Rodiče vyrazili do boje: Nechte nám školu Pod Žvahovem!

Věci se konečně daly do pohybu
  |  

Rodiče žáků ze základní školy Pod Žvahovem (MŠ a ZŠ Kořenského) podpořili rozvoj základní školy v areálu Pod Žvahovem. Jedná se o reakci na současnou diskusi ohledně záměru výpovědi nájemci části nebytových prostor areálu, Tanečnímu centru Praha, kterou by mělo
16. února 2017 posvětit zastupitelstvo Prahy 5.

Rodiče žáků ze Základní školy Pod Žvahovem (MŠ a ZŠ Kořenského) podpořili rozvoj základní školy v areálu Po Žvahovem. V textu, který podepsalo pět desítek rodičů, se přímo píše "... v kontextu současné diskuze o dlouhodobém funkčním naplnění uvedeného školního areálu prohlašujeme, že máme eminentní zájem na provozování školy, která by zde, tj. v areálu Pod Žvahovem, nabízela i druhý stupeň základního školství. Jsme si jisti, že taková škola má v naší oblasti dlouhodobou perspektivu."

Školní provoz MŠ a ZŠ Kořenského se na Žvahov vrátil ve školním roce 2015/2016, kdy se zde podařilo školu znovu otevřít. "Jsme vděčni za tuto podporu rodičů. I my jsme přesvědčeni, že základní školství má v areálu velký potenciál, a uděláme vše pro to, aby se zde rozvíjelo," říká zástupce starosty Vít Šolle.

Městská část proto vypoví nájemci části nebytových prostor, Tanečnímu centru Praha, nájemní smlouvu. Své kladné stanovisko k záměru výpovědi již vydal Školský výbor zastupitelstva MČ Praha 5 a rada MČ Praha 5. Konečné vyjádření ještě musí dát zastupitelé dne 16. února 2017. Mezi důvody k podání výpovědi patří především snaha představitelů MČ zajistit dobré podmínky pro rozvoj základní školy, především pak s ohledem na kapacitu tělocvičny a jídelny.

Dále chce radnice budovu školy "vrátit" místním obyvatelům Hlubočep, aby prostory základní školy sloužily občanům ke komunitnímu užití ve standardním režimu doplňkové činnosti ZŠ. "Podpora rodičů žáků a místních obyvatel je projevem toho, že si školy váží. A také důkazem, že to je právě základní škola, do níž chodí místní děti, kdo má dlouhodobý potenciál vytvářet komunitu i komunitní život Žvahova," dodává předseda školského výboru Martin Damašek.

Krom toho vedení MČ připravuje kompletní rekonstrukci budovy a areálu, která by Žvahov měla navrátit základnímu školství s ohledem na očekávaný rozvoj Barrandova a jižního Smíchova. Od obnovení základní školy v areálu již městská část investovala zhruba čtrnáct milionů korun, další investice potečou do areálu i v tomto roce - připravuje se rekonstrukce dalšího patra a zateplení
a obnova fasády.