Hledá se místo pro novou léčebnu. Ta v Chittussiho ulici nevyhovuje

 

V Bubenči se v těsném sousedství nacházejí dvě léčebny dlouhodobě nemocných. Městská část má ve své správě jen jednu z nich. Ta je ovšem na hranici své životnosti. Nové zařízení však zatím není k dispozici, i když se prý hledá vhodné místo. Navíc se měnil územní plán, a tak se nabízí logická otázka, jestli náhodou nebude všechno jinak a na pacienty se "nezapomene". 

V rámci bubenečského areálu u Chittussiho ulice se v současné době nacházejí dva objekty, které plní obdobný účel. První z nich je soukromým zařízením společnosti Interna Co, která na místě provozuje mimo jiné i rehabilitační a dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Na osud tohoto soukromého zařízení nemá městská část žádný přímý vliv.

O co komu jde?

Druhým objektem je pak nedaleká budova léčebny dlouhodobě nemocných. Ta patří do správy šesté pražské městské části, která je povinována na místě provozovat zařízení plnící zdravotně-sociální funkci. Léčebna je však objektivně ve špatném technickém stavu. Vzhledem k tomu, že jde o panelovou stavbu z konce 80. let, není navíc možné provést nutnou rekonstrukci za souběžného provozu léčebny.

Vedení městské části proto dlouhodobě usiluje o adekvátní výstavbu léčebny nové, do které by se mohli přesunout pacienti i personál z léčebny stávající. Teprve poté se bude reprezentace radnice moci zodpovědně rozhodnout o dalším zdravotně-sociálním využití budovy v Chittussiho ulici. Nejvíc se uvažuje o nové léčebně v areálu břevnovské polikliniky. "To platí. Ale dosud však jde stále pouze o záměr. Dokud tedy tento záměr nebude eventuálně kompletně uveden v život, zůstává v provozu stávající léčebna v Chittussiho ulici," vysvětlil mluvčí Prahy 6 Martin Churavý. 

Rada hlavního města Prahy přitom schválila změnu územního plánu. Ta umožňuje stavět i v místě, kde je současná léčebna. Řada kritiků tvrdí, že si vedení Prahy 6 pouze uvolnilo cestičku k tomu, aby lukrativní pozemky prodalo movitým zájemcům. Podle nich se do těchto plánů léčebna jaksi nehodí. Zamýšlená vilová výstavba v rámci areálu každopádně nebude mít na běžný chod léčebny sebemenší vliv," odmítá jakékoli teorie Churavý. Uvidíme, jak se to vyvrbí. 


Zdraví

Hobby