Účet Hradu: Vyčerpalo se více, než bylo schváleno, letos se utratí půl miliardy. Zaplatíme i pálení trenýrek

Přehrada Klíčava prochází úpravami
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Pálení rudých trenýrek, ale třeba i sanace svahů kolem přehrady Klíčava v lánské oboře. To a mnoho dalšího platí daňový poplatník jako nutné výdaje Hradu. O mnohém se dá spekulovat a ptát se, proč máme například platit profesionální dohled nad soukromým táborákem. O moc víc s tím však obyčejný člověk nezmůže.

Sněmovní rozpočtový výbor vyslovil souhlas s čísly o loňském hospodaření Kanceláře prezidenta republiky a doporučil Sněmovně, aby její státní závěrečný účet za loňský rok schválila. Prezidentské kanceláři přidělil loňský schválený státní rozpočet 437,8 milionu korun, kancelář nakonec po jeho úpravách vyčerpala 439,5 milionu korun.

Pro letošní rok má mít kancelář na výdaje téměř 500 milionů korun. Pro příští rok by částka měla klesnout asi o 110 milionů na 389,4 milionu korun. Důvodem poklesu je ukončení investic do sanace svahů kolem přehrady Klíčava v lánské oboře. Tato investice tvořila významnou část výdajů a letos by měla skončit její druhá etapa.

Terénní úpravy pod dohledem

Státním závěrečným účtem prezidentské kanceláře se výbor zabýval na výjezdním zasedání v Lesní správě Lány, takže si poslanci během zasedání mohli prohlédnout terénní úpravy u přehrady přímo na místě. Ze svahů nad přehradou se během dešťů splavovala půda do vodní nádrže, která zásobuje Kladno a okolí pitnou vodou. To zhoršilo kvalitu vody, která se pak musela víc čistit.

V souvislosti se zadáváním veřejných zakázek Lesní správou Lány policie loni v červnu zadržela tři osoby a provedla domovní prohlídky na řadě míst ve Středočeském kraji i jinde. Dva ze zadržených kriminalisté posléze obvinili ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

První etapa zpevňovacích prací skončila v roce 2016 a tvoří ji 450 metrů dlouhá zeď z betonových truhlíků naplněných zeminou a osázených křovinami. "Svahy nad nimi jsou zpevněné rohožemi a je na nich vyseta směs dvou desítek různých bylin podle požadavku správy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko," řekl poslancům ředitel lánské lesní správy Miloš Balák. Druhá etapa by měla skončit letos a tvoří ji 4,6 kilometru dlouhá kamenná zeď. Cena zakázky vzešlá ze soutěže je 191 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. První etapa stála 81 milionů bez DPH.

Nejasnosti kolem advokáta

Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík vznesl dotaz na kancléře Vratislava Mynáře, zda jsou pravdivé informace tisku, podle nichž prezidentská kancelář prostřednictvím Lesní správy Lány hradí advokáta pracovníkovi správy, který je obviněn ze zpronevěry. "Co se týče zastupování soukromé osoby pana ředitele Baláka, vůči němuž bylo vedeno trestní stíhání ve věci rekonstrukce svahových deformací klíčavské přehrady, tak to, o čem vy mluvíte, nezastupuje Lesní správu Lány, zastupuje výhradně pana Baláka prostřednictvím soukromé firmy," řekl Vratislav Mynář. Podle něj byla původně ustanovena smlouva, kde měl dotyčný advokát zastupovat Lesní správu Lány, ale tato smlouva nebyla čerpána.

Kancelář prezidenta pokračovala také v budování bezpečnostních opatření v okolí Hradu. "V loňském roce jsme měli zahájit rekonstrukci takzvaného Husákova domečku, což je rezidence v Královské zahradě. Kvůli nové směrnici EU o vzduchotechnických zařízeních jsme museli předělat projekt, a tím pádem došlo k posunu, takže předpokládáme vysoutěžení a větší část těch prací v letošním roce," řekl kancléř. Loni se také uskutečnila významná část rekonstrukce purkrabství, která si vyžádala asi 56 milionů korun.

Miloš "Vúdú" Zeman si udělal na Hradě vlastní obřad. Trapnosti čest, hlouposti zvlášť. Čtěte zde.