Nebezpečný prostor před školou v Sadské se změní. Děti by měly mít klid

Okolí školy bude v Sadské odlišné
Zobrazit fotogalerii (3)
 

K významným krokům v rámci bezpečnosti momentálně dochází před školní budovou v Sadské. Dlouhodobě tam totiž byly problémy s řidiči a jejich bezohlednou jízdou. Co přispěje k většímu klidu a bezpečí v lokalitě?

Hodně diskutovaný problém snad v Sadské konečně dospěl do fáze, kdy je na stole řešení. Hodně se mluvilo o tom, zda auta před školu vůbec nepouštět. Ovšem zákaz by byl velmi komplikovaný. A proto se kývlo na méně razantní, ale přesto velmi účinné řešení.

Vyskytly se návrhy na úplný zákaz vjezdu do ulice K. Světlé. S tím však radnice nesouhlasila, protože by to bez provedení dalších stavebních úprav vedlo k nebezpečným situacím na parkovišti na Palackého náměstí.

"Přestavba je celá koncipována tak, aby se zvýšila bezpečnost chodců v lokalitě, hlavně dětí navštěvujících naši základní školu," nastínil plány starosta města Milan Dokoupil do problematiky.

Řešení je takové, že chodník, který přiléhá k budově ZŠ, bude rozšířen na dvojnásobek, dostale zcela nový povrch ze zámkové dlažby a nové zábradlí. Ulice Riegerova bude změněna na jednosměrnou a budou v ní zřízena místa pro zastavování rodičů a vysazování dětí z aut.

Křižovatka a přilehlá část ulice K. Světlé bude vyvýšena oproti navazující komunikaci a předlážděná žulovou dlažbou.

Bezpečnost se zvýší

Vznikne totiž viditelně stavebně oddělená část, do které se bude najíždět přes výrazný příčný práh, který bude ze žulových obrudníků. "Tím docílíme, že auta budou nucena pohybovat se pomalu," vysvětlil Dokoupil záměr radnice, která tak utne věčné překračování rychlosti řidičů v této lokalitě.

Příčné prahy zároveň zvýší bezpečnost chodců při přecházení komunikací. Vzniknou zde místa pro přecházení, která v současnosti zcela chybí.

Získají se i nová parkovací místa

Posledním opatřením radnice je změna organizace dopravy v části Palackého náměstí, kdy budou zrušeny jednosměrné průjezdy kolem Mariánského sloupu a parkoviště bude přemalováno. "Získá se tím o zhruba 10 parkovacích míst více a navíc bude provoz bezpečnější, protože auta se budou obousměrně pohybovat po jedné komunikaci vpravo od Mariánského sloupu."

Zároveň vznikne i "chodníček" podél hlavní silnice, prozatím v této první etapě rekonstrukce pouze vyznačený vodorovným dopravním značením a sloupky. "Příští rok předpokládáme druhou etapu rekonstrukce, kdy budou úpravy okolo Mariánského sloupu provedeny z dlažby," dodal Dokoupil.

Klíčová slova: