Geofyzici zkoumají možná úložiště radioaktivního odpadu, hledali i štěchovický poklad

Geofyziky dnes potkáme i při stavbách železnic, při vyhledávání vodních zdrojů, kontrole přehradních profilů a hrází, na archeologických vykopávkách a v neposední řadě na místech kriminálních činů
Zobrazit fotogalerii (6)
 

Už nehledají jen ložiska rudy, jak by se zdálo podle jejich zaměření. Geofyzici z Jenče naposledy zkoumali i uložení radioaktivního odpadu. Ale pomáhají třeba i kriminalistům v pátrání po obětech trestných činů i důkazech proti zločincům. Odborníci ze středočeského G IMPULSU byli také s hledači štěchovického pokladu.

Obor, jehož doménou bylo původně zhruba před 20 lety vyhledávání ložisek rud a jiných nerostů pro jejich těžbu, musel změnit nebo spíše rozšířit orientaci.

G IMPULS zajišťuje geofyzikální práce v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie, ložiskové geologie, ekologie, kriminalistiky a archeologie.

"Museli jsme se přizpůsobit. Hlavní vliv měl vznik velké silné skupiny ochránců životního prostředí, takže se ložiskovému průzkumu v Evropě nedaří. I když tedy stále vyhledávání ložisek umíme, přešli jsme na řešení nových, pro náš obor mnohdy překvapivých úkolů. Orientujeme se nejen na životní prostředí, hydrogeologické průzkumy, ale třeba i průzkumy spojené s výstavbou," vysvětluje Jaroslav Bárta, jednatel společnosti G IMPULS Praha z Jenče, která patří k nejaktivnějším v kraji.

Geofyziky potkáme i na místech kriminálních činů

Geofyziky dnes potkáme i při stavbách železnic, při vyhledávání vodních zdrojů, kontrole přehradních profilů a hrází, na archeologických vykopávkách a v neposlední řadě na místech kriminálních činů.

"Geofyzika se využívá i v železničním stavitelství. Teď jsme zrovna pracovali na inovaci železnice, kde jsme kromě jiného například zkoumali, kde nejlépe navrhnout průzkumné inženýrskogeologické vrty. Ostatně jsme autory evropského doporučení, jak dělat geofyziku pro železniční stavitelství. Nezanedbatelný podíl naší práce tvoří úkoly pro kriminalistiku a pyrotechniku," naznačuje Bárta, jak se vývoj oboru geofyziků musel přizpůsobit trendům a konkurenci.

Pomáhají i pyrotechnikům zmapovat uložení munice

Geofyzici třeba dokáží pro pyrotechniky nalézt nevybuchlou munici a zmapovat její přesné uložení, pro kriminalisty zase v zemi ukryté oběti trestních činů. "Těla, která jsou v zemi uložená déle, se nám, upřímně řečeno, hledají lépe než čerstvé oběti trestných činů. V podstatě hledáme dutinu. Z člověka pohřbeného třeba ve středověku je již kostlivec. Ten by se sám o sobě hůře hledal, ale rozpadlé tělo kolem sebe zanechává oblast specifického složení půdy. My pak máme metody, jak právě tuto oblast s organickou hmotou rozpoznat," vysvětluje jednatel G IMPULSU.

Hledali i skrytá skladiště ilegálního alkoholu

Jenečtí geofyzikové pomáhali krminalistům třeba při nedávném vyšetřování největší české kauzy lihové mafie, která vyráběla a distribuovala nelegální alkohol. Skupina kolem ostravského podnikatele Radka Březiny stát připravila na daních podle obžaloby zhruba o 7 miliard korun. Kriminalisté po geofyzicích chtěli vytipovat, kde jsou skrytá skladiště tohoto lihu v podzemí.

Pro archeology například hledají základy staveb ukrytých v zemi nebo neznámé podzemní chodby. Pracovali i pro známé hledače štěchovického pokladu Helmuta Gaenzla či Josefa Mužíka. “Stará důlní díla nebo výkopy jsme sice našli, jen ty poklady v nich nebyly. Pouze železné kramle a dřevěné výztuže, ale najít je v hloubce 3 a více metrů neumí každý,“ vypráví geofyzik z Jenče. Většinou jde ale spíše o to vymezit, kde je terén nedotčený, a kde tedy není účelné vynakládat prostředky na další výzkum, vrty a podobně. Tím je možno například úsilí archeologů nasměrovat do nejnadějnějších míst.

Geofyzici spolupracují s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky. V loňském roce třeba pracovali na vykopávkách v Arménii, kde hledali zejména objekty z doby kamenné.

Příprava na hlubinná úložiště radioaktivního odpadu

G IMPULS Praha je nevelká firma čítající asi 15 lidí, z nichž většina jsou absolventi Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vznikla v roce 1994 na základech obřího státního podniku Geoindustria, který na svém vrcholu v polovině 80. let zaměstnával 2 500 pracovníků a specializoval se právě na ložiska rud, nerud či zlata.

Ze zkušeností tohoto gigantu vzešli - historie podniku sahá až do roku 1910. “Kdybychom v roce 1985 tehdejšímu šéfovi geofyziky Geoindustrie řekli, že tu bude někdy pracoviště, které se bude zabývat i archeologií, bude spolupracovat se skotskou a nizozemskou univerzitou, bude se zúčastňovat evropských rámcových programů, nevěřil by. Dnes jsme úplně někde jinde,“ poznamenal jednatel G IMPULSu.

Geofyzici z Jenče pracují z více než 20 % v zahraničí, a to po celé Evropě, ale třeba i v Číně, na Blízkém i Středním východě nebo v Africe. Právě proto se G IMPULS Praha snaží stále vylepšovat své technologie a metody, aby se udržel na světové úrovni. Loni například s dotační podporou Technologické agentury ČR (TA ČR) pracovali spolu s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Technickou univerzitou v Liberci na výzkumu možného sledování chování granitového horninového masivu. Jeho výsledky mohou být využity pro studium horninového masivu při budování a provozu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.

Na výzkum přispěl i inovační voucher Středočeského inovačního centra

Jiný, doplňkový výzkum k tomuto projektu zase financovali za pomoci inovačního voucheru pro malé a střední podniky Středočeského inovačního centra (SIC) v Dolních Břežanech. Pracovníci G IMPULSU navíc testovali novou metodu sledování masivu pomocí takzvané vybuzené polarizace, která umožní podívat se na dosud neznámé vlastnosti krystalických hornin. “Používáme tyto studie ve spolupráci s vysokými školami jako materiál pro další strategické uvažování,“ konstatoval Jaroslav Bárta.

SIC - Středočeské inovační centrum podporuje výzkum, vývoj a inovace na území Středočeského kraje. Utváří partnerství a navazuje novou spolupráci mezi firmami a akademickou sférou.  V oblasti vzdělávání se zaměřuje zejména na práci s nadanými studenty technických a přírodních věd.

Podpora konkurenceschopnosti, a tím i ekonomické stability středočeských firem, je podle ředitelky SIC Rut Bízkové jedním z hlavních důvodů zavedení inovačních voucherů. "Ke zlepšení malé a střední firmy často potřebují výzkum, který samy nezvládnou, v tom jim mohou pomoci lidé z akademické oblasti. Podpora rozvoje spolupráce mezi podnikatelským sektorem a vědeckovýzkumnou sférou, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli, byla hlavním důvodem pro vznik voucherů Středočeského inovačního centra," zdůraznila.

Letos G IMPULS Praha obdržel inovační voucher SIC na spolupráci s akademiky opět, a to v plné výši 150 000 korun. Nový výzkum se zase vrátí k hlubinnému úložišti, které má být v Česku vybudováno v žulovém podloží. "Stále zkoumáme krystalické horniny, které budou budoucím hostitelským prostředím radioaktivních odpadů," informoval Jaroslav Bárta.

V Česku je deset lokalit, kde může být úložiště radioaktivního odpadu

Je asi deset lokalit v zemi, které mohou být tímto úložištěm. G IMPULS Praha v letech 2003 až 2005 na zakázku organizace SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) prováděl letecký geofyzikální výzkum šesti nejslibnějších. "Od té doby jsme do výzkumu chování krystalických hornin v úložištích zapojeni. Je to také příprava na budoucí soutěž na dodavatele povrchového geofyzikálního průzkumu ve vybraných lokalitách pro úložiště. To je v tuto chvíli pro dotčené obce samozřejmě citlivé téma, to chápeme. Základnu pro tuto oblast výzkumu máme spolu s libereckou Technickou univerzitou v Bedřichově v Jizerských horách," prozradil Bárta.

Příjem letošního druhého kola žádostí na inovační vouchery SIC je už sice uzavřen, třetí kolo bude ale vyhlášeno v polovině listopadu a pro firmy i fyzické osoby bude připraveno přes 2 miliony korun.