Park na soutoku Berounky a Vltavy: Možná za dvacet let a klidně i za stovky milionů

Park Collserola v Barceloně je pro Prahu inspirací
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Vytvoření příměstského parku na soutoku Berounky a Vltavy je projektem na dvacet let, jehož cena se pohybuje mezi desítkami a stovkami milionů korun. Výše závisí na tom, zda hlavní město potřebné pozemky odkoupí, či si je pouze pronajme. S majiteli nyní magistrát jedná.

Park, který má být na rozloze 1 300 hektarů, zasahuje na území pěti městských částí a města Černošice. Plocha, kde by měl park vzniknout, je v současné době intenzivně zemědělsky využívaná. "Chceme, aby ta krajina byla ekologicky hodnotná a stabilní," řekla radní pro životní prostředí Jana Plamínková.

Na území nivy na soutoku Berounky a Vltavy žije 560 druhů motýlů. V lokalitě jsou také ledňáčci nebo bobři. Park by měl sloužit i zemědělskému hospodaření, ale ne velkoplošného typu, zároveň by měl sloužit rekreaci obyvatel a zvyšovat rozmanitost krajiny. V parku by měly být nízkonákladové stavby jako například hřiště, které by nebylo náročné v případě povodní obnovit. 

Na soutoku by mohly být sady a aleje, plochy by mohly sloužit k pastvě zvířat, což by rozvíjelo biodiverzitu. Lokalita by mohla sloužit příměstskému zemědělství a mohly by se tu prodávat lokální plodiny.

Co projekt brzdí?

O záměru na vytvoření parku magistrát informoval už v roce 2015. Vedení Prahy podepsalo memorandum s městskými částmi o vzniku příměstského parku, ale problémem jsou jednání s majiteli pozemků.

Projekt parku brzdí také záměr na splavnění Berounky, kvůli kterému je nutné počítat s vytvořením jezu. Plamínková v lednu poslala na ministerstvo dopravy žádost o vyřazení Berounky ze seznamu významných využitelných vodních cest, ministerstvo na splavnění však trvá. Splavnění by podle radní negativně ovlivnilo tok, protože by bylo nutné prohloubit koryto, postavit jez, plavební kanál a deset plavebních komor. Takové zásahy by dle Plamínkové negativně ovlivnily protipovodňová opatření Prahy, proto poslanci za Starosty zvažují využití zákonodárné iniciativy na vyřazení Berounky ze seznamu.

Klíčová slova: