Na hradu Hláska bude středověký jarmark a dětský den

  |  

Zřícenina hradu Zlenice-Hláska u Senohrab se během léta dvakrát pomyslně vrátí do středověku. Řemeslný jarmark s názvem Oživlý středověk v podhradí se uskuteční 18. a 19. července 2015 a oblíbený Dětský den 1. srpna 2015.

 

„Řemeslný festival 18. a 19. července představí návštěvníkům mnoho tradičních středověkých řemesel z doby Karla IV., kdy hrad Zlenice zažíval období rozkvětu. V rámci akce bude možné si mnohé vyzkoušet vlastníma rukama, informovat se o technikách, materiálech a historii,“ řekla Tereza Bílková ze Sdružení Zlenice, které akci pořádá. Ve snaze přiblížit někdejší atmosféru středověkého sídla budou řemeslníci v dobových kostýmech pracovat s nejvěrnějšími napodobeninami nástrojů a materiálů. Hrát k tomu bude středověká hudba (s výkladem o nástrojích), ochutnat bude možné pokrmy středověké kuchyně.

Akce Oživlý středověk v podhradí se uskuteční počtvrté. K vidění budou ukázky klasických řemesel, jako je předení, tkaní, výroba šňůrky na lucetu, ražba do kůže, kování, práce s dřevem či proutím. Většinu z nich je možné vyzkoušet i vlastnoručně. Novinkou letošního ročníku je tištěný průvodce středověkou vesničkou, který hodně prozradí o daných řemeslech. Celým areálem pak zájemce provede potulný vesnický mnich.

„Pro mnohé návštěvníky může být atraktivní a poučné zapojit se do stavby proutěného plotu, který budeme v rámci akce budovat. Jde o poměrně nenáročnou činnost, kterou si může každý vyzkoušet sám i doma na vlastní zahradě,“ dodal Vladimír Havelka ze sdružení Zlenice. Nejmenší návštěvníci si budou moci utkat šňůrky nebo ozdobit kožené náramky. V dětské aréně se vydovádějí při dovednostních úkolech a soutěžích, vyzkoušejí si střelbu z luku nebo zahrají na rytíře.

Druhou akcí na Hlásce je Dětský den 1. srpna 2015. Připravena je zábavná hra nazvaná Králův zvěd, během níž budou putovat kolem hradu a řešit různé úkoly a hádanky, při nichž se od králových řemeslníků v podhradí mnohému naučí. Putování bude vhodné už pro děti od tří let. V rámci akce si účastníci budou také moci zahrát na malého archeologa a vyžití najdou i v tvořivé dílně.

Hrad Zlenice vznikl na přelomu 13. a 14. století a zanikl přibližně po 150 letech své existence. Pobořen byl zřejmě v souvislosti s občanskou válkou za doby Jiřího z Poděbrad. Zřícenina hradu je známá z obrázků Josefa Lady. Jeho záchranu si vzalo za své Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice, které ve spolupráci s obcí Senohraby, za pomoci dobrovolníků a pod dohledem odborníků z památkové péče pomáhá s konzervací této památky už dvacet let.

Povedlo se již zajistit čelní hradbu jádra hradu, zakonzervovat suterén první brány, staticky zajistit vrcholové partie vstupní brány a osadit ji střešní konstrukcí, která ochraňuje dochované zdivo před nepříznivými vlivy podnebí. V roce 2011 byla postavena dřevěná vyhlídková plošina a zakonzervovány pilíře, předloni se podařilo realizovat první etapu konzervace takzvané „Velké věže“, loni byl do jádra hradu postaven dřevěný most. Objekt se opravuje s pomocí dotací, grantů a příspěvků dárců.

Co nejdříve bude nutné zabránit pokračující destrukci koruny severozápadního paláce jádra hradu. Konzervace koruny zdiva si vyžádá vysoké finanční náklady, které sdružení ani majitel v současné době nemají. Žádají o pomoc na veřejnost – přispět může na transparentní účet 2900508079/2010, variabilní symbol 201401, do zprávy pro příjemce uvést heslo „palác“, své jméno a kontaktní údaj. Více informací je na www.zlenice.cz.

Článek připraven s využitím tiskové zprávy Posázaví o.p.s.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru