Nová pandemie? Počty autistů rostou závratným tempem, těchto odlišností bychom si měli všímat už u malých dětí

Podle nových výzkumů je možné autismus u dětí odhalit mnohem dříve, než se myslelo
 

Snem a také štěstím každého rodiče je samozřejmě zdravé dítě. I proto se již od narození snažíme svoje potomky pozorovat při každém jejich pokroku. A právě už ve velmi útlém věku je možné odhalit i případné budoucí problémy, jako je například různá míra a forma autismu. Proto bychom měli dávat velký pozor na některé projevy, které mohou naznačovat tuto diagnózu. Jaké to jsou? 

Jak zjistila například docentka katedry psychiatrie a behaviorálních věd z kalifornské univerzity Meghan Miller, lze již ve věku devíti měsíců u dětí ohrožených či postižených autismem vypozorovat charakteristické chování. Co by mělo rodiče upozornit, že něco není tak docela v pořádku? 

Neobvyklé chování malých dětí

Jde hlavně o specifické pozorování a zkoumání předmětů, které mají děti k dispozici. Dítě, jehož rodiče by měli zpozornět, může například hračky soustředěně pozorovat mnohem déle, než je pro tento věk běžné - tedy 10 i více sekund. Dalším možným náznakem problému je sledování předmětů s přivřeným nebo zavřeným jedním okem, případně se dítě dívá spíše koutkem oka než jeho středem. Někdy si mohou rodiče všimnout, že si jejich potomek prohlíží nabídnutou hračku velmi blízko obličeje. Nemusí to znamenat poruchu zraku, ale právě problémy spojené s autismem. 

Předměty místo lidí

„Naše zjištění podporují hlavní teorii autismu, která předpokládá, že zvýšené zaměření dětí na předměty může být na úkor jejich zájmu o lidi,“ uvedla doktorka Meghan Miller, která se tímto fenoménem zabývá dlouhodobě. Zároveň uvedla, že je možné různou podobu poruchy autistického spektra najít u téměř dvou dětí ze sta. Pokud se ale týká sledování mladších sourozenců již diagnostikovaných autistů, zvyšuje se procento pozitivně diagnostikovaných dětí až na dvacet procent. „Vše naznačuje, že neobvyklé vizuální zkoumání objektů může být cenným doplňkem časných diagnostických metod tohoto problému,“ uvedla doktorka Miller. 

Neskutečný nárůst počtu nově diagnostikovaných

Autismus přitom vůbec není ve společnosti ničím tak neobvyklým, jak bychom si přáli. Například jen v posledních dvaceti letech stoupl počet diagnostikovaných autistů o neuvěřitelných 787 procent, přičemž tyto počty rostou nejrychleji u dospělých žen. Do tohoto seznamu jsou zaneseni také pacienti s tak zvaným aspergrovým syndromem, tedy jistou formou autismu, která ale nemá doprovodné mentální postižení. Zvýšený počet pacientů může být dán také větším počtem provedených testů, vznikem nových diagnostických center a také zvýšenou informovaností o tomto problému. 

Nic nového pod sluncem

Autismus rozhodně není nový světadíl, který čeká na svoje objevení. Definice autismu se v průběhu času měnila a například o ženách a dospělých lidech se ještě před dvaceti lety v souvislosti s autismem v podstatě ani nemluvilo. Medializace tohoto problému a práce charitativních organizací, stejně jako změny v politice, které vedly k vytvoření většího počtu diagnostických center pro dospělé, ale přinesly nové informace o rozšíření této diagnózy ve společnosti,“ uvedla doktorka Ginny Russell z Exeterské univerzity. 

Včasná diagnostika je důležitá

I když se dříve mělo za to, že lze genetickou poruchu spojenou s autismem odhalit až mnohem později, převážně kolem třetího roku věku dítěte, jisté projevy je možné pozorovat mnohem dříve. Je tedy dobré, aby rodiče svoje dítě bedlivě sledovali. Co nejčasnější diagnostika může přispět alespoň k tomu, že se okolí takového dítěte začne již v jeho raném věku s touto diagnózou učit pracovat a vnímat odlišné potřeby svého potomka.

Zdroj: medicalxpressJournal of Child Psychology and Psychiatry

KAM DÁL: Mrtvice: Jak mrtvice hrozí i kvůli nezdravému stravování. Vědci zjistili, jaké potraviny je dobré jíst, aby bylo riziko menší


Životní styl

Hobby