Soutěž v přizpůsobení se změnám klimatu

Projekt ochrany přírody - obnova vodního zdroje
 

Přihlásit se mohou projekty, které nejúčiněji  povedou ke snížení negativních dopadů klimatických změn na život obyvatel.

Integra Consulting a Masarykova univerzita v Brně vyhlašuje pod záštitou Ministerstva životního prostředí soutěž Adaptační opatření roku. 

Kdo může soutěžit?

Je určena pro veřejnou správu, školy, neziskové organizace i podnikatele. Je možné přihlásit jakékoliv již realizované i plánované projekty, které pomáhají úspěšně chránit majetek a šetřit náklady na odstraňování negativních projevů změny klimatu  nebo podporující ochranu  přírody.

Termín

Projekty je možné přihlašovat do 15. října 2015 přes formulář na těchto webových stránkách .

Odborná porota

Porota je složená ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Centra pro dopravu a energetiku, Českého hydrometeorologického ústavu, Integry Consulting, Masarykovy univerzity a Zeleného kruhu.  Vyhodnotí tři nejzajímavější projekty a  jejich nositelé získají placený pobyt na prestižní mezinárodní konferenci Adaptation Futures v květnu 2016 v Rotterdamu.

Vhodné projekty

Intenzivnější a častější povodně, dlouhodobá sucha, vlny horka a další patří mezi následky změny klimatu, které mohou vážně ohrožovat běžný chod i celkovou ekonomiku měst i firem. Vhodná opatření jsou přirozená ventilace v budovách, opětovné využití srážkových vod, výsadba zeleně na budovách, rozšiřování zeleně v sídlech, revitalizace vodních toků a mokřadů, obnova říčních niv a podpora přirozeného doplňování podzemních vod v krajině.

 

Co je změna klimatu?

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) ve svém článku 1 definuje klimatickou změnu jako: "změna klimatu, která je přímo nebo nepřímo připisována lidské činnosti, která mění složení globální atmosféry, a která je, vedle přirozené proměnlivosti klimatu, pozorována po porovnatelná časová období."

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru