Další kontejnery půjdou pod zem, Radotín čekají dopravní omezení

V Radotíně už s podobnými kontejnery mají své zkušenosti
 

Problém s veřejným odpadem je noční můrou pro představitele mnoha měst a obcí. V Radotíně to řeší velkoobjemovými "hnízdy", která jsou pod zemí. Je to zřejmě nejefektivnější způsob. Městská část Praha 16 vybuduje dalších pět takových nádob.  

Dva roky poté, co byla zprovozněna první podzemní "hnízda" s velkoobjemovými nádobami na tříděný odpad, se jich nyní po Radotíně objeví dalších pět. Chystaná stavební akce "Čistý Radotín", tedy vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálního odpadu, by po dvou letech příprav měla být zahájena koncem ledna. 

Jde už o druhou etapu. Projekční příprava dalších staveb se opravdu rozeběhla hned poté, co byla k užívání předána první zanořená stanoviště pro tříděný odpad, tedy v červnu 2015. Po stavebním řízení však ještě následovalo posouzení a schválení dotace z Operačního programu životního prostředí a výběr zhotovitele.

"Vzhledem k tomu, že se do výběrového řízení přihlásily pouze dvě firmy, z nichž jedna na žádost, aby vysvětlila mimořádně nízkou nabídkovou cenu, odpověděla oznámením, že ze soutěže o zakázku odstupuje, bude stavbu provádět radotínský ALBET," potvrdil Miroslav Knotek, zástupce starosty Městské části Praha 16, který má celý projekt na starost stejně, jako měl jeho první fázi.

Nově budovaná stanoviště budou mít stejnou podobu jako ta, která se již dva roky využívají. První, které se začne stavět koncem ledna, bude v ulici Prvomájová, proti vyústění s Býšovskou. Další v plotě školy v Loučanské ulici nad vchodem do školní družiny má na stavbu vyhrazen únor. Hnízdo na místě stěhovaného stromu u křižovatky ulic Josefa Kočího a Tachovská by se mělo budovat na přelomu února a března.

Ve Věštínské u konečné zastávky autobusových linek 120 a 245 pak během března. Poslední stavba na náměstí Osvoboditelů pod opěrnou zdí průchodu u pošty si vyžádá i zbudování nového zvýšeného přechodu pro chodce. Stavební práce mají termín od poloviny března do konce dubna. Na všech místech si práce s těžkou mechanizací vyžádají dopravní omezení. Prozatím jsou schválena na třech z nich: v ulicích Josefa Kočího, Prvomájová a Loučanská. 
 


Životní styl

Zdraví