Věra Kovářová: Jestli se vláda vykašle na kompenzace pro kraje a obce, hrozí škrtání spojů autobusů i vlaků

Situace není podle poslankyně dobrá
 

Poslankyně Věra Kovářová zaslala 22. 7. 2020 do rukou ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka písemnou interpelaci, ve které žádá sdělení konkrétního scénáře Ministerstva dopravy ČR na kompenzaci ztráty tržeb dopravní obslužnosti krajů, měst a obcí způsobené vládou vyhlášeným nouzovým stavem. Pokud by nebyly výpadky tržeb krajům, městům a obcím kompenzovány, může podle ní od roku 2021 hrozit škrtání spojů veřejné dopravy – a to městské i meziměstské.

Podle Věry Kovářové nebudou mít jednotlivé samosprávy dostatek financí na další objednávku dopravní obslužnosti. Tím dojde k výraznému zhoršení kvality veřejné dopravy a negativní dopad zaznamenají zejména nejzranitelnější skupiny obyvatel – školáci, studenti, senioři a další nízkopříjmové skupiny obyvatel.

Nechtěli ohrozit cestující

„Premiér Babiš slíbil občanům, že nedojde k redukci počtu spojů veřejné dopravy, aby nedocházelo například ke shlukování obyvatel, a tím pádem k přenosu Covid-19. V rámci pozitivní spolupráce v této výjimečné krizové situaci objednavatelé dopravy – tzn. kraje a obce – vládě vyhověli a rozsah veřejné dopravy v závazku veřejné služby byl omezován jen minimálně, byť bylo zřejmé, že kvůli omezujícím opatřením v rámci nouzového stavu dojde ke značnému úbytku cestujících. Tím došlo k radikálnímu propadu příjmů z prodeje jízdného,“ sdělila poslankyně a členka Podvýboru pro dopravu a zastupitelka Středočeského kraje.

Kraje a obce vyhověly vládě i proto, aby omezováním dopravy neohrozily nejen všechny cestující, ale také pracovníky dopravců. Pokud by se řidiči a obslužný personál dopravců dostali do karantény či dokonce onemocněli, veřejná doprava se bývala mohla zcela zastavit.

Ztráta může být obrovská

Podle Kovářové vláda již měla rozhodnout o finančních prostředích určených na obnovu silnic II a III. třídy. „Tyto peníze jsou, jak tvrdí vláda, finančním narovnáním za daňové výpadky za tzv. kompenzační bonus, vláda tyto peníze nemůže mediálně prezentovat jako kompenzaci i za výpadek tržeb – to by zavánělo lží. Dále příspěvek na krajské silnice dává vláda každoročně. Je třeba, aby vláda rozhodla i o zvláštní kompenzaci za výpadek tržeb dopravní obslužnosti pro všechny kraje a obce.“

Jen ve Středočeském kraji objednávají obce a města veřejnou linkovou dopravu v integrovaném systému PID za cca 451 mil. Kč/rok, s roční kompenzací 193 mil. Kč/rok. K této částce bude navíc třeba přičíst objednávku měst na své MHD (například města Mladá Boleslav, Kolín, Příbram a další) v obdobném rozsahu. Podle Kovářové tedy nejde v žádném případě o marginální objednávku rozsahu veřejné dopravy a tudíž ztráta z výpadku tržeb pro kraj, města a obce může jen ve Středočeském kraji dosahovat i několik stovek milionů Kč.

„Z informací dostupných v médiích vyplývá, že vláda zatím nechystá zvláštní podporu obcím a krajům za výpadek tržeb ve veřejné dopravě. Kraje, města a obce vyšly Vládě ČR v krizi vstříc, řádně se postaraly o své občany, aby nedošlo k ještě větším lidským i hmotným škodám. Vláda by je teď neměla hodit přes palubu a naopak by měla zajistit, aby měly dostatek peněz a nemusely kvůli vládě škrtat spoje veřejné dopravy,“ shrnula situaci poslankyně za STAN.

Co slíbil Andrej Babiš?

Možná jen pro připomenutí by bylo dobré říct, k čemu se Andrej Babiš zavázal (tisková konference vlády 14. 3. 2020): „V žádném případě nebudeme [veřejnou dopravu] omezovat. V žádném případě. My jasně říkáme, že potřebujeme, aby lidi chodili do práce. Pokud budou přes víkend radši doma, tak to bude fajn, ale musí chodit do práce. Samozřejmě plno je lidí, kteří jsou zaměstnáni i přes víkend. Takže v žádném případě neuvažujeme, ani jsme nauvažovali, a podle mého názoru to nemůže nastat. Samozřejmě můžeme v nějaké situaci trošku to regulovat, ale určitě nikdy nerozhodneme, abychom zastavili městskou hromadnou a vnitrostátní dopravu.“

KAM DÁL: Petr Gazdík: Království lži není tam, kde se lže, ale tam, kde se lež vydává za pravdu.