Audit Jágrova Kladna: Špatné smlouvy i účetnictví, létají miliony

Pohodička? Docela velká, když spousta věcí projde.
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Kladenský hokej prochází klinickou smrtí. Chyby v hospodaření, podivné smlouvy a další nesrovnalosti mohou klub definitivně dorazit. Co s tím? Mávnout rukou a dělat, že je to přeci "toho Jágra" a vlastně vůbec nevadí, že mu město bude dál platit peníze?

Kladenský hokejový klub bude patřit Jaromíru Jágrovi. To není nic nového, čekalo se, že zastupitelstvo takto rozhodne. Třicet procent města tak přejde do vlastnictví společnosti Hokej Kladno za 60 tisíc korun. V pořádku. Je to odpovídající částka, která je stejná jako ta, za kterou Kladno svůj podíl pořídilo. "Město by nemělo vlastnit podíl v žádném sportovním klubu. Díky tomu, co prošlo, jsou teď nastavená pravidla," měl jasno primátor Milan Volf.

Ono by to tady vlastně mohlo všechno skončit. Na oko jsou všichni spokojeni. Jenomže na straně poražených je jednoznačně město Kladno. Ve hře totiž bylo i vrácení části dotací z let 2011 až 2014. Tento návrh vznikl jako reakce na výsledky hloubkové kontroly hospodaření klubu, která odstartovala už v roce 2015. Ve zprávě nezávislé auditorky Moniky Randákové se několikrát jasně píše o pochybeních, které se staly v účetnictví nebo v nestandardně nastavených smlouvách klubu. Zastupitelé však vrácení dotací neschválili. Permanentky tak budou i na další sezonu.

Rovný a rovnější

Vezměme to pěkně popořádku. Z jednání zastupitelstva vyplývá, že třicet procent klubu sice dostane Jaromír Jágr, respektive jeho společnost, a bude tak mít stoprocentní podíl. Město však bude dál dotovat provoz stadionu a přípravu mládeže, celkem za více než deset milionů korun ročně. Podle našich informací by se tak mělo dít dalších sedmnáct let nezávisle na výsledcích jakékoli kontroly nebo auditu. 

Podivné fungování mezi městem a hokejovým klubem bylo od začátku nastaveno chybně. Je proto velmi zvláštní, že vše tak dlouho procházelo přes veškeré kontrolní mechanismy města. 

Rozdíl teď bude pouze v tom, že peníze nebudou klubu poskytovány jako dotace, ale půjdou ze Sportovních areálů města Kladna. Hotovo, konec. Pokud by se vedení města stavělo na zadní a chtělo něco změnit a vrátit peníze, které do klubu dříve napumpovalo, docílilo by asi jen jediného výsledku – mediální obraz by mohl vyznít tak, že Kladno bere peníze dětem. Parádní vizitka, kterou samozřejmě nikdo nechce. 

Podívejme se však na některé části zprávy nezávislé auditorky, kterou jinak máme k dispozici v plném znění. Budeme citovat doslova, aby nemohlo dojít k případným dezinterpretacím, a vybereme jen několik do očí bijících věcí. Udělejte si sami názor, zda není něco shnilého v klubu kladenském. Třeba ne, možná jsme jen přecitlivělí.

  • 1. Podle mého názoru účetní jednotka v letech 2012 až 2015 nevykázala dohadné položky pasivní v souladu s platnými účetními předpisy

- účetní jednotka k 31.12. 2013 vytvořila dohadnou položku pasivní na náklady a provoz a údržbu zimního stadiónu za období 11-12/2013 ve výši 7 mil. Kč, i když skutečně fakturované náklady za toto období činily 3,2 mil. Kč. Tím, že vykázala dohadnou položku pasivní ve více jak dvojnásobné výši, nadhodnotila náklad na provoz a údržbu zimního stadionu, a tím i celkové náklady společnosti za rok 2013.

  • 2. Podle mého názoru na základě provedených postupů a shromážděných důkazních informací účetní jednotka v letech 2012 až 2014 vyplácela finanční prostředky panu Václavu Bartošovi ve všech významných ohledech v souladu s uzavřenou smlouvou o poradenství ze dne 19. 7. 2011, ale v roce 2015 již výplata finančních prostředků neprobíhala zcela v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 2. 9. 2014.

- fakturované částky panem Bartošem nejsou vždy ve správné výši, tj. 15 % z hodnoty přijatého plnění. Z doložených podkladů není zřejmé, z jaké uzavřené a inkasované Smlouvy o reklamě, Sponzorské smlouvy apod. zprostředkovali panu Bartošovi plyne odměna. Objem všech přijatých plnění od třetích stran v roce 2015 a z toho případná provize ve výši 15 % je však nižší, než kolik bylo fakturováno panem Bartošem a kolik mu bylo účetní jednotkou v roce 2015 vyplaceno.

  • 3. Podle mého názoru účetní jednotka v letech 2011 a 2015 obchodovala se společností Jágr Team, s.r.o., a tím v letech 2011 až 2015 porušila ustanovení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na podporu a rozvoje sportu od poskytovatele Statutárního města Kladno.
Jaromír Jágr se stal majitelem klubu v roce 2011 a řídí ho hlavně ze zámoří, kde hraje v NHL za Floridu. Rytíři Kladno hráli do roku 2014 extraligu, poté spadl do nižší soutěže. Návrat mezi elitu je zatím marný.

- účetní jednotka každoročně nakupovala od společnosti Jágr Team s.r.o. na základě uzavřené Smlouvy o vzájemné spolupráci na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2015 především výstroj a výzbroj pro mužstvo „A“ a pro mládežnická družstva v objemu několika mil. Kč ročně (celkem 59,3 mil. Kč včetně DPH). Smlouva o spolupráci byla uzavřena dne 27. 4. 2012 a podepsána pouze jedním jednatelem Mgr. Otakarem Černým, což je v rozporu s článkem 15.5 znění společenské smlouvy ze dne 28. 6. 2011.

- tím, že společnost Hokej Kladno s.r.o. obchodovala se společností Jágr Team s.r.o., porušila ustanovení 1.6. veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na podporu rozvoje sportu od poskytovatele Statutárního města Kladno.

  • 4. Podle mého názoru účetní jednotka v letech 2011 až 2015 neprováděla inventarizaci majetku hmotné povahy v souladu s § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví, v platném znění.

- Účetní jednotka zjevně na konci každého roku 2011-2014, s výjimkou roku 2015, nakupovala velké množství zásob, a to v řádu několika mil. Kč. Veškeré nákupy účtovala způsobem B, tj. Při nákupu přímo do nákladů na „spotřebu materiálu“. Tím, že nevedla skladovou evidenci zásob podle platných právních předpisů, neprokázala ani evidenční stav těchto zásob k rozvahovému dni každého roku. Fyzický stav zásob v minulosti již dnes nelze fakticky ověřit. Provedení fyzické inventury v minulosti lze ale prokázat předložením průkazných účetních záznamů, což účetní jednotka nedoložila.

Společnost Hokej Kladno mimo jiné tvrdí, že jednala v dobré víře a peníze nešly jinam než na určený účel. Můžeme jim to věřit, ale také nemusíme. Hodně věcí už se totiž dnes kvůli zpackanému účetnictví nikdo nedozví. 

Je to jasné, nebo není?

Výše uvedené je jen stručným výčtem z jinak daleko obsáhlejší zprávy nezávislé auditorky Moniky Randákové. Je zřejmé, že buď chybovala účetní (možná příbuzná té pana Babiše), nebo se prostě na podnikání vrhli lidé, kteří ho dělat neumějí. Tak jako tak, výsledek je stejný, spousta chyb a mnoho věcí, které už dnes nikdo nedohledá. 

"Společnost Hokej Kladno s.r.o. byla založena dvěma společníky za účelem podpory a rozvoje hokeje v Kladně, za účelem zachování tohoto nejpopulárnějšího sportu v Kladně a vytvoření důstojných podmínek pro bezmála pět set dětí v Kladně, aby mohly hokej na Kladně hrát. Proto vedení snahou pro naplnění účelu, pro který byla společnost Hokej Kladno s.r.o. založena, a vírou, že i nadále bude podpora rozvoje sportu ze strany poskytovatele dotace Statutárního města Kladna pro mládežnický hokej na Kladně, jsme okamžitě a řádně sjednali nápravu chyb, které naši společnou snahu ohrožovaly. Proto pevně věříme i ve vstřícné kroky a jednání v dané věci ze strany poskytovatele dotace a odpovědných osob v dané věci rozhodující," zní oficiální závěr prohlášení společnosti Hokej Kladno k celé věci.

Jaký je závěr?

Město Kladno bude tedy dál platit na něco, kde stejně doteď nemělo rozhodovací pravomoc. Zkrátka proto, že minulé vedení do obchodního rejstříku vložilo jinou smlouvu, než kterou zastupitelé schválili. Vztah „plať a mlč“ bude pokračovat dál, jenom na malinko jiné bázi.

Jaromír Jágr se občas koukne ze zámoří, jak mu to tu (ne)šlape, někdy se domů snad i fyzicky podívá a udělá bububu. Těžko z něčeho vinit konkrétně jeho, člověka, který umí hrát hokej a...dobře hraje hokej. A město? To moc dobře ví, že vést jakoukoli mediální válku s hvězdou NHL a miláčkem národa nemá absolutně smysl. Tak co už, necháme to být a ono se na všechno brzy zapomene. Jsme přeci v Česku...