Pošta dnes slaví svátek, ta česká prochází velkými změnami

Světový den pošty se koná každý rok 9. října, jako připomínka vzniku Světové poštovní unie (UPU) v roce 1874 ve švýcarském Bernu
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Dnes je Světový den pošty, který nám připomíná možnost lidí dopisovat si po celém světě. Jak si ale dnes stojí pošty, kdy jsou válcovány internetem? Ta česká ruší některé pobočky na vesnicích, což je pro místní mnohdy velký problém.

Světový den pošty se koná každý rok 9. října jako připomínka vzniku Světové poštovní unie (UPU) v roce 1874 ve švýcarském Bernu. Založení UPU bylo začátkem globální komunikační revoluce, umožnilo lidem dopisovat si po celém světě.

Ve Světový den pošty se po celém světě konají různé akce s poštou a doručováním spojené, vydávají se například speciální jubilejní poštovní známky. Tento den by nám měl zároveň připomenout počátky komunikace na větší vzdálenosti. Česká pošta vydala k této příležitosti dvě poštovní známky v roce 2011 nominální hodnoty 21 Kč a v roce 2012 nominální hodnoty 26 Kč, obě s návrhem od Dušana Kállaye.

Historie pošty ve světě

Světový den pošty byl poprvé uznán v roce 1969 na kongresu UPU v japonském Tokiu. Své poslání plní světová poštovní unie dodnes, přestože doba pokočila a stále více lidí používá moderní digitální technologii.

Světová poštovní unie stála u vzniku poštovních směrovacích čísel, která v podobných formátech a s různými názvy existují dnes téměř po celé planetě. Není také náhoda, že platba systémem poštovních známek, které se staly oblíbeným sběratelským objektem, se rozšířila na všechny kontinenty. Zajímavostí UPU je, že oficiálním komunikačním jazykem není angličtina,nýbrž francouzština. Dnes si tedy můžeme připomenout, že nebylo vždy úplnou samozřejmostí propojení světa komunikačními prostředky a že pošta i v době internetu hraje svou nezastupitelnou roli.

Každý týden vzniknou tři nové pobočky pošty Partner provozované smluvními partnery České pošty. Po vzoru Rakouska nebo Německa se začíná poštovní přepážka propojovat s malým koloniálem nebo jiným drobným prodejem. Celkově funguje k 1. 9. na principu pošta Partner již 384 provozoven. Do roku 2025 by jich celkově mohlo být až 2 500. To představuje více než 75 % z celkového počtu pošt.

Přesto moderní doba a rozšiřující se internet sehrávají roli v této době a to se projevuje i ve službách poskytovaných třeba i naší Českou poštou. V posledních letech to můžeme vnímat například ve snaze České pošty rušit menší pobočky na vesnicích. Česká pošta pokračuje i v roce 2017 v projektu Pošta Partner. Za uplynulý rok převedla na smluvní partnery celkem 149 provozoven. K 1. říjnu 2017 převedla dalších 22 provozoven. Celkem k tomuto datu funguje 406 pošt Partner.

Pošta Partner je alternativou pošty

Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí stranou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl. V mnoha případech poštu Partner provozují obce ve svých objektech.

Pošta Partner poskytuje všechny základní služby, tj. příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží, prodej kolkových známek a vybrané služby, jako jsou například on-line dobíjení předplacených SIM karet, prodej losů okamžitých loterií, prodej dálničních kupónů a volný prodej tisku.


Životní styl

Hobby