Květomluva jako "cizí jazyk". Umění, které vyjádří lásku i žárlivost, se může naučit každý

Květomluva je dnes již téměř zapomenutá možnost, jak vyjádřit svoje city, pocity či náklonnost k milované osobě
Zobrazit fotogalerii (6)
 

Svět je malý a my bychom chtěli každému rozumět. Učíme se proto cizí řeči, navštěvujeme cizí země – ale pomalu zapomínáme na jazyk a komunikaci našich předků. Ti k sobě hovořili často daleko zajímavěji a doslova květnatěji než naše generace. Kdo z nás zná alespoň základní „slovíčka“ květomluvy?

Jsou momenty, kdy chceme vyjádřit svůj cit nebo náklonnost k milované osobě, ale ostych nebo obavy z odmítnutí pro to nedávají naději ani prostor. Potom, pokud známe alespoň základní pravidla květomluvy, mohou pomoci právě květiny.

Je samozřejmě ale nutné, aby stejnou řečí hovořil také obdarovaný. V takové chvíli může i zdánlivě bezvýchodná situace otevřít možnost k dalším dějstvím rozehraného (třeba milostného) dramatu. Jaké květiny naznačí lásku, úctu nebo oddanost a které naopak vyjádří výtku nebo výhrady vůči chování či vlastnostem našeho protějšku? Pojďme společně nahlédnout do tajů tohoto opomíjeného umění.

Základem je růže...
První květinou, která většině lidí přijde na mysl, je určitě růže. Jaký cit nebo pocit vyjádříme jejím darováním? Není to tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Záleží totiž nejen na druhu květiny, ale mnohdy také na její barvě...

Rudou růží, jak můžeme předpokládat, vyjádříme svoji lásku a oddanost, bílá představuje nevinnost, daruje-li muž dívce poupě, považuje ji za ještě příliš mladou na lásku. Růžovou růží ocení nápadník dívčin půvab, planou růžičkou pak ujistí o tom, že věrná láska nepotřebuje žádných dalších ozdob. Pozor ale na růži žlutou, která vyjadřuje žárlivost. Nad tou by se obdarovaná žena měla zamyslet...

Květinové vzkazy pro ženy i pro muže
Tulipán darovaný muži jistě každého potěší - znamená jeho ocenění jako skvělého milence. Prostou, ale krásnou chrpou sdělíme své štěstí ze společnosti milované osoby, chryzantéma utvrzuje o přátelství. Kamélie umí za dárce vyjádřit přání mnoha šťastných chvil, bílou lilií oceníme skromnost milované osoby a gerbera hovoří o upřímnosti...

Je to složité? Jistě, alespoň zpočátku určitě ano, ostatně stejně jako základy každého nového jazyka, kterému se snažíme porozumět, abychom si rozšířili svůj pohled na svět. Pokud se do jeho studia ale ponoříme hlouběji, přejde nám brzy do krve.

Nejen milá slova lze vyjádřit květinou

Květinou se většinou muži snaží vyjádřit své city k ženám, lásku, touhu a naději v další společně strávené chvíle. Proto by si měli dát velký pozor na některé, byť krásné květy, které by mohly způsobit více problémů než radosti.

Pokud dívka nebo žena, na kterou chcete zapůsobit, zná řeč květin, vytuší z darované azalky vznětlivost, v heřmánku uvidí sdělení o možném konci vztahu a darovanou jiřinu si přeloží jako stížnost na její pýchu, ke které ostatně odkazuje také kopretina. Ještě příkřeji hovoří petůnie, kterou lze dokonce dát najevo svoji nelibost a zlost.

Květiny tázací
Stejně jako se v běžném životě můžeme na cokoliv zeptat, nabízí nám podobnou možnost i některé květiny. Tak například zvonek se za nás zeptá, kdy svého milovaného nebo milovanou znovu spatříme, šeřík nás zastoupí ve chvíli, kdy se chceme zeptat na opravdovost lásky, orchidea vyzvídá, zda je možné obměkčit srdce milované osoby a bílá fiala se tak trochu s povzdechem zeptá, kam prchlo bývalé štěstí a naděje.

Jak je vidět, květiny, pokud jim rozumíme, tedy hovoří velmi bohatým jazykem a určitě není zbytečné nechat si od přírody v některých situacích pomoci. Pravidel, ale i možností, které tento druh komunikace s blízkou osobou s sebou nese, je samozřejmě mnohem více. Stačí se dobře dívat kolem sebe. 

Na učení není nikdy pozdě
Květomluva je, pokud bychom chtěli do důsledků dodržovat její poselství, skutečnou vědou. V životě a zvláště v dnešní době se její „gramatikou“ samozřejmě nemusíme řídit tak důsledně, přesto je dobré znát alespoň základní principy. Proč si tedy neobohatit život o další zajímavou možnost, jak vyjádřit svoje city k člověku, na kterém nám záleží. Vždyť lásky a přátelství není nikdy dost!