Školství pod psa, vzdělávání chybí strategie. Pane ministře, udělejte s tím něco

České školství je podle některých pod psa. Souhlasíte?
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Zástupci vzdělávacího centra EDUin zveřejnili deset témat, která jsou podle nich pro vzdělávání klíčová a nový ministr školství Robert Plaga by se jim měl věnovat. Především jim chybí dlouhodobá strategie vzdělávání. Své požadavky přinesli k ministerstvu do Karmelitské ulice, kde je chtěli při happeningu "po lutherovsku" připevnit na vrata. Ostraha budovy jim to zakázala.

EDUin happeningem reagoval na programové prohlášení vlády, v němž postrádá většinu důležitých témat. Některé formulace navíc považuje za konroverzní. "Většinou jsou navržené kroky vágní a neslibují skutečný rozvoj v měřitelných parametrech. Jediným měřitelným závazkem jsou platy učitelů," uvedl Bob Kartous z EDUin. Společné vzdělávání a podpora vzdělávacích oblastí jsou navíc v prohlášení pojaty kontroverzně, tvrdí zástupci centra.

Za první z problémů považují zástupci centra to, že českému vzdělávání chybí strategické plánování, tedy jasné stanovení toho, co má být cílem vzdělávání. Vadí jim také selekce, případně i segregace ve školství. "Škola je často poslední místo, kde se setkávají děti z různých sociálních vrstev; společné vzdělávání je nejjistější obranou proti erozi demokracie."

Několik stránek se svými návrhy chtěli lidé z EDUin připevnit na vrata budovy pomocí lepicí pásky, ostraha jim to ale zakázala s vysvětlením, že budova je památkově chráněná. Kartous proto témata odnesl na podatelnu ministerstva uvnitř budovy.

Jaké budou další kroky?

Dalšími problémy jsou financování, řízení škol či kvalita a prestiž učitelů. Vláda se v prohlášení zavázala, že učitelům přidá tolik, aby "na konci volebního období v roce 2021 se platy dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše". Tento příslib EDUin vítá, potřebné jsou ale podle jeho zástupců i další kroky. Je to především zásadní změna v roli učitelů, kteří mají více vést k samostatnému poznávání a plnit také socializační roli, místo toho, aby jednosměrně předávali informace žákům a studentům.

Vláda hodlá upravit rámcové vzdělávací programy, chce posílit výuku jazyků, ICT a technického vzdělávání. Podle odborníků z EDUin nyní plány procházejí revizí, která je neveřejná a netransparentní, ministerstvo by mělo téma otevřít k veřejné a odborné diskusi.

Rodina a škola dohromady

Mezi další témata, kterým je potřeba se věnovat, patří podle EDUin hodnocení výsledků a také proměna druhého stupně základních škol, kterým konkurují gymnázia a ustrnuly ve formě výuky. Změnu potřebuje i struktura středních škol. EDUin chce také posílit spolupráci rodiny a školy a při vzniku vzdělávacích materiálů razí heslo, že co je za veřejné peníze, má být skutečně veřejné.

EDUin je obecně prospěšná společnost, která od roku 2010 sleduje oblast školství a vzdělávání, zapojuje odborníky do diskusí na toto téma a propaguje výsledky výzkumů.