Propojka mezi D7 a D8 a obchvat Kralup vyjde na 4,5 miliardy korun

Most TGM je přetížen. Je totiž prvním dopravním mostem nad Prahou a auta se tudy dostávají z D8 na D7. Přípojka by to měla změnit
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Kraj chce postavit propojku mezi dvěmi dálnicemi a také obchvat Kralup nad Vltavou. Už se ví, kdy by se mělo začít stavět...

Chybí souhlas Vlády ČR

Středočeský kraj bude stavět propojku mezi dálnicemi D7 a D8 včetně obchvatu města Kralupy nad Vltavou. Snaha spěje k úspěšnému cíli, protože centrální komise Ministerstva dopravy odsouhlasila, aby příprava a realizace akce „Stavba II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I., II., III. etapa“, a to včetně výkupu pozemků, byla financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Podle hejtmana Petery je tímto krokem zajištěno financování celé investorské přípravy a stavebních prací. Realizací stavby Středočeský kraj pověřil Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. Vláda ČR o tom bude během následujícího měsíce také bude jednat a ještě musí financování schválit. „Stane-li se tak, Středočeský kraj završí své dlouholeté úsilí o zajištění finančních prostředků na vybudování této významné dopravní tepny v kraji,“ řekl Miloš Petera.

Výstavba v letech 2020 - 23

Podle předpokladů by stavební práce měly proběhnout ve třech etapách v období od září 2020 do prosince 2023. Měly by stát skoro 4,5 miliardy korun s DPH.

I. etapa 1 653,363 mil. Kč bez DPH (tj. 1 977,574 mil. Kč včetně DPH)
II. etapa 1 755,779 mil. Kč bez DPH (tj. 2 115,988 mil. Kč včetně DPH)
III. etapa 500,502 mil. Kč bez DPH (tj. 600,368 mil. Kč včetně DPH)

Dálnice D7 a D8 jsou v současné době propojeny silnicí II/240, která prochází několika obcemi a po silnici II/101 v Kralupech nad Vltavou. Most TGM v Kralupech nad Vltavou je prvním mostem určeným pro dopravu severně od Prahy. Tato trasa je proto využívána pro dopravu jako spojnice uvedených dálnic a je k tomu silně dopravně zatížená. Pro Kralupany to znamená zvýšenou hlukovou i ekologickou zátěž.

Žijete v dopravně přetížené obci nebo městě?

Ano, protože žiju v jedné z dotčených obcí
82% (67 hlasů)
Ne, ale jezdím tudy často
18% (15 hlasů)
Celkem hlasů: 82

Ulehčí se silnici i občanům

„Trasa vykazuje velké množství dopravních závad. Je zde nevyhovující směrové a šířkové uspořádání, nevhodné je i její vedení průtahy obcemi Horoměřice, Statenice – Černý Vůl, Velké Přílepy, Tursko a Kralupy nad Vltavou, které jako pražská příměstská oblast vykazují vysoký nárůst obytné zástavby,“ popsal nevýhody současného dopravního spojení středočeský hejtman.

Právě výstavba nové přeložky odvede tranzitní dopravu ze stávající silnice, výrazně odlehčí obcím a dojde ke zlepšení životního prostředí i životních podmínek pro zdejší obyvatele.

Problémem v okolí Kralup je také silnice na Velvary. Jen v lednu 2016 se tu stalo 5 nehod, kvůli kterým nejel vlak.
Dobrou zprávou je, že kolem Prahy by měly do roka zmizet pantografy, které vystřídají zmodernizované patrové soupravy řady Bmto.

Životní styl

Zdraví

Hobby