Jste dobří řidiči, nebo znamenáte nebezpečí pro všechny kolem? OTESTUJTE SE!

Pravidlo zipu dělá řidičům často problém.
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Čeští řidiči mají hned několik problémů s pravidly, které se ne a ne naučit. V dopravě totiž často nastanou situace, kdy si nemusí být řidiči úplně jistí. Jenže neznalost zákona neomlouvá. Myslíte, že jste dobrý řidič? 

Mezi klasické nešvary českých řidičů patří zbytečná jízda v levém předjížděcím pruhu. Nejedná se o vážný přestupek, ale správně byste měli v levém jízdním pruhu jenom předjíždět. Na výmluvu, že tak jezdí všichni, si už zvykli všichni policisté. Přesto jde o věc, za kterou můžete dostat pokutu. 

ZIPování, neboli správné řazení vozidel před zúžením dvou pruhů do jednoho, připomíná daleko častěji souboj než plynulost. Často tak vznikají velmi nepříjemné kolony. "Vždycky to jede po deseti autech, což je problém, protože fronta pak stojí klidně i dva kilometry," vysvětluje zkušený řidič Martin Smrček. A víte, že sjezdy a nadjezdy nejsou křižovatky, a proto tedy neruší omezení rychlosti? Vyzkoušejte si na několika příkladech, zda byste dnes prošli autoškolou.

Klasické chytáky 

1. Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku: 

1) Musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
2) Nemusí dávat znamení o změně směru jízdy a může omezit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
3) Musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

 

2. Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu: 

1) Označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 30 x 30 cm a dále vzadu červeným světlem a vpředu neoslňujícím bílým světlem.
2) Označen vzadu červeným světlem a jinou než trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým světlem a jinou než trojúhelníkovou bílou odrazkou.
3) Označen vzadu červeným světlem a trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým světlem a trojúhelníkovou bílou odrazkou.

 

Tak co? Víte?

 

3.  Jako poslední projede křižovatkou :

1) vozidlo z výhledu.
2) modré nákladní vozidlo.
3)  žluté vozidlo.

 

Jaké je správné držení volantu? Jako na ciferníku hodin jedna ruka na 9:45 a druhá na 14:45. 

4. Pokud je na silničním vozidle shledána vážná závada, je vozidlo: 

1) Technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích ode dne vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky silničního vozidla.
2) Technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30 dnů ode dne vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky silničního vozidla.
3) Technicky nezpůsobilé k provozu po dobu nutnou k odstranění závady ode dne vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky silničního vozidla.

 

 

Co asi znamená tato značka?

5. Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou: 

1) Je zakázán vjezd osobním automobilům.

2)  Je zakázán vjezd všem motorovým vozidlům s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku.
3) Je zakázán vjezd všem motorovým vozidlům.

 

 

6. Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou: 

1) Neopravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky.
2) Opravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky pouze v případě, že držitel nahlásil odcizení, zničení nebo ztrátu svého řidičského průkazu a doposud mu nebyl vydán nový.
3) Opravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky.

 

7. Tato dopravní značka: 

Častá značka..

 

1) Upozorňuje na jednokolejný železniční přejezd. Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.
2) Upozorňuje na jednokolejný železniční přejezd. Je-li řidič povinen před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví na místě, odkud má na železniční trať náležitý rozhled.
3) Upozorňuje na vícekolejný železniční přejezd, kde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti pro případ současného průjezdu vlaků z obou směrů.

 

8. Správný ZIP 

1) Jedeme-li v pruhu, který pokračuje, pustíme před sebe jedno vozidlo, a to v místě, kde druhý pruh končí. Jedeme-li v pruhu, který končí, dojedeme až na konec a ujistíme se, jestli řidič, který nám má podle pravidla zipu umožnit vjet do svého pruhu, se to skutečně chystá udělat.

2) Dobrosdečně pouštíme více aut a nedbáme toho, že řidiči za námi by nás chtěli zabít. Pokud jedeme v pruhu, který končí, snažíme se nacpat za poslední auto, které jede. 

3) Nikoho nikdy nepouštíme, ale sami se také necpeme. Klidně stojíme a doufáme, že bude za chvíli úplně volno. 

 

9. Jak správně předjíždět? 

1) Krátce zablikáte blinkrem, dlouze troubíte a předjíždíte, jedno z jaké strany. 

2) V přehledném úseku pěkně opatrně a pomalu předjedete auto před vámi a nezapomenete mu zamávat.

3) V přehledném úseku dáte znamení blinkrem a rychle předjedete zleva řidiče před vámi. 

 

10) Cyklista na silnici

1) Raději cyklistu nepředjedete a budete doufat, že uhne na chodník.

2) Na cyklistu pořádně zatroubíte a velmi těsně kolem něj projedete, klidně i přes plnou čáru.

3) V přehledném úseku objedete cyklistu co nejbezpečnějším velkým obloukem, přičemž nezapomenete použít blinkr.

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

(1.-3, 2.-2, 3.-3, 4.-2, 5.-2, 6.-1, 7.-1, 8.-1, 9.-3, 10.-3)

0-1 chyba

Jste dobrým řidičem! Jen tak dál. Samozřejmě nepřeceňujte své možnosti a schopnosti. Vysoké sebevědomí v kombinaci s autem je velmi rizikovým faktorem!

2-5 chyb

Mohli byste si zopakovat pár pravidel. V provozu to tak nějak zvládáte, ale nedostatky tam prostě jsou, to vám nikdo neodpáře. Nevěšte však hlavu, ono to půjde. 

6-10 chyb

Pokud řidičák máte, raději ho vraťte. Pro vlastní bezpečnost! Nebo si alespoň zopakujte otázky a vezměte si nějaké cvičné jízdy navíc. Tohle je katastrofa!


Životní styl

Zdraví