Vymazání Lidic z mapy: Nezapomínejme, jak se nacisté pomstili za smrt Heydricha

Lidice před a po 10. červnem.
Zobrazit fotogalerii (5)
  |  

Zítra to bude přesně 75 let od vypálení Lidic, které se staly symbolem nacistické hrůzovlády za protektorátu během druhé světové války. Co se ve vesnici tehdy přesně stalo, víme to všichni? V každém případě je strašně důležité si nejen den stále připomínat. Nic podobného už se nikdy nesmí opakovat. 

Po útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Adolf Hitler zuřil. Byl to jeden z jeho nejlepších mužů, vkládal do něj velké naděje. Prvním požadavkem proto bylo zabít jako odplatu 10 tisíc nejvýznamějších Čechů. Jenže to by zničlo český průmyslový potenciál a to si vzhledem k nutnosti zásobovat německou armádu nemohl dovolit ani führer. Místo toho padla nevinná vesnice a jejích 340 obyvatel.

Proč právě Lidice?

Proč přišlo nacistické komando 10. června 1942 právě do Lidic? Na začátku příběhu stál dopis, ve kterém se jistý Josef Říha snažil ukončit mimomanželský vztah s Annou Maruščákovou. Aby byl za frajera a ne za "hajzlíka", stylizoval se do role odbojáře, který musí kvůli své činnosti zmizet. Jenže lživý list se dostal do rukou starosty Slaného Jaroslava Pály a ten dopis hned předal kladenskému gestapu.

Následoval výslech Maruščákové, při němž zmínila, že Říha se jednou zeptal, jestli nezná rodinu jistých Horákových z Lidic. Tam měla totiž vyřídit, že jejich syn Pepa je zdráv a dobře se mu daří. Jenže Josef Horák spolu s dalším lidickým rodákem Josefem Stříbrným sloužil v Britském královském letectvu. 

Lidice zmizely na rok a půl. Po 2. světové válce byla obec obnovena, z pietních důvodů ale byla nově postavena na jiném místě nedaleko od obce původní. Na původním místě se nachází Památník Lidice.

Tak bylo rozhodnuto: Nebude se nic dál vyšetřovat a Josefa Horáka hodíme do stejného pytle s Kubišem a Gabčíkem tak, aby bylo možné se krutě pomstít. Z Berlína přišel pokyn: Vymažte Lidice z mapy! A tak se také bohužel stalo.

Ležáky byly další nacisty vyhlazenou vesnicí. Na rozdíl od Lidic zde zabili nacisté okamžitě nejen muže, ale i ženy a děti. Ležáky to odnesly 24. června 1942 za pomoc paraskupině Silver A ve složení Alfréd Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček. Zavražděno bylo 18 žen a 15 mužů.

Co se tedy stalo?
Když v noci na 10. května gestapo a policie obklíčila obec, nikdo nechápal, co se děje. Místní se snažili dvakrát s nacisty dohodnout, protože si opravdu mysleli, že jde o nedorozumění. Jenže nešlo. Do Horákova statku bylo nahnáno 173 můžů starších patnácti let a pak byli bez milosti postříleni.

Ženy byly převezeny do Kladna a odkud putovaly do koncetračního tábora v  Ravensbrücku, kde jich většina zemřela. Celkem 88 dětí, které byly matkám vyrvány z náručí, bylo zplynováno. Jen několik jich bylo vybráno na poněmčení. 

Pokud jde o obec samotnou, už bez obyvatel následovalo její totální vymazání z povrchu zemského. Domy a dokoce i kostel svatého Martina byly vypáleny a odstřeleny. Ušetřen nebyl ani hřbitov. Náhrobky se vyvrátily, aby skončily v základech továren. Rakve byly vyzvednuty ze země a zničeny. Po Lidicích neměla zůstat ani památka, dokonce byl změněn i terén. Rybník byl zasypán a koryto potoka posunuto.

Vzpomeňte si...

V sobotu 10. června proběhne v dopoledních hodinách u Památníku Lidice 11. ročník Celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů z České republiky s názvem Světlo pro Lidice a s mottem Děti zpívají lidickým dětem. Na akci zazpívá i Martin Chodúr se stočlenným dětským sborem. Pokud na akci nemůžete nebo nechcete, věnujte Lidicím alespoň krátkou vzpomínku, ať budete kdekoli. Na tohle se totiž nikdy nesmí zapomenout. 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru