Samoživitelka na rodičovské a táta na mateřské. Co možná nevíte?

Pomocnou ruku od státu rodiny s dětmi snad vždy uvítají
 

Situace, kdy maminka zůstanete na všechno s malým dítětem sama, není bohužel úplně neobvyklá. Kam se obrátit o pomoc a jaké příspěvky mohou být přiznány? A jak je to v případě, kdy žena nemá na mateřskou nárok? Může na ni nastoupit tatínek?

Maminka samoživitelka

Helena je osmadvacetiletá maminka ročního Kuby. Na výchovu zůstala sama, bývalý přítel jí posílá měsíční výživné 2000 Kč. Kromě toho pobírá rodičovský příspěvek 7400 Kč. Žádný jiný příjem nemá. Bydlí ve svém bytě v Újezdu nad Lesy, kde zaplatí 5500 Kč. Na ostatní jí zbývá 3900 Kč. Jak jí v její tíživé situaci pomůže stát?

Přídavek na dítě i na bydlení

Helena si může zažádat o přídavek na dítě a také příspěvek na bydlení. Zkusit může zažádat i o některou dávku pomoci v hmotné nouzi.
„Zda a případně na co má nárok maminka samoživitelka na rodičovské dovolené, záleží na mnoha okolnostech. Vždy je lepší obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce dle svého bydliště,“ říká magistra Renata Provazníková z České správy sociálního zabezpečení. Tam mamince poradí, jak řešit tíživou situaci, na jaké dávky má ve své konkrétní situaci nárok a jak o ně požádat. Kontakty na jednotlivá pracoviště najde na: http://portal.mpsv.cz/upcr.

Doporučujeme: Můžu při mateřské a rodičovské pracovat? A dát dítě do školky?

Pro orientaci je možné využít kalkulačky

Pokud jde o dávky státní sociální podpory (kam patří i příspěvek na bydlení), na integrovaném portálu MPSV je k dispozici pomůcka - sociální kalkulačka (http://portal.mpsv.cz/soc/poradce#), která pomůže odhadnout, jestli má člověk nárok na nějakou dávku nebo příspěvek.

Tatínek na mateřské

Jestliže maminka nemá na mateřskou nárok - například není zaměstnána a není ani v ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání nebo nesplňuje potřebnou dobu 270 kalendářních dnů za poslední dva roky před nástupem na mateřskou, má ode dne porodu nárok na rodičovský příspěvek.

Alternativou je, že může uplatnit žádost o peněžitou pomoc v mateřství otec. To má ale svá pravidla. Manžel matky dítěte nebo otec dítěte může žádat o PPM na základě písemné dohody, kterou s matkou dítěte uzavře. V takovém případě musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dnů účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou a podmínku účasti na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude otec o dítě pečovat a den porodu.

Článek vznikl ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení

Klíčová slova: