Australští duševně nemocní se vracejí do svých domovů

Profesor David Cromton přednáší v Národním ústavu duševního zdraví
 

Výdaje na psychiatrické nemocnice klesly na čtvrtinu, pětkrát se navýšily náklady ambulatní péče. Revoluci v psychiatrické léčbě v Austrálii představil Národní ústav duševního zdraví. 

Profesor David Crompton je výkonným ředitelem Metro South Health v Brisbane.  Pracoval v soukromé praxi jako venkovský praktický lékař a strávil 12 let v soukromé psychiatrické praxi. Zastával vedoucí pozice ve zdravotnictví státu Queensland a Nový Jižní Wales. Byl oceněn medailí Řád Austrálie za rozvoj komunitních služeb duševního zdraví pro veterány, posttraumatické stresové poruchy a úzkosti. Zabývá se problémy traumat, sebevražd a regenerací osob s duševním onemocněním.

David Crompton z Qeenslandu vystoupil v Národním ústavu duševního zdraví s přednáškou "Od omezující k uzdravující péči". Zavzpomínal, že když začal studovat medicínu, tak psychiatrii neměl rád. Neexistovala komunitní péče a v psychiatických ústavech viděl to nejhorší. Pak pracoval jako praktický lékař a viděl věci, které ve škole nepoznal, jako úzkost a deprese. Poznal lidi se schizofrénií v odlehlých oblastech, kteří se nikdy neléčili. To ho přivedlo ke studiu psychologie a pak psychiatrie. 

Pacienti opouštějí nemocnice

"V Austrálii také donedávna existovali velké psychiatrické ústavy, kde lidé trávili celá léta. Pro pacienty to fungovalo trochu jako vězení," říká David Crompton. V roce 1991 vznikl první národní plán péče o duševní zdraví a v současné době probíhá jeho pátá verze. Od té doby výdaje na psychiatrické nemocnice poklesly na čtvrtinu a finance se přesunuly do oblasti komunitních služeb a akutní péče. Nyní mají 39 lůžek na sto tisíc obyvatel, v ČR je to 101 lůžek. 

Více peněz na kvalitnější léčbu

Pouze malá skupina pacientů se dostane do nemocnice, většina je řešena ambulantně. 80-90 % psychiatrických pacientů diagnostikují praktičtí lékaři. Od roku 1992 narostly náklady na ambulatní péči o více než 500 %. To ulevuje i psychiatrickým nemocnicím, protože poklesla pravděpodobnost návratu do nemocnice (relapsu) na 20 %. Vzrosly i celkové náklady na duševní péči a to na dvojnásobek. Zlepšuje se kvalifikace lékařů a nově se vyžaduje, aby psychiatr měl titul PhD.

Profesor David Crompton

Dobrovolnost je základ léčby

"Zotavení nedobrovolně hospitalizovaných lidí je závislé na jejich přijetí zodpovědnosti. Musíte s těmi lidmi mluvit, aby pochopili, že potřebují léčbu. Důležité jsou vztahy. Nedobrovolná léčba narušuje vztah mezi pacientem a lékařem," říká David Cromton.  V Austrálii jsou omezována práva lidem, kteří postrádají rozhodovací kompetence. I v takovém případě si stále mohou volit způsob léčby. Pokud je někomu nařízena péče, tak musí případ během tří dnů prošetřit soud, kde je pacient zastupován právníkem. 

Programy pro veřejnost

Součastí zdravotní osvěty jsou kampaně pro péči o duševní zdraví. "Máme program Are you OK? Na pracovištích se v ten den kolegové ostatních ptají, zda jsou v pořádku. Akce má lidem ukázat, že mohou o svých problémech veřejně mluvit," vysvětluje David Crompton. Tento program je zaváděn napřílad ve stavebních firmách, kde přetrvává klišé, že tvrdí chlapi o svých citech nemluví. Slova, která říkáme pacientům v nich zakoření naději.

Vzor pro českou psychiatrii?

"Pan profesor nám ukázal, že i během jedné generace může dojít k zásadním změnám," uvedl jeden posluchačů.  Podle profesora Cyrila Höschla má psychiatrická reforma různá pro a proti. "Stará custodiální péče s ustájením velkého množství lidí do staromódních zařízení už nepatří do medicíny 21. století. Jiní zase říkají, že přehnaná komunitní péče může vést ke ztrátě dostupnosti léčby," uvádí Cyril Höschl.

Národní ústav duševního zdraví v Klecanech je špičkové pracoviště české psychiatrie

Zdraví a styl