Hra o Brdy pokračuje: Jakou roli má rod Colloredo-Mansfeld a kdo bude mít největší prospěch?

 

Před několika dny jsme vás informovali o tom, že vzniká Destinační společnost Brdy. Dává si za cíl chraněnou oblast více otevřít veřejnosti a snad i nabídnout větší vyžití. Jenomže je v tom docela velký háček. Některé obce do ní odmítají vstoupit, jinde zase evidentně nepracovali s relevantními informacemi. Celé je to nějaké zvláštně zamotané. 

V první řadě je třeba říct, že snaha o zpřístupnění chráněné krajinné oblasti a vlastně celkový dohled nad rozvojem a udržení hodnot není špatný nápad. Alespoň do té míry, aby se turisté mohli pohybovat i v místech, kam zatím nemají přístup. Samozřejmě s tím, že by se musely nastavit jasné mantinely. Právě o to se měla postarat vzniklá destinační společnost. 

Některé obce se do ní však nehrnou. Jen namátkou jde o Hořovice nebo Rožmitál pod Třemšínem. Jako hlavní důvod uvádějí přílišné zaměření na komercionalizaci části Brd a malé možnosti dění v agentuře ovlivňovat. Podle stanov se totiž hlasovací právo odvíjí od počtu obyvatel každé jednotlivé obce. Logicky tak získávají výhodu velcí členové jako Vojenské statky a lesy nebo Příbram.  

Ovšem v celé "kauze" figuruje ještě jeden velký hráč. Je to rodina Colloredo-Mansfeld, která už sice žádné majetky v Brdech nemá, ale právě jejich souhlasné stanovisko a postoj k destinační společnosti je, zdá se, pro řadu zúčastněných důležitý. Možná svou roli hraje historie rodu. Ale spíš nesporný vliv, který stále má v důležitých strukturách oblasti.

Proto je celkem zvláštní, když si někde odhlasovali vstup do společnosti bez toho, aby znali stanovisko slavného rodu, respektive správce jejich majetku na našem území. Podle našich informací třeba v Dobříši netušili, že by Colloredo-Mannsfeldové mohli být proti. Jejich vstup do subjektu se považoval za automatický.

"Podle mých informací budou zástupci Destinační společnosti s rodinou CM ještě jednat, takže vše je otevřené," snažil se věc zachránit tajemník města Dobříš Radek Řechka. Což o to, má snad i pravdu. Faktem však zůstává, že si Dobříš vstup odhlasovala dřív, než k jednáním došlo. Sčítání zajíců dávno před honem tam zřejmě nikomu nevadí. Pochopit se dá snad ještě přístup Příbrami jako velkého města.

Jednání bylo, ale co dál?
Tam vlastně neriskují vůbec nic. Buď se to povede a budou oslavováni jako tvůrci parádní myšlenky, nebo se za chvíli na všechno zapomene. "Zástupce rodiny Colloredo-Mansfeld se účastnil jednání starostů v Příbrami dne 24. srpna 2016. Další schůzka by měla proběhnout na přelomu tohoto roku. Do té doby bych se silnými prohlášeními vyčkal," má jasno příbramský starosta Jindřich Vařeka. 

Onoa letní setkání starostů opravdu proběhlo. Řešila se tam možnost získání finančních prostředků na podporu turistického ruchu v Brdech na území bývalého vojenského prostoru. "Byť rodina CM na tomto území již žádné majetky nemá, byl jsem pozván také. Hlavní slovo měl pan starosta Vařeka," řekl Michal Pernica, který je správcem majetku rodiny Colloredo-Mansfeld na našem území.

Podle něj byl závěr takový, že finanční prostředky je možné získat prostřednictvím určitých subjektů, jako je třeba Destinační společnost Brdy. "Podrobné informace jsme ale nedostali. Já jsem zájem o vstup do takové organizace přímo nepotvrdil. Jen jsem se vyjádřil v tom smyslu, že pokud by to mohlo mít pro naši společnost nějaký profit, tak bychom o vstupu uvažovali." 

Když to firmě nic nepřinese, nejdeme do toho
Zároveň však Pernica dodává, že vzhledem ke skutečnosti, že žádné majetky v CHKO Brdy nemají, tak to pro ně úplně zajímavé není. "Konečné rozhodnutí je ale na rodině CM a tato se ještě nevyjádřila. Chápu iniciativu starostů. Ale na majetcích rodiny CM na Dobříši i Zbirohu je podle mého názoru turistický ruch poměrně velmi čilý." 

Pernica tedy nevidí moc prostoru pro budování dalších penzionů, parkovišť, cyklotras a dalších věcí. "Takže v kostce. Pokud Destinační společnost něco naší firmě přinese, tak jsem pro, pokud ne, tak vstupovat nebudeme."

Rodina Coloredo-Mansfeld má svůj domov a svůj majetek v Čechách od doby 30leté války. Majetek vychází z rodového sídla Opočno. Zvětšen byl sňatkem (Dobříš ve středních Čechách) a koupí (Zbiroh v západních Čechách).

Buď jak buď, je dobré se vrátit k původní myšlence. Zda je vůbec taková společnost potřebná? Proč nenechat Brdy tak, jak jsou? "Do budoucna bude muset existovat organizace, která bude za prvé řešit citlivý rozvoj turistického ruchu v oblasti Brd, za druhé ovlivňovat dění v Brdech a eliminovat hrozby, které s překotným a nekoordinovaným rozvojem turismu v Brdech existují, a za třetí řešit ucelenou propagaci regionů, která má jednotnou tvář i cíl," vysvětluje starosta města Příbram. 

Nezbývá, než souhlasit. Jen je škoda, že je všechno až moc zmatečné. Nezúčastněný pozorovatel, který je vůči politkům a velkým organizacím logicky značně podezíravý, tak z toho nemá dobrý pocit. Může si klidně myslet, že je to zase jeden velký pokus, jak z Brd vycucat co nejvíc peněz do kapes mocných. Nebylo by to poprvé a jistě ani ne naposledy. K ničemu dobrému nepřispívá ani fakt, že kromě této společnosti vznikla i Destinační agentura. Založili ji dva různí lidé, ti si navíc jdou dost po krku. Prostě je to jeden velký chaos...