Nymburské nádraží přinese radikální změny: Jak se promění?

Nymburské nádraží se má v budoucnu proměnit
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Hned o čtyřech nových projektech se mluví v souvislosti s nymburským nádražím. Jaké revoluční změny se očekávají a na co se mohou cestující a obyvatelé těšit?

Radikální změny týkající se nymburského nádraží a jeho okolí jsou na místní radnici velmi často skloňovaným tématem. Prakticky se řeší již po několik volebních období. Současní radní jsou ale zatím nejblíže k realizaci rozsáhlého projektu, který rozdělili na čtyři samostatné, nicméně na sebe navazující fáze.

"Jedná se o čtyři do určité míry samostatné akce, které spolu ale více než úzce souvisí. Je potřeba věnovat maximální úsilí jejich koordinaci. Za první je to modernizace tratě, za druhé úprava výpravní haly a budov nádraží, za třetí parkoviště P+R a za čtvrté pak přednádražní veřejný prostor," informoval o plánech místostarosta města Jan Ritter.

Nezapomíná se ani na nové využití nádražních budov. V budoucnu by si tak cestující mohli pro jízdenky chodit do objektu, jenž by měl vyrůst pod podchodem. Momentálně došlo k vypsání studie na nymburské nádraží prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty. 

"Napřed musí vzniknout autobusový terminál s minimálně sedmi autobusovými stanovišti," uvedl Ritter. Lidé by se tedy měli dostat z autobusu na vlak a opačně velmi jednoduše. Příchod od autobusových nástupišť má být totiž v budoucnu kompletně zastřešen a vlastně tak vznikne jeden velký areál. 

Bude také nový park?

Změny mají být realizovány i v rámci plochy před nádražím, kde jsou momentálně umístěny autobusové zastávky a také je zde parkoviště. Radnice si hraje s myšlenkou, že by se současná místa na parkování před nádražím zrušila a nové parkoviště by vzniklo v těsné blízkosti nádražních budov.

Volná plocha nabízí několik variant využití. Momentálně je vše ve fázi příprav. "Aktuálně se připravuje zadání návrhu, jak s prostorem komplexně naložit. Jestli bude součástí park, je zatím předčasné tvrdit, je to pouze jedna z možností," upřesnil místostarosta Nymburka. 

Ve hře je také možnost, že by před nádražím vyrostla nová budova. Řešení by mělo padnout formou architektonické soutěže, z níž by měl být vybrán nejlepší návrh podoby areálu před nádražím. Otázkou ale stále je termín, kdy by mělo dojít k realizaci. Dosavadní výhledy říkají, že by přípravy mohly být hotové do konce následujícího roku a změny by mohly začít v roce 2019. 

Nejblíže k "uvedení v život" se tak zdá nové parkoviště, která má vzniknout formou P+R (zaparkuj a jeď). To by mělo vyrůst nalevo od nádražní budovy a mluví se o něm už skutečně dlouho. Dnes je projekt ve fázi zadávací a projektové dokumentace. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE:
Zatáčka ve směru od Kostomlat povoluje vlakům projíždět rychlostí pouze 80 kilometrů za hodinu? Cíl projektu je takový, aby byla rychlost ve zmíněném úseku dvojnásobná. 

Rozsáhlá modernizace trati

Správa železniční dopravní cesty představila zástupcům města Nymburk připravovanou inovaci. Jejím cílem je především zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy, splnění parametrů daných legislativou a zrychlení osobní dopravy zvýšením traťové rychlosti. 

Zvýšení rychlosti je momentálně limitováno směrovým obloukem na kostomlatském zhlaví. V rámci modernizace však možná dojde k odstranění oblouku a "přeložení" trati do nové polohy. Tato varianta železniční trasy je již zanesena v územním plánu jako prostorová rezerva. 

Stavba také počítá se zrušením obou stávajících přejezdů ve stanici a zrušení nástupišť v depu. Jedním z dalších cílů je i snížení hlukové zátěže ve městě od vlakové dropavy. Na základě studie dojde k návrhu, který se týká protihlukových opatření.