Tajemství pokladů. Které jsme už našli a kde se mohou skrývat další?

Chtěli byste najít něco takového?
  |  

Středočeský kraj je protkán nejrůznějšími nalezišti vzácných pokladů. Krása a historická hodnota, kterou poklady potěší nejen nálezce, ale i návštěvníky muzeí a sbírek, je nedozírná. Podívejte se, kde se už našly drahé šperky či mince a kde na odhalení možná stále čekají.

Chce najít poklad? Tak honem detektor kovu do jedné ruky a lopatu do druhé. Nebo si nejdříve přečtěte o pokladech, které se už našly. Možná se dozvíte i o místech, kde by se ještě nějaká ta truhlička našla.

  • Šternberk na Sázavě
    Poklady z muzea v Roztokách

Skála pod stavbou hradu by měla ukrývat tajné komnaty a chodby, ve kterých se má nacházet obrovské množství cenností. Pověst praví, že na Velký pátek, tedy v den, kdy se podle pověstí země otvírá, skála puká a do řeky Sázavy se sypou zlaté dukáty. Pověst stojí na reálných základech! Šternberský poklad opravdu existuje, byl nalezen v roce 1971. Ale kdo ví, co z něj ještě zůstalo ukryto...

Poklad se džbány zlatých dukátů, drahé kamení, překrásné šperky a zbraně vykládané drahokamy.

  • Podmokly na Rokycansku 

Na břehu potoka byl  úplnou náhodou v roce 1771 objeven zakopaný vzácný poklad z poloviny 1. století před naším letopočtem. 

Poklad představoval 5 000 zlatých keltských mincí vážících čtyřicet až padesát kilo, vše bylo uložené v bronzové nádobě. Část pokladu byla bohužel roztavena a použita na nové mince. Naštěstí další se už zachovala ve sbírce Karla Egona z Fürstenberka. 

  • Poklad u Velkých Čičovic 

Rekordní byl nález z roku 2016 ve Velkých Čičivicích na Praze-západ. Nálezce pokladu poklad řádně odevzdal a za odměnu dostal 10 procent hodnoty nálezu. Udělali byste to také?

Poklad obsahoval pět bronzových nádob z pozdní doby bronzové, jsou stále ve vynikajícím stavu. Nález tvoří vysoká bronzová amfora typu Lžovice se dvěma držadly, bronzový amforovitý hrnec či džbán s nedochovaným uchem, bronzová konvice – džbánek a dva bronzové koflíky. Hodnota byla odhadnuta na 920 tisíc korun.

  • Štěchovice a nacistická kořist
Stříbrná kaptorga s motivem pávů pod stromem života z Hostivice

Když bylo nacistickým představitelům v roce 1945 jasné, že je všemu konec, potřebovali ukrýt majetek nakradený za uplynulých šest let do bezpečí. Původní plán byl odklidit cennosti do Argentiny nebo Brazílie. Jenže konec války se blížil a rychle a nacisté neměli čas čekat na transport pokladu. Potřebovali se skrýt sami. Jako nouzové řešení se rozhodli najít vhodnou skrýš. Kam ukrýt 300 beden zlata, diamantů, stříbra a tak dále? Nacisté si měli vybrat právě středočeské Štěchovice. Poklad se stále nenašel, máte tedy ještě šanci.

Poklad má obsahovat umělecké sbírky, přístupová hesla k účtům ve švýcarských bankách, na které nacisté ukládali obrovské sumy, samozřejmě i drahé kameny, zlato a další.