Radotín se připravuje na povodně. Z rozpočtu Prahy půjde 28 milionů

Tady se začne budovat
 

Velká voda je strašákem většiny okrajových částí Prahy. Radotín není výjimkou. Městská část Praha 16 nedávno konečně získala z rozpočtu Hlavního města Prahy 28 milionů korun, které vyřeší vybudování ochranných opatření před povodní. 

Celý rok a půl trvalo, než se Radotín dočkal toho, o co tolik usiloval. Praha této městské části přidělí 28 milionů a konečně tak začnou toužebně vyhlížené práce. "Podařilo se mi přesvědčit zástupce hlavního města, aby nám byla účelově převedena strategická dotace na stavbu protipovodňových opatření v Šárově kole," potvrdil starota Radotína Karel Hanzlík.

Oblast Šárova kola se nachází v těsné blízkosti řeky Berounky. Zároveň se jedná o příjezdovou komunikaci k rodinným domům bez chodníku pro pěší a současně také o cyklostezku velmi frekventované trasy A1. V případě, kdy se zvedne hladina Berounky, jsou domy v Šárově kole vystaveny velkému náporu vody. Koryto řeky zde totiž tvoří meandr, ze kterého řeka při vyplavení ohrožuje lokalitu nejen zaplavením, ale i přímým dynamickým náporem vodní masy.

V současné době je třeba odstranit technicky zastaralý a již nefunkční ochranný val, který nemovitosti chránil před povodní do úrovně průtoku Q30 a vybudovat betonovou protipovodňovou zeď, jejíž výška bude jeden až jeden a půl metru. Na místech vjezdů a vstupů do zahrad se budou v případě povodně instalovat mobilní hrazení.

Dosavadní val, který je nyní navršen podél silnice, bude odbagrován a na jeho místě vznikne 1,5 metru široký chodník. Chodci tak už nebudou nuceni ulicí kličkovat mezi cyklisty a automobily. Součástí plánované stavby je i vybudování chybějící splaškové kanalizace. V projektovém řešení koncipovaném jako ochrana celé oblasti před průtokem Berounky v úrovni padesátileté vody je pamatováno na všechny myslitelné problémy.

Obyvatelé ulice Šárovo kolo byli se vším dopředu seznámeni. "Výstavba protipovodňových stěn v těsné blízkosti přilehlých nemovitostí vyžaduje naši plnou spolupráci s místními obyvateli, proto již v době projekční přípravy i před zahájením výstavby je počítáno s organizační schůzkou," dodal starosta Hanzlík. Předpokládané zahájení realizace je na podzim letošního roku.