Zbaví se Drahelčice kamionové dopravy?

Společně a Naděje pro Drahelčice
Zobrazit fotogalerii (10)
 

V rozrůstající se obci s téměř 900 obyvateli budou za pár týdnů nové volby. Problémy, které je nutné na řešit, nám představil Jan Ruda, prozatímní starosta a tvář uskupení „Společně pro Drahelčice“.

Jan Ruda vede radnici od začátku tohoto roku, kdy část zastupitelstva v čele s bývalým starostou Robertem Spáčilem položila karty. Jelikož zůstali na radnici pouze 4 zastupitelé, musejí být v Drahelčicích nové volby, které se konají 16. 7. Kandidují v nich tři hnutí „Společně pro Drahelčice“ souznějící s „Nadějí pro Drahelčice“ a nováčci „Restart“, s nimiž jsme se také setkali.

Co trápí Drahelčice nejvíce?

Starosta Jan Ruda, tvář uskupení Společně pro Drahelčice

Celou obec trápí cyklicky opakující se záležitosti jako mateřská školka, stav komunikací a doprava. Co se týče kamionové dopravy, je to dané tím, že je povolený transit kamionů obcemi. Ty si objíždějí po II/101 zpoplatněné silnice. Dopravní společnosti sice ušetří cestu a mýta, ale odnesou to naši občani.

Jak omezit kamionovou dopravu

Co máte v plánu?

Žádáme nyní na odbor dopravy Černošice, který nám tuto problematiku už jednou shodil ze stolu. Vyřešila se pouze páteřní komunikace v Rudné, ale nikoliv propojka mezi dálnicí D5 a karlovarskou dálnicí, která by měla alternativní cestu přes Pražský okruh. Bylo by to pro kamiony o nějaké 3-4 minuty rychlejší, nikoliv kratší nebo levnější. Ale obcím Drahelčice, Úhonice, Ptice, Červený újezd až Unhošť a samozřejmě Rudné by se výrazně ulevilo. Žádost je ve fázi těsně před podáním do Černošic, co je prvoinstanční úřad, a budeme doufat. Pak máme možnost se odvolat ke kraji a případně k Ministerstvu dopravy.

Jan Ruda se v Drahelčicích narodil, ale trvale zde žije s rodinou posledních 10 let. Se svou ženou má dospělou dceru a 15letého syna. Je zaměstnancem Vysokoškolského sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vedoucím trenérem mládeže sekce atletiky.

Proč si myslíte, že to tentokrát vyjde?

Novelou silničního zákona a zákona o komunikacích platného od 1. 1. 2016 jsme získali oporu i v zákoně k tomu, aby té žádosti bylo vyhověno. Pokud existuje objízdná varianta, je možné kamionovou dopravu odklonit. Věříme, společně s ostatními starostkami a starosty, že k tomu bude přihlédnuto. U státních úředníků ale člověk nikdy neví.

Školka

V jakém stavu je příprava mateřské školky?

Před 10 lety nás nebylo ani 500 a v současné době nás je téměř 900. V rámci developerských projektů se k nám stále stěhují mladé rodiny. Investor, který tady staví a několik let ještě stavět bude projekt Na Malé Růži, má na mateřské školce také zájem. Nejsme však ve shodě, jak velká by ta školka měla být.

Investor měl v úmyslu postavit školku pro 25 dětí bez zázemí, tzn. kuchyně, jídlo by se muselo dovážet. My jsme po zkušenostech z okolních obcí přesvědčeni o tom, že je potřeba stavět školku ve velikosti až třech tříd. V obci dnes žije 50 dětí ve věku 3-6 let, které by mohly okamžitě nastoupit. Jenom letos jsme na vítání občánků měli 14 dětí. Očekáváme další nárůst obyvatel, protože výstavba ještě není dokončená. Čili předpoklad naplněnosti je opravdu v počtu 75-80 dětí. Nyní vyjednáváme s investorem a hledáme tedy společné řešení, jak postavit plnohodnotnou školku.

Čtete také postoj opozice, uskupení RestartZavane do Drahelčic čerstvý vítr?
"Moje povolání je i mým koníčkem, společně se čtyřletým, plavým rodinným miláčkem Hovawartem. Pokud budu zvolen, budu mít pocit, že o moje služby lidé stojí a mám jejich podporu," říká současný starosta, který je připraven vzít na sebe zodpovědnost řízení obce i nadále.

Podle nového Školského zákona musíte umístit v roce 2020 i dvouleté děti.

Ano, to je další argument, proč stavět školku s větší kapacitou. Na druhou stranu ten boom bude trvat nějakých 10 let, a co pak. Jde tedy i o to, aby projekt byl variabilnější. Proto trváme na kuchyni, aby zde mohli participovat i senioři. Využití bychom určitě našli i v rámci volnočasových aktivit.

Jak se k tomu staví developer?

Jsme úplně na začátku. Developer přislíbil pozemky k výstavbě mateřské školky a má záměr postavit školku pro 25 dětí. Jeho představa je, že by obec případně přistavovala další třídy a kuchyň. Tohle se nám nezdá úplně dobré řešení. My bychom chtěli větší pozemek, pro tři třídy. A pokud se počítá s venkovními plochami, kdy na jedno dítě vychází 4 m2, pak se dostáváme na úplně jinou velikost pozemku, než kterou investor nabídnul.

My bychom si představovali, aby developer složil na depozitní účet obce částku, kterou počítal, že investuje do jednotřídní školky. Dále máme v plánu zažádat o dotace Ministerstvo pro místní rozvoj. Počítáme s úspěchem, jednak vzhledem k novému zákonu a navíc i po zkušenostech okolních obcí. Takto bychom vytvořili základ pro stavbu školky. Pokud by šlo všechno hladce, věřím, že za nějakých 13-14 měsíců, v roce 2017, bychom v obci mohli mít postaveno. Samozřejmě je to ideální stav.

Vybavenost obce

Co dalšího bude muset řešit nové zastupitelstvo?

Velký problémem je hromadná doprava. My jsme na ose linky 307 Unhošť - Zličín poslední obcí. A často se stává, že k nám jezdí autobusy už naplněné, zejména v ranní špičce. Z obce jezdí děti do školy a senioři na nákupy a k doktorovi. A stává se, že se někteří do toho autobusu nedostanou. To je problém, který bude muset budoucí zastupitelstvo řešit ve spolupráci s Ropidem.

 

Mluvil jste o špatném stavu komunikací, máte na mysli obecní nebo krajské?

Někde jsou silnice nově opravené, ale máme ještě tři lokality, které mají komunikace v hrozném stavu. Dvě jsou na úrovni 10 milionů a jedna je kolem 3,5 milionu. Na to bude muset budoucí vedení sehnat prostředky a zrealizovat to. Středočeská dvojka vypadá jako ve většině obcí v kraji.

Abychom to shrnuli, jaké jsou největší projekty, které jsou potřeba v obci udělat?

Jednoznačně školka, oprava komunikací a pak vyřešení lokality Maxi Knížete, starou teprve 15 let. Při stavbě domů se bohužel nerespektovaly nějaké přírodní věci v územním rozhodnutí v místě, kde je vysoká hladina spodní vody a jílovité podloží. Dochází tam k podmáčení. Komunikace zde vůbec nejsou v tom stavu, ve kterém by měly být. Ať už přijde na radnici kdokoliv, bude muset řešit odvodnění a kanalizaci i výstavbu komunikací v této oblasti. Projekt už jsme měli, ale nezrealizoval se, protože nebyl kvalitně zpracovaný. Odhadem jde o náklady za 10 milionů. Lokalita Maxi Knížete nás z těch nových zástaveb zatěžuje, dá se říct, nejvíc. Jedná se asi o 30 domů.

Vzhledem k tomu, že jsou problémy se suchem a záplavami v celém regionu, vypisují se dotační programy. Proto věříme, že na finance dosáhneme u Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva životního prostředí.

Jan Ruda se svým synem

Jaká je vybavenost obce?

Nemáme školu, školku, zdravotnické zařízení ani obchod. O obchod by zájem byl, ale my nemáme bohužel prostory, které bychom poskytli. (Obec má dvě hospody.)

Staří lidé potřebují nakupovat v místě bydliště, máte nějaké řešení?

Dříve tady byly obchody dva, ale s otevřením centra na Zličíně se provoz dále nevyplatil. Právě developer Na Malé Růži v územním rozhodnutí počítal s výstavbou nějakých obchodních ploch. Ty ovšem nechce pronajímat, ale prodávat. A v Drahelčicích si myslím nikdo nekoupí za milion nebytový prostor, aby na tom pak vydělal. Je to také otázka dalších jednání. Developer už má územní rozhodnutí, ale stále nedostal stavební povolení.

Takže ještě máte nějakou páku. Jaký očekáváte přírůstek obyvatel?

Predikce je taková, že se Drahelčice dostanou až k 1 500 obyvatel během 8-10 let. To znamená, že se ještě minimálně o třetinu zvětšíme, co se týče počtu lidí.

Znesváření obyvatel

Co vás tady v Drahelčicích tak rozhádalo?

Byl tady zájem pana Kellnera stavět jezdecký areál, který koncem loňského roku deklaroval, že z tohoto záměru ustupuje. Pohled na tento areál byl dvojí.

Podle nás s námi investor nehrál úplně čistou hru, protože ty informace o záměrech s areálem prosakovaly pokoutně. Kellnerova firma tady vlastní 170 ha, což jsou co do rozlohy druhé Drahelčice. Takže pokud by toto území zastavěl, dostali bychom se úplně jinam. Projekt schvalovalo už předchozí zastupitelstvo. Nám byla předložená nějaká studie, nad kterou viselo spousta otazníků bez odpovědí. Dnes je to zemědělská půda. V zadání územního plánu se s jezdeckým plánem počítá, což je první krok ke schvalování. Ale bez souhlasu vedení obce se zkrátka nic nepostaví.

Konfrontační projekt jezdeckého areálu Agro Tery

Proč odešel bývalý starosta Spáčil a jeho zastupitelé?

Spouštěcí moment byl právě projekt jezdeckého areálu. Nakonec jsme se neshodli ani my v zastupitelstvu na mnoha věcech. Vygradovalo to odstoupením zastupitelů a jejich náhradníků. Bylo to hodně v osobní rovině a není potřeba to více rozebírat. Drahelčice měly dlouholetou starostku paní Humlovou, která stála v čele obce 16 let a měla přirozenou autoritu mezi lidmi. Po ní nastoupil pan Spáčil, který předtím působil 4 roky jako místostarosta. Možná ta změna, kdy se zastupitelstvo hodně omladilo, možná i nějaká ta nezkušenost a řevnivost způsobila problémy. My jako opozice jsme možná měli jiné představy, které vedení nebylo ochotné akceptovat. Ale co nakonec bylo důvodem odstoupení, je těžké soudit. Každý dělá tuto práci podle svého vědomí a svědomí. Podle nás chyběl tah na branku se školkou a podobně. Zůstali jsme tady 4 v pokleslém zastupitelstvu.

Společně a Naděje pro Drahelčice

Jak jste spřízněni se sdružením Naděje pro Drahelčice?

My s Nadějí pro Drahelčice spolupracujeme, ale nemůžeme podle zákona kandidovat společně. Maximální počet kandidátů je 9. Vzhledem k tomu, že jsme našli i mezi dalšími občany zájem a souznění, sestavili jsme kandidátky dvě. V čele Naděje stojí Martin Paták. Schůzujeme společně a máme obdobné názory na další vývoj v Drahelčicích

Děkuji za rozhovor.

Své zastupitele budou vybírat voliči ve Svatém Janu pod Skalou, Drahelčicích, Jarpicích, Zbuzanech a Kolajích. Více v článku Co stojí za předčasnými volbami? Nespokojení občané, nebo rozhádaná opozice