Preventivní prohlídky jsou povinné

Vedoucí tiskového oddělení VZP Oldřich Tichý
 

Preventivní prohlídky jsou podle zákona o zdravotním pojištění povinné a pojišťovna může pokutovat ty, co se k prohlídce nedostaví. Prevence je však zcela hrazena pojišťovnou.

Povinná účast na určitých preventivních vyšetřeních vyplývá ze zákona. "Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Ten v § 12 uvádí: "Pojištěnec je povinen ... e) podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví tento zákon nebo obecně závazné právní předpisy," sděluje tiskový mluvčí VZP Oldřich Tichý. 

Za nesplnění hrozí pokuta

Po opakovaném nesplnění povinnosti může zdravotní pojišťovna (podle § 44 zmíněného zákona) uložit pokutu do výše 500 Kč. "Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo," vysvětluje Oldřich Tichý.

Vyzvat k prohlídce může kdokoliv

Zákon o zdravotním pojištění neurčuje, kdo má pojištěnce k prohlídce vyzvat. Může to být sama pojišťovna, lékař jako poskytovatel zdravotních služeb, případně někdo jiný.

Prevence je zdarma

Preventivní prohlídky jsou podle zákona o veřejném zdravotním pojištění plně hrazené. Na ně navazují preventivní screeningové programy pro včasné odhalení rakoviny prsu, rakoviny děložního hrdla a rakoviny střev a konečníku. "Zde se v současné době projevuje výrazně pozitivní vliv toho, že zdravotní pojišťovny začaly své klienty na tyto prohlídky aktivně zvát," uzavírá Oldřich Tichý. 

Klíčová slova: