Berounu budou chybět stovky míst ve školách. Začne stavět, i kdyby městu nevyšly dotace

Beroun v letošním roce začne navyšovat kapacity škol. Budou mu totiž chybět stovky volných míst
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Mnohá města musí řešit nedostatek míst ve školách a školkách. Investují nebo investovala do navýšení kapacit miliony korun. Něco podobného čeká Beroun v nejbližších letech. Jenom přístavba jedné školy vyjde na 150 milionů. Kde město vezme peníze a bude se spoléhat na dotace?

Podle prognózy bude potřeba do roku 2022 navýšit kapacitu berounských základních škol o 300 míst a mateřských škol o 250 míst. "Beroun je dobrá adresa, což s sebou ale přináší řadu problémů. V letošním roce proto zahájíme výstavbu nového pavilonu 2. ZŠ v Preislerově ulici. Máme požádáno o dotaci, ale s výstavbou začneme i v případě, že s žádostí neuspějeme," říká starosta Ivan Kůs.

Jedna přístavba školy vyjde na 150 milionů

I v případě, že město neuspěje s žádostí o dotaci na zahájení přístavby základní školy Komenského na Závodí, bude muset se stavbou začít. "Investice za řádově 150 milionů korun zahrnuje novou tělocvičnu, jídelnu, šest nových tříd, kabinety a sociální zařízení a dokončena by měla být do tří let. Projektantům se podařilo vyřešit umístění výtahu, díky němuž bude celá škola bezbariérová," vysvětlil místostarosta Michal Mišina.

Beroun koupí i pozemek na stavbu školky

Rozpočet na tento rok pamatuje i na mateřské školy. V první řadě bude nutné se pustit podle vedení města do stavebních úprav v MŠ Tovární. Tam vznikne nová třída pro dvouleté děti. Druhá, rozsáhlejší etapa rekonstrukce, čeká v letních měsících MŠ Pod Homolkou. Rekonstruovat se bude i v mateřské škole v budově Komunitního centra v Bezručově ulici. Radnice našla vhodné místo pro přestěhování denního stacionáře pro osoby bez přístřeší, kde vzniknou dvě nové třídy.

Beroun dokonce plánuje výstavbu nové mateřské školy. Ta vyroste v lokalitě Pod Máchovnou. Jenže předtím musí koupit pozemky od developera. Školka bude v co nejmodernějším duchu, proto se připravuje architektonická soutěž.

Loňský rok skončil pro město s přebytkem

Zastupitelé schválili už na posledním prosincovém zasedání rozpočet. Letos bude město hospodařit s příjmy ve výši 566 milionů korun a plánované výdaje představují částku 620 milionů korun. Počítá se totiž s mnohými investicemi včetně škol. To dovoluje městu hospodaření za rok 2017, které skončilo rekordním přebytkem. Navíc se podařilo doplatit úvěr, který si město v minulosti vzalo na nákup Kulturního domu Plzeňka, druhý velký úvěr na rekonstrukci kanalizačního sběrače bude splacen v letošním roce.

Beroun hledá vhodné dotační tituly, které by pomohly s realizací investičních akcí. Kromě jiného se zpracovává koncepce kultury, sportu, připravuje se Program rozvoje města Beroun na období 2018 - 2030. Pozornost se v letošním roce věnuje i 100. výročí republiky.

Díky tomu bude také letos započata rekonstrukce Plzeňské ulice, která by měla být zahájena pravděpodobně v polovině března. Město se na akci bude podílet výstavbou nových chodníků, cyklostezky a veřejného osvětlení. O tom jsme psali zde. Po dobu rekonstrukce plánuje město Beroun společně s Královým Dvorem nabídnout cestujícím zvýhodněné jízdné v MHD. Na konkrétní podobě a pravidlech se zatím pracuje. V plánu je rekonstrukce dalších komunikací tak, aby se v jejich rámci rozšířila kapacita parkovacích míst s minimálními zásahy do zeleně. Po směně pozemků v lokalitě Na Podole bude zahájena projektová příprava nového parkoviště P+R, které by mělo vhodně kombinovat zelené a parkovací plochy.