Rekonstrukce schodů i socha Švejka, to jsou novinky z Kralup

Socha Švejka se již brzo objeví v Kralupech
Zobrazit fotogalerii (4)
 

V Kralupech se stále něco děje. Nejnovější události jsme vám shrnuli v krátkém článku. Tak co je nového kromě bourání hotelu Praha?

Schody na Hostibejk

Na začátku října se začne v Kralupech znovu budovat. Tentokrát jde o projekt: „Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk, Kralupy nad Vltavou – I. etapa“. Ta zahrnuje odstranění části současných ramp a nahrazení novou železobetonovou rampou včetně ocelového zábradlí. Dojde k odstranění schodiště mezi rampami a jeho nahrazení novým schodištěm z palisád s ocelovým zábradlím. Povrch chodníku nově pokryje dlažba, součástí projektu je i výsadba zeleně.  

„Sice to na první pohled nevypadá, ale především nástupiště na schody je v dosti špatném stavu, nemluvě o samotných rampách,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku. „Když nám bude počasí přát, stihne se vše zrealizovat do konce roku. Přístup zde bude po celou dobu uzavřen. Chodci však mohou využít schody v blízkosti ulice Chelčického,“ vysvětluje Marcela Horčičková, jež zároveň připouští, že ve špatném stavu je i horní schodiště na Hostibejku. „Horní schodiště je dlouhodobě rozpraskané a nevypadá vůbec dobře. Jeho oprava však bude spadat až do druhé etapy,“ uzavřela.  

Dodavatelem akce „Oprava přístupového schodiště a ramp na Hostibejk – I. etapa“ je společnost Elektromontáže Stavby, s.r.o., která práci provede za 1 789 079,05 Kč s DPH.

Stavba roku

Cenu za nejlepší investiční záměr získala kralupská radnice, a to pod oficiálním názvem „Adaptace obchodního domu Máj na Městský úřad Kralupy nad Vltavou“. Stavba prezentuje záměr samosprávy k řešení nového využití bývalého obchodního domu pro veřejnou občanskou vybavenost. „Realizací záměrů vznikl důstojný prostor městského úřadu a bylo kultivováno veřejné prostranství v centru města. Stavba je nyní významnou dominantou Kralup. Jsem velice rád, že se jí dostalo takového ocenění. Výrazným úspěchem je i zařazení kralupské radnice do užší nominace na celkový titul STAVBA STŘEDOČESKÉHO KRAJE,“ uvedl místostarosta Marek Czechmann.

Dále Kralupy obdržely cenu za nejlepší revitalizace veřejného porstoru. Tu získalo „Předmostí- turistické centrum Kralupy nad Vltavou“, autorsky reprezentované Terezou Kaňkovou a projektantem Jaroslavem Kaňkou. „Revitalizace levobřežního předmostí význačné kulturní památky mostu T.G.M., architekta Jiřího Krohy a Ing. Jarolíma Farského z roku 1298 je významným počinem kultivace dříve zanedbaného, veřejného městského prostoru,“ píše se na diplomové plaketě, kterou převzal místostarosta Czechmann z rukou Miloše Petery, hejtmana Středočeského kraje.

 

Pravidla soutěže:

1. Soutěž byla vypsána pod záštitou hejtmana Středočeského kraje a organizovala ji Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže. 

 

2. Cílem soutěže bylo seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž byla vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. 

 

3. Do soutěže mohly být zařazeny stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby - bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby - stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby.

 

4. Soutěž byla určena pro stavby na území Středočeského kraje bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. 

 

5. Do soutěže mohla být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1. 1. 2013 do 1. 7. 2016. 

Švejk

Dne 13. 9. navštívil starosta Petr Holeček ateliér sochaře Alberta Králička v Nové Pace, kde je pomalu dokončována socha dobrého vojáka Švejka. Přátelského setkání se též zúčastnili členové Spolku pro instalaci sochy Josefa Švejka v Kralupech, kteří se nejvíce zasadili o to, že socha bude právě v Kralupech  

„Socha vypadá velice pěkně. Naším záměrem bylo, aby měl Švejk filmovou tvář legendárního Rudolfa Hrušínského, což se podařilo. Jedná se o první sochu tohoto vzhledu. Uvidíme, jak bude dílo vypadat v konečné bronzové variantě,“ uvedl Kamil Hainc, člen spolku.

Socha, na kterou se složili "švejkologové" i obyvatelé města, bude hotová do léta příštího roku, a to včetně pamětní desky.


Životní styl

Hobby