Můžete získat až 40 tisíc na obnovu drobných památek v okolí

Na jednu drobnou památku můžou žadatelé získat až 40 tisíc korun
 
Nadace VIA po dvou letech vyhlásila program Fond kulturního dědictví, který podporuje obnovu drobných památek.

Nadace rozdá přes 700 tisíc

Nadace VIA ve středu 27. ledna zveřejnila informaci, že vyhlašuje program Fond kulturního dědictví, jenž podporuje obnovu drobných památek sakrálního či světského významu. Jedná se například o různé kapličky, boží muka, pomníčky, mohyly, volně stojící sochy, apod. V letošním ročníku chce Nadace VIA věnovat část prostředků na obnovu drobných židovských památek.

"Žádost o podporu mohou podávat spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, nadační fondy, farnosti, charity, diakonie či obce," uvádí na webu Nadace VIA. Žádosti lze podávat do uzávěrky, která se datuje na 7. března 2016. Nadace celkem rozdá 710 tisíc korun a úspěšní žadatelé budou mít rok na to, aby projekt zrealizovali. Výsledky hodnotící komise zveřejní v polovině dubna.

Městečko Veltrusy získalo jako jediné ve středních Čechách v loňském roce finance od Nadace VIA na zvelebení parčíku, a to v rámci programu Místo, kde žijeme. Podívejte se, jak u nich plánování probíhá.

 

Cíl: Upevnit vazby lidí k místu, kde žijí

Na opravu místní památky mohou úspěšní žadatelé dostat až 40 tisíc korun a také získat bonus v podobě 2 tisíc korun na odborné konzultace. Nadace VIA také pro vítězné projekty uspořádá seminář, který se věnuje tématům souvisejícím s památkovou péčí a zapojováním místní veřejnosti.

"Cílem programu je podpořit vazby lidí k místu, kde žijí. Ale také chceme pomáhat posilování vazeb osobních, a to právě prostřednictvím společné účasti na opravách a oživení drobných památek. Nejde nám pouze o samotnou fyzickou opravu památky, chceme podpořit obyvatele v objevování historie místa, kde žijí, v navazování nových vztahů mezi sebou a upevňování těch stávajících. Míra zapojení veřejnosti je při výběru projektů klíčová. Proto také program nese podtitul „Darujme památkám nový příběh!“," uvádí Nadace VIA.

Na koho se obrátit
Lucie Voláková, tel.: 233 113 370 (kancelář Nadace Via), mob.: 777 221 643,
email: lucie.volakova@nadacevia.cz
Více se dozvíte na webu Nadace VIA
Pokud chcete Nadaci VIA darovat peníze, můžete online.