Víte, kolik váží Země? Tipněte si, je to vážně síla

K výpočtu hmotnosti Země pomohl Newtonův gravitační zákon
Zobrazit fotogalerii (2)
  |   zajímavost

Kolik váží? Otázka, která nedá odborníkům spát už pořádně dlouho, a nezdá se, že by dnes existovalo jedno jediné číslo. Země obsahuje vše od tvrdých hornin a minerálů až po miliony druhů živých tvorů a je pokryta nesčetnými přírodními útvary a strukturami vytvořenými lidmi. „Je to otázka za milion. NASA sice přišla s číslem, ale je zpochybňováno,“ řekl Čtidoma.cz amatérský astronom David Prášil.

Zdá se, že je to jednoduchá otázka. Kolik váží Země? Jednoduché, stručné. Takže pár lidí vezme váhy a jde se na věc. Nebo také ne, tak snadné to samozřejmě není. Vlastně ono to není vůbec snadné, a proto se odborníci dodnes na jednom čísle nedokázali shodnout. „Jde o to, že Země nemá jednu hmotnost. Když to k něčemu přirovnám, tak k lidem na Měsíci. Vážíte tam méně, než když jste byli doma,“ vysvětlil David Prášil.

NASA dala číslo

Hmotnost Země závisí na gravitační síle, která na ni působí, což znamená, že by mohla vážit biliony liber nebo vůbec nic. Odborníci se po staletí zabývali tím, jaká je odolnost Země vůči působící síle. „Pokud chtěli vypočítat hmotnost naší planety, museli na to přijít. Pak dát všechno do vzorců a teoreticky jim mohla vyjít reálná váha,“ uvažoval Prášil.

Podle NASA se to povedlo a hmotnost Země je 5,9722 × 1024 kilogramů. To se rovná přibližně 13 kvadrilionům egyptské Rachefovy pyramidy, která sama o sobě váží přibližně 4,8 miliardy kilogramů. „Tohle číslo je fajn, ale opravdu může být správné? Vezměte si třeba jen to, že hmotnost Země neustále kolísá kvůli vesmírnému prachu a plynům unikajícím z naší atmosféry. Otázka je, jak moc to může Zemi ovlivnit.“

Pomohl Isaac Newton

Fyzici po celém světě se však stále neshodnou na desetinných čárkách a dostat se k celkovému součtu nebyl snadný úkol. Protože je nemožné umístit Zemi na nějaké měřítko či váhu, museli odborníci využít metodu triangulace a její hmotnost určit pomocí jiných měřitelných objektů.

Využili zákon gravitace Isaaca Newtona (gravitační síla je úměrná součinu hmotností těles a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti objektů). „Všechno, co má hmotnost, má také gravitační sílu. Dva objekty ji tedy budou mezi sebou vždycky vytvářet,“ dodal pro Čtidoma.cz Prášil.

Je to zcela jasné, že?

Newtonův zákon univerzální gravitace říká, že gravitační sílu mezi dvěma objekty (F) lze určit vynásobením příslušných hmotností objektů (m₁ a m₂), dělením vzdáleností mezi středy objektů na druhou (r²) a poté vynásobením tohoto čísla gravitační konstantou (G), jinak známou jako vlastní síla gravitace neboli F = G((m₁ · m₂) / r²).

Je to jasné? Samozřejmě. Takže když tohle všechno dáte dohromady, máte hmotnost Země. Jednoduché jako facka.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Antarktida je pokrytá sopkami. Pokud vybouchnou, náš život se změní.

Klíčová slova: