Platnost dálničních známek končí už ve středu, jízda bez může přijít i na sto tisíc

Staré dálniční známky se vám mohou pořádně prodražit
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Všem řidičům: pozor, čas se neúprosně krátí. Dálniční kupóny pro rok 2017 totiž platí pouze do konce ledna, to znamená do středy. Je tudíž nejvyšší čas pořídit si nové známky, pokud tedy máte zájem prohánět se po zpoplatněných úsecích i v únoru a dalších měsících. Co vám hrozí v případě neplatného kupónu a kdo může jezdit po dálnici zdarma?

Ano, skutečně je tomu tak. I po dálnicích se dá jet bez známky a zcela beztrestně. Týká se to však pouze těch úseků, kde označení dálnice doplňuje dodatková tabulka s významem "bez poplatku". Typickým příkladem takového úseku je například část dálnice D5, která je využívána jako obchvat Berouna a Králova Dvora.

Podobným způsobem jsou vyjmuty také úseky D0, D6, D7, D8, D10 a D11, které jsou v bezprostřední blízkosti hlavního města. Existují i další výjimky, z nichž pro občany mají zřejmě nejpraktičtější využití úlevy týkající se aut přepravujících stanovené kategorie držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P.

Neplatná známka musí pryč

Je jedno, zda si motorista pořídí novou známku, nebo ne, i tak ale musí ta stará pryč. Loňská dálniční známka musí být do 1. února z čelního skla odstraněna. Jelikož staré známce vypršela platnost, tak to v reálu znamená, že již nemá na čelním okně co dělat. To se samozřejmě týká i kupónů, které mají kratší platnost.

Co s poškozenou známkou?

Tu lze v určitých případech vyměnit, například při poškození čelního skla nebo při poškození kuponu nesprávnou manipulací či při výměně registrační značky. V tomto případě poslouží webové stránky Státního fondu dopravní infrastruktury, kde najdete přesné postupy v tomto ohledu.

Očekávat se dají navíc v tomto ohledu také zvýšené kontroly. Platí to navíc nejen v rámci policie, ale i hlídek Celní správy ČR, jelikož i její zástupci mají pravomoc prověřovat. Přebytečná známka se v tomto případě hodnotí stejně jako ta chybějící. Za vylepenou starou známku, stejně jako za známku žádnou, pokud se auto objeví na zpoplatněném úseku, může padnout skutečně mastná pokuta. V příkazním řízení to je maximum ve výši 5 000 Kč, ve správním řízení pak dokonce částka až 100 000 Kč.

Známek je více typů

Na poštách, benzinových pumpách nebo i na internetu lze pro rok 2018 zakoupit tři barevně i tvarově odlišné typy dálničních známek pro vozidla do 3,5 tuny. Jedná se o známku desetidenní za 310 Kč, měsíční za 440 Kč a roční za 1 500 Kč.

Nic se nemění pro rok 2018 ani v ohledu složení dálniční známky, která má stále dvě části. Na jeden díl kupónu se vypíše registrační značka vozidla a tento díl se následně uvnitř auta vylepí na pravý dolní okraj čelního skla (z pohledu řidiče) tak, aby nebránil ve výhledu, ale zároveň byl také co nejlépe viditelný. Druhý díl si pak řidič uschová pro případnou kontrolu. U desetidenních a měsíčních dálničních známek musí být na kupónu vyznačené datum počátku platnosti.


Životní styl

Zdraví

Hobby