Nekonečné výluky pokračují. Překoná se dvacetihodinové zpoždění?

Kde se musí připravit na rozsáhlé výluky?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Rekordy jsou bezesporu od toho, aby se překonávaly. Ten letitý, který se týká nejdelšího zpoždění vlakového spoje, je z roku 2008. Jakou časovou prodlevu tenkrát vlak nabral a kde se čeká ve středočeském kraji nejdelší výluka?

Velmi významné nepohodlí a ovlivnění života čeká v první polovině roku 2018 všechny obyvatele Čelákovic. Modernizace železniční tratě Čelákovice totiž bude probíhat až do 15. srpna letošního roku. Zahájena přitom byla před rokem, a to konkrétně 12. ledna 2017.

V řeči čísel: Rekonstrukce kolejiště probíhá v km 7,573 - 9,075. Vedle současné zastřešené verandy o délce 74 m bude vybudován nový přístřešek o rozměrech 20 x 2,7 m. Železniční den v Čelákovicích se bude konat v sobotu 8. 9. 2018.

Bezpečnost na prvním místě

Počínaje startem ledna je v provozu provizorní ostrovní nástupiště. Od něj oběma směry odjíždějí vlakové soupravy jak do Prahy, tak také do Lysé nad Labem. Přístup je tu nejen úrovňový, ale především bezbariérový, což by mělo dostatečně zajistit bezpečnost cestujících.

Výluka probíhá také na Kutnohorsku, a to konkrétně na trati 212 z Čerčan do Světlé nad Sázavou. Odstartovala 10. prosince a poběží až do 30. června 2018. Důvodem je havarijní stav tratě.

"Nyní probíhá demontáž druhé poloviny kolejí a pražců, které budou postupně zlikvidovány. Zakládání druhé poloviny obou podchodů bylo zahájeno 14. ledna a nákladní automobily budou přijždět ke stanovišti zejména Kollárovou ulicí," uvedl Josef Pátek, který tím především poukázal na omezené parkování v této ulici.

Na řadu přijdou i výluky na železnici

Ty přijdou do hry již na jaře a budou trvat hned 114 dnů, a to konkrétně od 26. března do 17. července. Navíc ještě k tomu během období od 9. dubna do 24. dubna budou přes Čelákovice vedeny i další odklonové spoje z jiných železničních tratí. Od 3. dubna se plánuje obnovení železniční dopravy i na trati 233 Čelákovice - Mochov.

Horší to budou mít pěší. Provozovatel stavby sice slibuje, že bude vždy zajištěn alespoň jeden podchod, ale znáte to. Něco se někdy nevyvrbí podle plánu a třeba se v jeden okamžik uzavřou všechny. V každém případě zprovoznění výtahů a přístupových chodníků na ostrovní nástupiště se předpokládá 17. července.

Modernizace bude mít navíc dopad i pro řidiče. Začátkem dubna totiž odstartuje demolice druhé poloviny podjezdu v ulici U Podjezdu na silnici č. II/245. Do hry tak přijde úplná uzavírka podjezdu. Jeho opakované zprovoznění by mělo přijít 10. června. Jeho maximální podjezdná výška bude 3,8 m.

Dojde k překonání rekordu?

Společně s výlukami a modernizací trati se samozřejmě dají očekávat i vlaková zpoždění. Rekord rychlíku Jadran z června 2008 ale nejspíše zůstane nepřekonán. Tehdy díky silné bouřce z předešlého dne totiž přijel o rovných 1 158 minut později, což je takřka dvacet hodin. Zase ale nic není nemožné…