důvod za zatvrzelým trváním politiků na zastaralé trase AZUR, a tedy snahu o zhodnocení nakoupených pozemků pod trasou okruhu. Jinak nechápu, proč je levnější, rychlejší a snadnější varianta stále odmítána.

Víte, o kolik levnější by vámi navrhované řešení bylo?
Aby si někdo nemyslel, že je to z mé hlavy, tak zdůrazňuji, že vycházím z vyhledávací studie ing. Strnada z roku 2014 zadaného z ministerstva dopravy. Kromě toho, že trasa nabízí mnohem rychlejší, bezpečnější a plynulejší průjezd kolem Prahy a metropolí vůbec neprojíždějí kamiony, znamená také ušetření 22 miliard korun i přes to, že je okruh na dostavbu delší. A samozřejmě se dá stavět rychleji, protože nevyžaduje tolik tunelů či mostů jako dnešní projekt.

Miroslav Mevald
- zastupitel MČ Běchovice
- člen o.s. Zdravé životní prostředí
- v Běchovicích žije od roku 2006
- bez dalších politických ambicí

Ale obyvatelé, kolem kterých by "nový" okruh vedl, by asi nadšeni nebyli...
Samozřejmě, že ne. Ale multikriteriální analýza vyhledávací studie ukazuje, že současnou variantou bude zasaženo asi 75 -100 tisíc obyvatel Prahy. Kdyby se kývlo na mnou popsanou variantu, bylo by to "jen" 25 tisíc lidí. Je jasné, že ti budou protestovat. Chápu. Ale podstatné je hledání funkční varianty s významnou minimalizací dopadů na obyvatele i úsporou pro stát, a tedy i daňového poplatníka.

Myslíte, že někdy bude politická vůle začít o nové variantě jednat?
Ano, pokud se tomu začnou politici opravdu věnovat a hodí za hlavu levný populismus a nesplnitelné sliby. Podotýkám také, že SOKP 511 je od roku 2008 a tehdy zamýšleného vyhlášení Ochranného hlukového pásma, právního paskvilu z dílny bývalého hlavního hygienika, prakticky ve stejném stavu. Tedy ve stadiu před podáním žádosti o platné ÚR. Chtělo by to opravdu začít více myslet na lidi a ne jen na politické body a zájmy kamarádů. 

Šaškárna kolem okruhu pokračuje: Vlk se nažere, ale koza zůstane celá. Čtěte zde.