Autobusem i vlakem na jednu jízdenku

hejtman Středočeského kraje Miloš Petera
 

Již čtvrtým rokem vkádne na kraji ČSSD v koalici s komunisty. Hejtman Petera na Nový rok rekapituluje, co se povedlo a nepovedlo. Mluvil i o tom, proč vzrostly běžné výdaje o 11%. 

Miloš Petera je hejtmanem poměrně krátce, od června 2013, ale zástupcem hejtmana je od roku 2008.  

Na co je hejtman pyšný

Čím se můžete pochlubit, že se vám v roce 2015 v koalici s komunisty povedlo?

Řekl bych, že rok byl úspěšný. Ještě nemáme konkrétní čísla, ale povedlo se nám pomalu beze zbytku vyčerpat všechny peníze v rámci ROPu z Evropské Unie pro Střední Čechy. Poslední finance jsme dávali na žádost obcí do místních komunikací a uspokojili jsme tím jejich potřeby. 

O jakých financích se přibližně bavíme?

15 miliard korun se vyčerpalo, z toho 4 miliardy šly do dopravy.

 

Na jednotnou jízdenku křížem krážem

Minulý rok jsme se domluvili s hlavním městem Praha, že uděláme jednotnou dopravu se Středočeským krajem. Zatím je dokončený segment Mělnicka a Neratovicka. Mělo by se jezdit na jednu jízdenku po obou regionech. Rádi bychom v tom pokračovali i v letošním roce.    

Pokud zůstaneme u dopravy, už loni se podařilo s přepravcemi domluvit na letošní rok. Jenom na vysvětlenou, na železnici každý rok doplácíme 1 miliardu 150 milionů korun a na autobusy zhruba 660-670 milionů korun. V prosinci jsme uzavřeli smlouvy na železniční a autobusovou regionální dopravu ve středních Čechách, čímž máme finance ošetřené předem.

To jste dobří hospodáři. Přesto jste třetí nejzadluženější kraj v ČR.

Ten náš dluh šel výrazně dolu. My doplatili na odložené financování, které začalo za Davida Ratha. Za nás se úvěrové zatížení snížilo o miliardu korun.

Je vám také vyčítáno, že se zvýšily běžné výdaje o 11%.

Je to sice pravda, ale ono je to trochu zavádějící. Po státu jsme převzali dotace sociálním zařízením. Do loňského roku do sociálních zařízeních jsme dostávali dotace z ministerstva práce a sociálních věcí. Pro středočeských kraj to dělá asi 800 milionů. Od loňského roku jdou ty peníze přímo na kraj a ten je pak přerozděluje. To jsou tedy příjmy a výdaje, které se promítají v rozpočtu. 

Také se zvýšil počet pracovníků na kraji asi o třicet. Ale je to tím, že když chcete posilovat v sociální oblasti, musíte na to mít lidi.

 

Slibovaná sociální témata

Jako velký úspěch vnímám, že se dokončil domov seniorů Uhlířských Janovicích v objektu, který 10-15 let chátral. Dnes je tam 150 klientů.

 

Kontroverzní vztah s Čínou

Potom jsme byli velmi úspěšní ve vztahů s Čínou. Domluvili jsme, že do České republiky bude létat třetí linka přímo z hlavního města provincie Sečuán, Čcheng-tu, do Prahy. První letadlo by mělo přilétnout 25. února. Jde nám o turistický ruch. Středočeský kraj bude mít zastoupení v Čcheng-tu a Sečuán naopak v Praze.

Domnívala jsem se, že se snažíte přilákat investory?

Také. Ale hlavně se snažíme více rozjet turistický ruch. Středočeský kraj má velký potenciál a turisti zatím zůstávají buď v Praze, pak navštíví Český Krumlov, maximálně Kutnou horu a odjedou. My bychom chtěli, aby ve středních Čechách zůstali celý týden. Značka památka UNESCO a Národní park láká nejvíce.

Proto se také nevzdávám myšlenky přeměnit Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko na Národní park. Místní starostové bohužel podceňují možnost zvýšených finančních prostředků do regionu a zatím se toho spíše obávají. Jejich strach pramení z novely zákona o národních parcích, z které vyplývá bezzásahovost v druhém pásmu. Což si myslím, že je chyba. My bychom byli rádi, aby toto území bylo zachováno. V národním parku lze lépe chránit přírodu a narostl by cestovní ruch.

Neúspěchy

Co se nestihlo nebo se stalo větším problémem, než se očekávali?

Také byly některé věci, které jsme nedokázali. Například se nám nepovedlo domluvit se s Českým rozhlasem na pronájmu nebo koupi zámku Přerov nad Labem. Poblíž máme polabský skanzen a projekt v Zámku a podzámčí. Rádi bychom tyto objekty propojili. Z kultury se nám také nepodařily dokončit všechny investice, a to památník v Panenských Břežanech a dále skanzen v Kouřimi a Muzeum v Kolíně.

Miloš Petera se stal v roce 2008 náměstkem Davida Ratha, v dalším období byl zvolen statutárním zástupcem hejtmana a měl na starost oblast dopravy. Po rezignaci Josefa Říháka se stal v červnu 2013 sám hejtmanem Středočeského kraje (v červnu 2014 funkci obhájil). V té době byl i poslancem (od října 2013) a starostou Nymburka (od roku 2010). Vzdal se svého poslaneckého mandátu a do komunálních voleb v roce 2014 dále nekandidoval. Ponechal si funkci člena představenstva v akciové společnosti Vak Nymburk, kde řediteloval a předsednictví sportovního oddílu Polaban Nymburk. Královehradecký rodák Petera žije od roku 1983 v Nymburku. Před revolucí byl dva roky v KSČ. Dnes je členem ROTARY klubu Jičín.

A jaké politické kroky vám nevyšly?

Dvě věci. Nepodařilo se nám přesvědčit Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo obrany, aby Vojenský újezd Brdy zůstal jako jeden celek součástí Středočeského kraje. Jedna třetina území Chráněné krajinné oblasti Brdy tudíž připadne Plzeňskému kraji. To beru jako prohru.

A ta druhá „věc“?

Potom jsme předkládali v poslanecké sněmovně novelu lesního zákona, který by zajistil nezcizitelnost státních lesů.  Dnes asi 54 % území Středočeského kraje pokrývají lesy. Z toho drtivá většina, také asi 50 %, spadá pod státní podnik Lesy České republiky, s.p. My jsme chtěli, aby se tyto lesy nesměly prodávat. A to se nám nepodařilo, přestože jsme vyvinuli velké úsilí. Sněmovna zákon o jeden hlas smetla ze stolu.

Do voleb 2016

Jste pravděpodobným lídrem středočeské ČSSD. S jakým programem půjdete v případě zvolení do voleb?

Program se začíná tvořit. Pro nás budou vždy nejsilnější sociální témata. Zdravotnictví a sociální oblast je pro nás klíčová. V případě úspěchu bychom chtěli dokončit generel rozvoje středočeského zdravotnictví, to znamená nemocnic, kam je potřeba proinvestovat ještě asi přes 2 miliardy korun. To je náš hlavní cíl.

Pro mě osobně je priorita sjednotit osobní dopravu s Prahou a celých středních Čech (zatím máme zmíněné Nymbursko a Kladensko). Rádi bychom to dokázali do roku 2019, kdy bude vypisováno výběrové řízení na Prahu a Středočeský kraj jako na jeden celek.

 

S Milošem Peterou jsme mluvili dále o plánovaných dopravních stavbách a školství. Zveřejníme příště.