Jak na lékařské prohlídky zaměstnanců? Podívejte se na nejdůležitější pravidla

Pokud existuje podezření na změnu zdravotní způsobilosti zaměstnance či dochází ke zvýšení míry rizika při práci, provádí se mimořádné lékařské prohlídky
  |   zajímavost |  Komerční sdělení

Jednou z povinností zaměstnavatelů vůči zaměstnancům, a to i těch na částečné pracovní úvazky, DPP a DPČ, je provádění pracovnělékařských prohlídek. Jak na ně bez chyb?

Podrobnosti pracovnělékařských prohlídek stanovuje zákon č. 258/2000 Sb., konkrétně § 7 vyhl. č. 79/2013 Sb. Jde o základní vyšetření, jehož obsah se však rozlišuje podle toho, jestli je stanovena na základě jiného předpisu, na základě rizik ohrožení zdraví a rizikových faktorů pracovních podmínek, jestliže jsou indikována posuzujícím lékařem, nebo když jde o mimořádnou prohlídku na základě rozhodnutí orgánu veřejného zdraví.

Vstupní pracovnělékařské prohlídky

Jde o první prohlídky zaměstnance u nového zaměstnavatele a musí proběhnout ještě před nástupem do práce. Tyto je nutné provádět i v případě, že zaměstnanec přechází na jinou práci, u které se liší pracovní podmínky. Jedná se zejména o zvýšení počtu rizikových faktorů, jejich změn či obecně přeřazení na rizikovou práci. Pracovní smlouvu je možné uzavřít před absolvováním prohlídky, avšak pokud tato ukáže zdravotní nezpůsobilost zaměstnance, ke vzniku pracovního vztahu nedojde. Vstupní prohlídku platí všem úspěšným uchazečům zaměstnavatel. Též ji hradí mladistvým a uchazečům o práci v noci.

Nezapomeňte na správnou periodicitu opakování pracovnělékařské prohlídky

Zákon č. 258/2000 Sb., stanovuje lhůty pro periodické opakování pracovnělékařské prohlídky. Ta se opakuje podle zákonem stanovených kategorií práce. U té nejběžnější jde o opakování 1× za šest let, ve věku nad 50 let je povinné opakování po čtyřech letech. U nejrizikovější 4. skupiny probíhají pracovnělékařské prohlídky 1× za rok.

TIP:

Specialistou a dodavatelem pracovnělékařských služeb je firma PREVENT. Ta je též koordinátor BOZP. Firma na klíč koordinuje bezpečnost práce na pracovišti, zajišťuje pracovnělékařské prohlídky a je též provozovatelem školicích platforem INSTRUCTOR a EDUNIO, díky kterým můžete snadno a levně školit své zaměstnance nejen v oblasti BOZP. Nechte si zajistit pracovnělékařské služby od profesionálů z firmy PREVENT.

Mimořádné pracovnělékařské prohlídky

Pokud existuje podezření na změnu zdravotní způsobilosti zaměstnance či dochází ke zvýšení míry rizika při práci, provádí se mimořádné lékařské prohlídky. Ty se realizují i při delším přerušení výkonu práce na delší dobu než osm týdnů (mimo první pracovní kategorii), při úrazech s těžkými následky a z jiných důvodů nepřítomnosti v práci delších než šest měsíců (může jít o mateřskou a následně rodičovskou dovolenou). Navíc může zaměstnavatel vyslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku kdykoliv, kdy má pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance. Ta musí proběhnout do pěti dnů od ukončení přerušení výkonu práce.

Výstupní prohlídky probíhají na žádost zaměstnance i zaměstnavatele

Při výstupní prohlídce se vydává potvrzení o provedení lékařské prohlídky (nejde o lékařský posudek). Výstupní prohlídka je dokonce v některých případech povinnou. Jedná se o případy zaměstnanců z rizikových pracovních kategorií 2, 3 a 4, u zaměstnanců po pracovním úrazu s předpokládaným zhoršením zdravotního stavu, u zaměstnanců s uznanou nemocí z povolání, při ohrožení nemocí z povolání a při převedení na práci se sníženou úrovní rizika.

Jak je to s následnými pracovnělékařskými prohlídkami?

Jestliže se mohou důsledky pracovních podmínek a výkonu práce projevit i po ukončení práce, provádí se za účelem včasného zjištění změn stavu též následné prohlídky.


Životní styl

Zdraví

Hobby